Αρχική / Επικαιρότητα / Παρέμβαση του Πρύτανη ΕΚΠΑ Α. Μ. Δημόπουλου στη Βουλή σχετικά με το νομοσχέδιο για τη Δευτεροβάθμια Περίθαλψη

Παρέμβαση του Πρύτανη ΕΚΠΑ Α. Μ. Δημόπουλου στη Βουλή σχετικά με το νομοσχέδιο για τη Δευτεροβάθμια Περίθαλψη

Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής κ. Μ. Α. Δημόπουλου πραγματοποίησε χτες, 28 Νοεμβρίου, παρέμβαση κατά τη συζήτηση του Νομοσχεδίου που αφορά στη Δευτεροβάθμια Περίθαλψη, στη συνεδρίαση της διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων.

Συγκεκριμένα, ο κ. Δημόπουλος ανέφερε:

Βασικό χαρακτηριστικό της υπέρ δεκαετούς οικονομικής κρίσης στη χώρα μας είναι η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση σε όλους τους τομείς, όπως στον τομέα της υγείας. Η ενίσχυση της χρηματοδότησης είναι απαραίτητη για τη  βελτίωση των αποδοχών των επαγγελματιών υγείας στα Νοσοκομεία,  την ανανέωση του εξοπλισμού και την ανακαίνιση των υποδομών.

Στο Νομοσχέδιο που αφορά την «ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ» καταβάλλεται προσπάθεια για ανασυγκρότηση του συστήματος υγείας.

