Αρχική / Τελευταίες Εξελίξεις / Ιδιωτικός Τομέας / PIF: «Επιμερίζοντας τον ήδη ανεπαρκή Φαρμακευτικό Προϋπολογισμό σε μικρότερους, κρύβουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί»

PIF: «Επιμερίζοντας τον ήδη ανεπαρκή Φαρμακευτικό Προϋπολογισμό σε μικρότερους, κρύβουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί»

Δεδομένης μιας συζήτησης και διαχεόμενης πληροφόρησης σχετικά με διαφαινόμενες παρεμβάσεις στον χώρο του φαρμάκου μέσω της εισαγωγής κλειστών προϋπολογισμών ανά θεραπευτική κατηγορία, το PhRMA Innovation Forum θεσμικά επισημαίνει, προσδιορίζει και υπενθυμίζει τις παρακάτω βασικές αρχές:

  • Είναι κοινά αποδεκτό από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του φαρμάκου ότι ο υπάρχων φαρμακευτικός προϋπολογισμός δεν είναι αρκετός για να καλύψει τις ανάγκες της χώρας, με τη φαρμακευτική βιομηχανία να συνεισφέρει με επιστροφές άνω του 1 δισ. ευρώ. Το να επιμεριστεί αυτός ο ανεπαρκήςΚλειστόςΠροϋπολογισμός σε μικρότερους προϋπολογισμούς ανά Θεραπευτική Κατηγορία, δεν λύνει το πρόβλημα της ανεπάρκειας πόρων, αντιθέτως το συντηρεί και το μεγεθύνει.
  • Η θέσπιση Κλειστών Προϋπολογισμών ανά Θεραπευτική Κατηγορία δεν θα συμβάλει στη μείωση της Υπέρβασης της Φαρμακευτικής Δαπάνης, η οποία αποτελούσεμνημονιακή υποχρέωση. Αντ’ αυτού, οι αρχές θα πρέπεινα στραφούν σε μέτρα ορθολογικής διαχείρισης της ζήτησης, και όχι σε τεχνικές επιμερισμού και απόκρυψης της σημαντικής υπέρβασης.
  • Δεν μπορεί να υλοποιηθεί Κλειστός Προϋπολογισμός χωρίς μια ολιστική προσέγγιση και συνολικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Διατρέχουμε τον κίνδυνο να ακυρωθούν στην πράξη οι εύστοχες παρεμβάσεις, όπως η Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας (HTA)και η εφαρμογή Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων. Κατά συνέπεια,τι νόημα έχει να εγκριθεί ένα νέο φάρμακο από τον φορέα HTA, όταν στο πλαίσιο ενός κλειστού προϋπολογισμού, το φάρμακο αυτό θα επιβαρύνεται με επιπλέον clawback;
  • Για τον προσδιορισμό των πραγματικών αναγκών φαρμακευτικής κάλυψης των Ελλήνων Ασθενών απαιτείται σοβαρή, τεκμηριωμένη και επιστημονική προσέγγιση, η οποία θα πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν επιδημιολογικά και δημογραφικά δεδομένα (π.χ.γήρανση πληθυσμού, προσδόκιμο ζωής), σε συνδυασμό με την εκτίμηση του προφίλ υγείας των Ελλήνων ασθενών, καθώς και συνυπολογισμό άλλωνπαραγόντων. Με ποια στοιχεία και ποια κριτήρια καθορίζεται το ύψος αυτών των Προϋπολογισμών και στο πλαίσιο ποιας διαφανούς διαδικασίας;
  • Η Πολιτείαοφείλεινα στραφεί σε μια ορθολογική προσέγγιση και εκτίμηση των πραγματικών αναγκών, με αφετηρία τη θέσπιση του Μητρώου Ασθενών, μέσω του οποίου θα καταγράφονται τα δεδομένα καθημερινής κλινικής πρακτικής και οι αντίστοιχες εκβάσεις.

Η σοβαρότητα του θέματος απαιτεί την απομάκρυνση από επιφανειακές και αυστηρά λογιστικές προσεγγίσεις.

Επιμερίζοντας τον ήδη εξαιρετικά ανεπαρκή Φαρμακευτικό Προϋπολογισμό σε πολλούς μικρότερους, κρύβουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί, αναβάλλοντας την επίλυση του θέματος, για την οποία απαιτείται γενναιότητα από όλους μας.

Check Also

Θέλουμε κι άλλες, ριζικές αλλαγές

Στις περισσότερες προεκλογικές περιόδους χάνεται η ουσία του λόγου και κυριαρχούν τα πομπώδη τελεσίγραφα, οι …