Αρχική / Tag Archives: Χρήστος Νούνης

Tag Archives: Χρήστος Νούνης

Γεγονός η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.)

Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με τη νομική μορφή Αστικής Εταιρίας μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, αποτελεί πλέον η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.), με Α.Μ. 489179 και σχετική καταχώρηση στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών. Μέλη της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. αποτελούν τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) που λειτουργούν στο πλαίσιο του Ν.3029/2002. Η ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. στοχεύει στην προβολή και ανάπτυξη του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης …

Περισσότερα »