 1. Είναι θετική η διάταξη αύξησης μισθών: Παράλληλα από 1.1.2023 θα καταβληθεί επιπλέον προσαύξηση του νοσοκομειακού επιδόματος των γιατρών που υπηρετούν σε ΜΕΘ καθώς και θα δοθεί μηνιαίο επίδομα σε γιατρούς που υπηρετούν στα ΤΕΠ και σε αναισθησιολόγους που υπηρετούν σε αναισθησιολογικά τμήματα. Η αναμόρφωση των ειδικών μισθολογικών ρυθμίσεων και η αύξηση των αποδοχών που αφορούν τους Ιατρούς και Οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τους έμμισθους Ειδικευόμενους Ιατρούς, τους Επικουρικούς Ιατρούς κ.λπ.
 1. Είναι θετική η διάταξη των οικονομικών κινήτρων σε ειδικότητες που έχουν υποστεί μεγάλη συρρίκνωση και δεν επιλέγονται από τους νεοεισερχόμενους ειδικευόμενους γιατρούς. Οι ειδικότητες αυτές όπως η εξειδίκευση στην Εντατική Θεραπεία σήκωσαν μεγάλο βάρος κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Επίσης οι αναισθησιολόγοι στα νοσοκομεία μας έχουν κομβικό ρόλο για τη διεξαγωγή των τακτικών και έκτακτων χειρουργείων, οι παθολογοανατόμοι με τον κομβικό τους ρόλο στη διάγνωση και τυποποίηση πολύ συχνών παθήσεων όπως ο καρκίνος καθώς και άλλες ειδικότητες όπου πλέον δεν έχουν ειδικευόμενους και χρήζουν πρόσθετων οικονομικών παρεμβάσεων.
 1. Είναι θετική η διάταξη διεύρυνσης των εργασιακών σχέσεων μετά το πέρας του ωραρίου. Ο εκσυγχρονισμός του νομικού πλαισίου που διέπει το καθεστώς απασχόλησης των ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., αφενός μέσω της πρόβλεψης της δυνατότητας προκήρυξης θέσεων μερικής απασχόλησης, οι οποίες θα καλύπτονται από ιατρούς που θα έχουν τη δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού επαγγέλματος. Αφετέρου θεσπίζεται η δυνατότητα για τους ιατρούς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης που υπηρετούν σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., υπό προϋποθέσεις, να λειτουργούν ιδιωτικό ιατρείο ή να παρέχουν υπηρεσίες προς ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά διαγνωστικά ή θεραπευτικά εργαστήρια και γενικότερα σε κάθε είδους ιδιωτικές επιχειρήσεις, που παρέχουν ή καλύπτουν υπηρεσίες υγείας. Παράλληλα για λόγους ίσης μεταχείρισης αίρεται η απαγόρευση που ίσχυε για τους πανεπιστημιακούς ιατρούς υπηρετούν σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας να παρέχουν υπηρεσίες σε ιδιωτικές κλινικές. Αυτό είναι πολύ θετικό διότι:
  α. Σε σχέση με τα Μέλη Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού (ΔΕΠ) πολλών Σχολών και Τμημάτων (οικονομικές επιστήμες, νομική, πολυτεχνικές σχολές, πανεπιστημιακοί Σχολών Θετικών Επιστημών, ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες κ.λπ.) που έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται με όποιον άλλον φορέα επιθυμούν, πλέον και οι πανεπιστημιακοί γιατροί αποκτούν αυτή τη δυνατότητα για λόγους ισονομίας. Με το άρθρο 10 του υπό συζήτηση Νομοσχεδίου αίρεται αυτή η διαφοροποίηση που ίσχυε 21 χρόνια και επομένως όλα τα μέλη ΔΕΠ θα έχουν τη δυνατότητα να είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης αλλά όχι αποκλειστικής απασχόλησης. Ανταποκρίνεται το άρθρο αυτό σε τουλάχιστον 2 ομόφωνες αποφάσεις της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ που ζητούσαν να αρθεί αυτή η διαφοροποίηση.
  β. Μειώνεται το brain drain, μειώνεται δηλαδή η φυγή των αποφοίτων μας των Σχολών Επιστημών Υγείας στο εξωτερικό, μετά τα τόσα χρόνια που η χώρα  έχει επενδύσει για την τριτοβάθμια εκπαίδευσή τους, αφού οι εργασιακές σχέσεις το δημόσιο σύστημα υγείας γίνονται πιο ελκυστικές για τον νέο γιατρό.
  γ. Το υπό συζήτηση νομοσχέδιο είναι προς την κατεύθυνση της μείωσης της παραοικονομίας.
  δ. Εξομοιώνονται οι εργασιακές σχέσεις με αυτές των στρατιωτικών γιατρών.
  ε. Με τη δυνατότητα απασχόλησης Πανεπιστημιακών Ιατρών σε ιδιωτικές δομές, δημιουργούνται ευκαιρίες συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης και στους Ιατρούς του ιδιωτικού Τομέα με αποτέλεσμα τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών προς τους ασθενείς.
  ζ. Σήμερα υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με την υποστελέχωση σε ιατρικό προσωπικό των Νοσοκομείων της περιφέρειας. Για παράδειγμα σε πρόσφατη προκήρυξη 7 θέσεων Χειρουργών ΕΣΥ σε Νοσοκομεία της Δυτικής Ελλάδας αναφέρεται ότι προσήλθαν 2 υποψήφιοι. Με τη δυνατότητα που παρέχει το Νομοσχέδιο για μερική απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την καλύτερη λειτουργία των Νοσοκομείων της Περιφέρειας.
  στ. Με την ενίσχυση της ολοήμερης λειτουργίας των χειρουργείων, θα αποσυμφορηθούν οι λίστες των πρωινών χειρουργείων  προς όφελος των ασθενών και θα υπάρξει κάποια οικονομική ενίσχυση, πέρα των ιατρών, και σε νοσηλευτικό, τεχνολογικό και διοικητικό προσωπικό.
  η. Είναι ευνόητο ότι οι υποχρεώσεις και η ευθύνη των γιατρών ΕΣΥ και πανεπιστημιακών παραμένουν οι ίδιες στα νοσοκομεία που εργάζονται, ανεξάρτητα ότι με αυτή τη δυνατότητα μπορούν να εξυπηρετούν πολλές περισσότερες κατηγορίες ασθενών. 
 1. Σχετικά με τα άρθρα 36 και 37 του Νομοσχεδίου που αναφέρονται στον «φυσικό τοκετό» ή καλύτερα μη παρεμβατικό τοκετό, προτείνεται η ενσωμάτωση των παρατηρήσεων και προτάσεων της Ελληνικής Μαιευτικής Γυναικολογικής Εταιρείας ούτως ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη από αυτή την παρέμβαση και να αποφευχθούν εξελίξεις που θα έχουν επιπτώσεις τόσο στην υγεία των γυναικών και των βρεφών όσο και στους επαγγελματίες υγείας.

Check Also

Επιστολή Πλεύρη στη Στέλλα Κυριακίδου: Απαραίτητη μια κεντρική πολιτική αντιμετώπισης της έλλειψης φαρμάκων στην Ε.Ε.

Παρέμβαση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα της έλλειψης φαρμάκων ζητά ο Υπουργός Υγείας, …