Αρχική / Επικαιρότητα / ΕΚΠΑ: Στην 46η θέση παγκοσμίως στο επιστημονικό πεδίο των «μεταδοτικών ασθενειών»

ΕΚΠΑ: Στην 46η θέση παγκοσμίως στο επιστημονικό πεδίο των «μεταδοτικών ασθενειών»

ΕΚΠΑ: Στην 46η θέση παγκοσμίως στο επιστημονικό πεδίο των «μεταδοτικών ασθενειών»

Δημοσιεύθηκε για 8η συνεχόμενη χρονιά από τον ειδησεογραφικό οργανισμό “US News”, η παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστημίων «Best Global University Ranking 2022» Πρόκειται για μία από τις επτά πιο σημαντικές κατατάξεις παγκοσμίως.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών βρίσκεται στη θέση 260 μεταξύ των 1750 Πανεπιστημίων, και στην 1η θέση μεταξύ των δέκα (10) Ελληνικών Ιδρυμάτων που βρίσκονται στην εν λόγω κατάταξη. Επιπροσθέτως, καταλαμβάνει την 46η θέση παγκοσμίως στο επιστημονικό πεδίο – ερευνητικό αντικείμενο των «μεταδοτικών ασθενειών» (Πίνακας 1).

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το ΕΚΠΑ κατέχει τη 111η θέση μεταξύ των 638 πανεπιστημίων που συμπεριλήφθηκαν στην αξιολόγηση.

Από το σύνολο των πανεπιστημίων που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως, επιλέχθηκαν αρχικά 1849 Πανεπιστήμια με την τελική συνολική κατάταξη των 1750 καλύτερων Πανεπιστημίων να καλύπτει ένα εύρος 90 χωρών. Η εν λόγω κατάταξη λαμβάνει δεδομένα από την εταιρεία Thomson Reuters (InCitesTM research analytics solutions).

Για να συμπεριληφθεί ένα πανεπιστήμιο στα 1750, θα πρέπει πρώτα να είναι μεταξύ των κορυφαίων 250 πανεπιστημίων στα αποτελέσματα της παγκόσμιας έρευνας φήμης της Thomson Reuters. Στη συνέχεια, ένα ίδρυμα πρέπει να είναι μεταξύ εκείνων που είχε τον μεγαλύτερο αριθμό δημοσιεύσεων κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών και τα άρθρα αυτά να αναφέρονται ή να αναπαράγονται από τα κορυφαία 200 της προαναφερθείσας έρευνας φήμης.

Στην κατάταξη του 2022 λήφθηκαν υπ’ όψιν οι δημοσιεύσεις όλων των Ιδρυμάτων για την περίοδο 2015-2019. Για να συμπεριληφθεί ένα Πανεπιστήμιο, θα πρέπει να έχει δημοσιευμένα τουλάχιστον 1500 ερευνητικά τεκμήρια (άρθρα, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους κ.α) στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Πίνακας 1: Θέση και επίδοση των δέκα (10) Ελληνικών Πανεπιστημίων που βρίσκονταν στον πίνακα των 1750 καλύτερων Πανεπιστημίων του κόσμου, σύμφωνα με τον Πίνακα Κατάταξης US NewsBest Global University Rankings (2022):

Πανεπιστήμιο Παγκόσμια Θέση Θέση στην Ελλάδα Συνολική Επίδοση-Βαθμός
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 260 1 61,1
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 336 2 57,9
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 392 3 55,8
Πανεπιστήμιο Κρήτης 541 4 50,8
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 643 5 48,2
Πανεπιστήμιο Πάτρας 866 6 42,6
Πανεπιστήμιο   Αιγαίου 954 7 40,1
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 977 8 39,7
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας 1101 9 36,9
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 1418 10 29,8

Πηγή: US News – Best Global University Rankings

Το «U.S. News & World Report» αξιολογεί τα 1750 καλύτερα Ιδρύματα χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα 13 διαφορετικών κριτηρίων:

