Αρχική / Τελευταίες Εξελίξεις / Ιδιωτικός Τομέας / Bristol Myers Squibb: Η επιστημονική πρωτοβουλία «Blood & Beyond» καθιστά εθνική προτεραιότητα την επάρκεια αίματος

Bristol Myers Squibb: Η επιστημονική πρωτοβουλία «Blood & Beyond» καθιστά εθνική προτεραιότητα την επάρκεια αίματος

Μία επιστημονική πρωτοβουλία για τη διασφάλιση της εθνικής επάρκειας αίματος υποστηρίζει η βιο-φαρμακευτική εταιρεία Bristol Myers Squibb, ενισχύοντας το αποτύπωμά της στο πεδίο της πολιτικής υγείας. Το «Blood & Beyond» είναι μία πανευρωπαϊκή δράση της εταιρείας η οποία υλοποιείται την τελευταία διετία και στην Ελλάδα.

Η χώρα μας βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης ως προς τις μονάδες αίματος που συλλέγει κάθε χρόνο, αναλογικά με τον πληθυσμό της. Ωστόσο, το σύστημα αιμοδοσίας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει περιοδικές ελλείψεις, οι οποίες εντάθηκαν στην περίοδο της πανδημίας και αναδεικνύουν την επάρκεια αίματος ως εξέχουσα πρόκληση δημόσιας υγείας.

Σε αυτό το πλαίσιο, μία ανεξάρτητη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, με επικεφαλής τον Καθηγητή Πολιτικής Υγείας Κυριάκο Σουλιώτη και με τη συμμετοχή του Επιστημονικού Διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας Κώστα Σταμούλη, του Καθηγητή Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας Αντώνη Καττάμη, κλινικών ιατρών και εκπροσώπων ασθενών, ανέλαβε να επεξεργαστεί μία σειρά από συστάσεις πολιτικής στους δύο βασικούς πυλώνες της αύξησης της προσφοράς και του εξορθολογισμού της ζήτησης, με στόχο τον εκσυγχρονισμό, την επάρκεια και τη βιωσιμότητα του συστήματος:

  • Εθνική εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού για την εθελοντική αιμοδοσία.
  • Προτυποποίηση των υπηρεσιών με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας του εθελοντή αιμοδότη
  • Κεντρική οργάνωση μητρώου συλλόγων αιμοδοσίας.
  • Σταδιακή κατάργηση της ανταποδοτικότητας και επαναξιολόγηση των κινήτρων στην αιμοδοσία.
  • Πλήρης ψηφιοποίηση μητρώου αιμοδοτών σε εθνικό επίπεδο.
  • Εκπόνηση κατευθυντήριων οδηγιών και πρωτοκόλλων για τη διαχείριση αίματος στην κλινική πρακτική.
  • Ολοκλήρωση του συστήματος αιμο-επαγρύπνησης στο σύνολο της επικράτειας.
  • Ένταξη θεραπειών που μειώνουν την εξάρτηση των ασθενών από τις μεταγγίσεις στο σύστημα σάρωσης ορίζοντα και επιτάχυνση της διαδικασίας αξιολόγησής τους.

Η πρόσφατη δημοσίευση των συστάσεων «Blood & Beyond» ως συμπληρωματικού τεύχους στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό «Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής», αποτέλεσε την αφορμή για μία ειδική εκδήλωση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων αναφορικά με την εθνική προτεραιότητα της επάρκειας αίματος. Οι προτάσεις παρουσιάστηκαν στις 12 Ιουλίου ενώπιον του Προέδρου της Επιτροπής Βασίλη Οικονόμου, του Υπουργού Υγείας Αθανάσιου Πλεύρη, του Προέδρου του Ε.ΚΕ.Α. Παναγιώτη Κατσίβελα, βουλευτών όλων των κομμάτων, καθώς και επιστημονικών και κοινωνικών εταίρων. Το σύνολο των συμμετεχόντων αναγνώρισε ότι η Ελλάδα οφείλει να εφαρμόσει έναν ολιστικό και μακρόπνοο στρατηγικό σχεδιασμό για το αίμα, με διακομματική συνεννόηση και συναίνεση και ενεργό συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών, υπό τον κεντρικό συντονισμό του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας.

Σχετικά με την πρωτοβουλία της Bristol Myers Squibb, η Γενική Διευθύντρια, Ελισάβετ Πρόδρομου, επισήμανε ότι «ως μία εταιρεία ταυτόσημη με τη φαρμακευτική καινοτομία, στη BMS αντιλαμβανόμαστε ότι η αξία των θεραπειών μας μεγιστοποιείται όταν είναι ισότιμα προσβάσιμες για κάθε ασθενή στο πλαίσιο ενός βιώσιμου, ποιοτικού και αποτελεσματικού υγειονομικού συστήματος. Ακριβώς γι’ αυτό τον λόγο, θα συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες και να συνεργαζόμαστε με όλους τους πολιτικούς, επιστημονικούς και κοινωνικούς εταίρους, καθώς και για την προαγωγή της δημόσιας υγείας».

Από την πλευρά της, η Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων, Ζέφη Βλαχοπιώτη, δήλωσε ότι «το Blood & Beyond ξεκίνησε ως μία πανευρωπαϊκή προσπάθεια της BMS με την υποστήριξη ευρωβουλευτών και τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων. Το γεγονός ότι η προσαρμογή του έργου στην Ελλάδα φέρει τη σφραγίδα έγκριτων επιστημόνων και η αξία του έχει ήδη αναγνωριστεί από θεσμικούς εταίρους, μάς γεμίζει αισιοδοξία για θετικές αλλαγές στη διαχείριση του αίματος και στη βιώσιμη διασφάλιση της επάρκειάς του».

Check Also

Έκθεση ΕΚΕΑ για το 2023: Συνεχής αύξηση της εθελοντικής αιμοδοσίας, μείωση του αίματος αντικατάστασης

Μετά την ολοκλήρωση της συλλογής και επεξεργασίας όλων των στοιχείων από τις Νοσοκομειακές Υπηρεσίας Αιμοδοσίας …