Αρχική / Tag Archives: rituximab

Tag Archives: rituximab

Μελέτη MURANO: Νέα δεδομένα για την αποτελεσματικότητα του venetoclax στη Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία

Για πρώτη φορά, στο πλαίσιο του 59ου Συνεδρίου της Αμερικανικής Αιματολογικής Εταιρείας, παρουσιάστηκαν τα δεδομένα αποτελεσματικότητας και ασφάλειας από τη μελέτη MURANO, μια διεθνή, πολυκεντρική, ανοικτή, τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης 3 για το venetoclax σε συνδυασμό με rituximab, συγκριτικά με bendamustine σε συνδυασμό με rituximab, για ασθενείς με υποτροπιάζουσα ή ανθεκτική Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία (ΧΛΛ). Τα αξιολογούμενα από τον ερευνητή αποτελέσματα …

Περισσότερα »