 1. Παγκόσμια Ερευνητική Φήμη (12,5%)
 2. Περιφερειακή Ερευνητική Φήμη (12,5%)
 3. Δημοσιεύσεις(10%)
 4. Συγγράμματα (2,5%)
 5. Συνέδρια (2,5%)
 6. Σταθμισμένη επίδραση των ετεροαναφορών (10%)
 7. Σύνολο αναφορών (7,5%)
 8. Αριθμός δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 10% περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσων (12,5%)
 9. Ποσοστό του συνόλου των δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 10% περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων (10%)
 10. Διεθνείς Συνεργασίες (5%)
 11. Ποσοστό δημοσιεύσεων με διεθνή συνεργασία επί του συνόλου των δημοσιεύσεων (5%)
 12. Αριθμός άρθρων με μεγάλο αριθμό αναφορών που βρίσκονται στο top 1% (5%)
 13. Ποσοστό του συνόλου των δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 1% των άρθρων με τις περισσότερες αναφορές (5%)
Πίνακας 2: Η θέση του ΕΚΠΑ στον Πίνακα Κατάταξης US NewsBest Global University Rankings την περίοδο 2015-2022
Έτος Διεθνής Θέση
2021-2022 260/1500
2020-2021 257/1500
2019-2020 262/1500
2018-2019 279/1250
2017-2018 286/1250
2016-2017 291/1000
2015-2016 292/500

Πηγή: US News – Best Global University Rankings

Ο οργανισμός που συντάσσει τον συγκεκριμένο πίνακα κατάταξης παραθέτει ως «επίδοση» και τη θέση του κάθε ιδρύματος στους 13 επιμέρους δείκτες που αξιολογεί.

Στον πίνακα 3 παρουσιάζεται η επίδοση του ΕΚΠΑ στους συγκεκριμένους δείκτες. Παρατίθενται στοιχεία της τελευταίας τριετίας.

Πίνακας 3: Η θέση – επίδοση του ΕΚΠΑ με βάση τους δεκατρείς (13) δείκτες του πίνακα Κατάταξης US News – Best Global University Rankings

Δείκτης – Κριτήριο Θέση του ΕΚΠΑ

2022

Θέση του ΕΚΠΑ

2021

Θέση του ΕΚΠΑ

2020

Θέση του ΕΚΠΑ

2019

Θέση του ΕΚΠΑ

2018

Παγκόσμια Ερευνητική Φήμη (12.5%) 645  635  621  610  708
Περιφερειακή Ερευνητική Φήμη (12.5%) 176  

201

 

216 202 232
Δημοσιεύσεις(10%) 236 223 217 199 183
Συγγράμματα   (2.5%) 337 351 344 377 316
Συνέδρια (2.5%) 490 458 399 416 380
Σταθμισμένη επίδραση των ετεροαναφορών (10%) 422  421    453 457 458
Σύνολο αναφορών (7.5%) 220 212 215 208 196
Αριθμός δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 10% περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσων (12.5%) 239  224 215 220 199
Ποσοστό του συνόλου των δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 10% περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων (10%) 525  458 435 462 463
Διεθνείς Συνεργασίες (10%)  

478

 

436

 

393

 

344

 

352

Ποσοστό δημοσιεύσεων με διεθνή συνεργασία επί του συνόλου των δημοσιεύσεων 254  248  225  221  262
Αριθμός άρθρων με μεγάλο αριθμό αναφορών που βρίσκονται στο top 1% των άρθρων με τις περισσότερες αναφορές (5%) 179  163 163 170 167
Ποσοστό του συνόλου των δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 1% των άρθρων με τις περισσότερες αναφορές (5%) 223  203 205 251 272

 Πηγή: US News – Best Global University Rankings

Οι συγκεκριμένες επιδόσεις αποδεικνύουν την όλο και μεγαλύτερη αναγνώριση του ΕΚΠΑ ως σημαντικού παγκόσμιου ερευνητικού ιδρύματος.

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι στον συγκεκριμένο πίνακα κατάταξης το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών εμφανίζεται σε υψηλές θέσεις παγκοσμίως σε εξής είκοσι (20) επιμέρους επιστημονικά πεδία και αντικείμενα. Ιδιαίτερα θα πρέπει να αναφερθεί ότι σε ένα από αυτά κατατάσσεται στο top50 παγκοσμίως (Μεταδοτικές Ασθένειες) ενώ σε δύο εξ αυτών στο top 100 των Πανεπιστημίων (Καρδιολογία και Ανοσολογία).

