Αρχική / Επικαιρότητα / #Digital4Pharma: 100% αύξηση του digital στους επαγγελματίες Υγείας, σε σχέση με πέρυσι

#Digital4Pharma: 100% αύξηση του digital στους επαγγελματίες Υγείας, σε σχέση με πέρυσι

Την Παρασκευή 10 Ιουλίου διεξήχθη το 1ο Digital4Pharma 2020 Webinar, με επίκεντρο το hybrid engagement, από την εταιρεία GET2WORK, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικού Management, Ε.Ε.Φα.Μ.

Η επιτακτική ανάγκη συνεχούς μάθησης, λόγω των εξελίξεων και της άμεσης προσαρμογής της επιχειρησιακής στρατηγικής εκατοντάδων στελεχών του ευρύτερου χώρου της Υγείας που την τελευταία εξαετία απαρτίζουν την κοινότητα #Digital4Pharma, ώθησε στην αναδιαμόρφωση του τρόπου διεξαγωγής της εκπαιδευτικής δράσης, διοργανώνοντας το πρώτο από μία σειρά webinars σχετικά με το νέο hybrid engagement μοντέλο ενημέρωσης, επικοινωνίας και εκπαίδευσης.

Κατά τη διάρκεια του Webinar πραγματοποιήθηκε έρευνα (ηλεκτρονικό poll) αναφορικά με τις αλλαγές που έχει επιφέρει η ξαφνική διεύρυνση χρήσης των ψηφιακών μέσων στην ιατρική ενημέρωση και τα επιστημονικά συνέδρια. Η επιφόρτιση των ψηφιακών μέσων μπορεί να ήταν απότομη, αλλά ως συνθήκη βοήθησε στη διεξαγωγή σημαντικών συμπερασμάτων και στην αναγνώριση ειδικότερων αναγκών.

Κάποια από τα βασικά ευρήματα που προέκυψαν από την ηλεκτρονική δημοσκόπηση είναι τα παρακάτω:

  • Οι συνθήκες ανάγκασαν το 96% των στελεχών, να αλλάξει τις προτεραιότητές του στην επικοινωνία με ηλεκτρονικά μέσα προς τους επαγγελματίες υγείας, με τους μισούς να έχουν ως κύριο στόχο στον σχεδιασμό τους την προσέλκυση ενδιαφέροντος.
  • Οι μεγαλύτερες προκλήσεις για τα στελέχη είναι η ανάγκη διαφορετικής διαχείρισης των ψηφιακών ενεργειών, δημιουργίας διαφοροποιημένου ψηφιακού περιεχομένου και η αβεβαιότητα για το τελικό αποτέλεσμα, ενώ ακολουθούν η πρόκληση αξιολόγησης της κάθε ενέργειας και η έλλειψη ειδικών δεξιοτήτων από τις ομάδες.
  • Η αύξηση σημαντικότητας των ψηφιακών μέσων, δημιουργεί επιπλέον απαιτήσεις, και αυτό αποτυπώνεται στο επίπεδο διαχείρισης των ψηφιακών εργαλείων, σε σχέση με τον βαθμό επιρροής τους.

«Πέρυσι, τέτοια εποχή, συζητούσαμε δια ζώσης πως το μέλλον –όπως και το παρόν– στην επικοινωνία, ενημέρωση και εκπαίδευση των εταίρων της Υγείας δεν είναι αυτό που ήταν, χωρίς να φανταζόμασται αυτό που θα ακολουθήσει. Σήμερα, το digital αφορά τουλάχιστον 2 στους 3 Επαγγελματίες Υγείας, παρουσιάζοντας αύξηση 100% σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Έτσι και εμείς, στην GET2WORK, αποφασίσαμε να αναδιαμορφώσουμε τον τρόπο διεξαγωγής της πρωτοποριακής και αναγνωρισμένης εκπαιδευτικής δράσης μας #Digital4Pharma, με σκοπό να έχουμε μία πιο συχνή και ευρύτερη συζήτηση τού τι η αγορά βλέπει, μαθαίνει και προβλέπει», σημείωσε στην έναρξη της διαδικτυακής εκδήλωσης ο Κωνσταντίνος Βαρσάμος, Managing Partner της GET2WORK και Curator της εκπαιδευτικής δράσης #Digital4Pharma.

Check Also

Ο εμβολιασμός μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο ενδοοικογενειακής μετάδοσης

Δεδομένης της επέκτασης των εμβολιασμών έναντι του COVID-19, ανακύπτει το κρίσιμο ερώτημα αν ο εμβολιασμός …