Αρχική / Tag Archives: Ανώνυμη Εταιρία Μονάδων Υγείας

Tag Archives: Ανώνυμη Εταιρία Μονάδων Υγείας

Το νέο ΔΣ της Ανώνυμης Εταιρίας Μονάδων Υγείας

Δημοσιεύτηκε (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 556/18-10-2016) η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Ανώνυμης Εταιρίας Μονάδων Υγείας Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), η οποία έχει ως εξής: Σταύρου Μιχαήλ, Οικονομολόγος – Πρόεδρος Αθανασίου Γεωργία, Φαρμακοποιός – Διευθύνουσα Σύμβουλος Μαυρικάκη Μαρία, Οικονομολόγος – Αντιπρόεδρος Ρούσσος Μιχαήλ, Δικηγόρος – Τακτικό Μέλος Γαβράς Παναγιώτης, Ιατρός Χειρουργός Ουρολόγος – Τακτικό Μέλος Παγκαλίδης Κύρος, Αρχιτέκτονας – Τακτικό Μέλος …

Περισσότερα »