Αρχική / Τελευταίες Εξελίξεις / Προκηρύχθηκαν οι θέσεις για τις διοικήσεις των νοσοκομείων για τις 7 Υγειονομικές Περιφέρειες

Προκηρύχθηκαν οι θέσεις για τις διοικήσεις των νοσοκομείων για τις 7 Υγειονομικές Περιφέρειες

Το Υπουργείο Υγείας δημοσιοποίησε σήμερα την προκήρυξη για 7 θέσεις Διοικητών και 14 θέσεις Υποδιοικητών νοσοκομείων για τις 7 Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ), στην οποία δίνεται και αναλυτική περιγραφή των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που αντιστοιχούν στις εν λόγω θέσεις.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει την Πέμπτη 18.1.2024, και ώρα 08:00, και λήγει τη Δευτέρα 29.1.2024, και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση και δεν έχουν κωλύματα διορισμού.

Σε περίπτωση διορισμού δημοσίων υπαλλήλων, μόνιμων ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, τα καθήκοντά τους σε οποιαδήποτε θέση στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα του δημοσίου τομέα, κατά την έννοια της περ. ά της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, αναστέλλονται κατά το χρονικό διάστημα άσκησης των καθηκόντων τους στις ανωτέρω θέσεις.

Συγκεκριμένα, οι θέσεις που προκηρύχθηκαν είναι οι εξής:

α) 1η Υ. Πε. Αττικής:

Advertisement

Η θέση του Διοικητή
Η θέση του 1ου Υποδιοικητή
Η θέση του 2ου Υποδιοικητή 

β) 2η Υ. Πε. Πειραιώς και Αιγαίου:

Η θέση του Διοικητή
Η θέση του 1ου Υποδιοικητή
Η θέση του 2ου Υποδιοικητή 

γ) 3η Υ. Πε. Μακεδονίας:

Η θέση του Διοικητή
Η θέση του 1ου Υποδιοικητή
Η θέση του 2ου Υποδιοικητή

δ) 4η Υ. Πε. Μακεδονίας και Θράκης:

Η θέση του Διοικητή
Η θέση του 1ου Υποδιοικητή
Η θέση του 2ου Υποδιοικητή

ε) 5η Υ. Πε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας:

Η θέση του Διοικητή
Η θέση του 1ου Υποδιοικητή
Η θέση του 2ου Υποδιοικητή

στ) 6η Υ. Πε. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδος:

Η θέση του Διοικητή
Η θέση του 1ου Υποδιοικητή
Η θέση του 2ου Υποδιοικητή

ζ) 7η Υ. Πε. Κρήτης:

Η θέση του Διοικητή
Η θέση του 1ου Υποδιοικητή
Η θέση του 2ου Υποδιοικητή

Check Also

Θετική η απάντηση της Πολιτείας για τη σύναψη Συλλογικής Σύμβασης μεταξύ ΠΙΣ και ΕΟΠΥΥ

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, μέσω της Επιτροπής για το Clawback που δημιούργησε, έδωσε δυνατότητα στους …