Τα είκοσι επιστημονικά πεδία που συμπεριλήφθηκαν στη φετινή κατάταξη (έναντι δεκαέξι το 2020 και δώδεκα το 2019) είναι τα εξής:

 1. Στον Τομέα «Μεταδοτικές Ασθένειες» στην 46η θέση.
 2. Στην «Καρδιολογία» (Cardiac and Cardiovascular Systems) στην 91η θέση
 3. Στην «Ανοσολογία» (Immunology) στη 98η θέση.
 4. Στην «Φαρμακολογία και Τοξικολογία» (Pharmacology and Toxicology) στην 107η θέση.
 5. Στην «Ογκολογία» (Oncology) στην 111η θέση.
 6. Στον Τομέα της «Χειρουργικής» (Surgery) στην 137η θέση
 7. Στον Τομέα της «Κλινικής Ιατρικής» (Clinical Medicine) στην 139η θέση.
 8. Στον Τομέα «Ενδοκρινολογία και Μεταβολισμός» στην 152η θέση.
 9. Στον Τομέα «Δημόσια Περιβαλλοντική και εργασιακή Υγεία» (Public, Environmental and Occupational Health) στην 184η θέση.
 10. Στον Τομέα «Νευροεπιστήμες και Συμπεριφορά» (Neuroscience and Behavior) στην 198η θέση.
 11. Στον Τομέα της «Φυσικής» (Physics) στη θέση 217η θέση.
 12. Στον Τομέα «Μοριακή Βιολογία και Γενετική» (Molecular Biology and Genetics) στην 282η θέση.
 13. Στις «Κοινωνικές Επιστήμες και Δημόσια Υγεία» (Social Sciences and Public Health) στην 288η θέση.
 14. Στις «Επιστήμες της Γης» (Geosciences) στη 288η θέση.
 15. Στην Ψυχιατρική/Ψυχολογία (Psychiatry/Psychology) στην 327η θέση.
 16. Στον Τομέα «Βιολογία και Βιοχημεία» (Biology and Biochemistry) στη 354η θέση
 17. Στον Τομέα «Περιβάλλον και Οικολογία» (Environmental & Ecology) στην 425η θέση.
 18. Στον Τομέα «Επιστήμες της Υπολογιστών» στην 485η θέση
 19. Στη «Μηχανική» (Engineering) στη 518η θέση.
 20. Στη «Χημεία» (Chemistry) στη 619η θέση.

Στο top 10 της Κατάταξης βρίσκονται οκτώ Πανεπιστήμια από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και δύο από το Ηνωμένο Βασίλειο. Στην πρώτη θέση κατατάσσεται το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και ακολουθούν άλλα δύο Πανεπιστήμια των ΗΠΑ, το ΜΙΤ και το Στάνφορντ. Στην πέμπτη θέση συναντάμε το πρώτο ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο αυτό της Οξφόρδης και στην 7η θέση το Cambridge. Στην 16η θέση βρίσκεται το Πανεπιστήμιο του Τορόντο του Καναδά. Στην 25η θέση εντοπίζεται το πρώτο Πανεπιστήμιο από την Αυστραλία αυτό της Μελβούρνης, ενώ αντίστοιχα το πρώτο Ασιατικό Πανεπιστήμιο είναι το Κινέζικο Tsinghua στην 26η θέση. Η Αφρικανική Ήπειρος εκπροσωπείται από 54 Πανεπιστήμια με πρώτο από αυτά το Πανεπιστήμιο του Κέιπ Τάουν το οποίο βρίσκεται στην 109η θέση.

Check Also

Τι μας έμαθαν τα τελευταία 2 χρόνια για την COVID-19: Όσα ειπώθηκαν στη Στρογγυλή Τράπεζα του ΕΚΠΑ

Το Σάββατο 16 Απριλίου 2022 πραγματοποιήθηκαν οι Θεραπευτικές Εξελίξεις 2022 στο κεντρικό κτήριο του Εθνικού …