Αρχική / Τελευταίες Εξελίξεις / Ασφαλιστικά Ταμεία / Ριζικές αλλαγές στη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ βάσει του νέου νομοσχεδίου για την ΠΦΥ

Ριζικές αλλαγές στη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ βάσει του νέου νομοσχεδίου για την ΠΦΥ

Ριζικές θα είναι οι αλλαγές στον τρόπο διοίκησης του ΕΟΠΥΥ, τις οποίες προωθεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Βάσει των προβλέψεων του νομοσχεδίου, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού δεν θα περιλαμβάνονται κοινωνικοί και επαγγελματικοί φορείς (π.χ. φαρμακοποιοί ή γιατροί), εκπρόσωποι των ατόμων με ειδικές ανάγκες, αλλά και της ΓΣΕΕ. Τα δε μέλη του Συμβουλίου μειώνονται σε 7, από 11 που ήταν μέχρι σήμερα.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 21 του νομοσχεδίου, το οποίο περιλαμβάνει διοικητικά θέματα του ΕΟΠΥΥ, «περί της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), αντικαθίσταται ως εξής»:

  • Το Δ.Σ. αποτελείται από επτά (7) μέλη, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ειδικότερα, αποτελείται από:

α) Τον Διοικητή του ΕΟΠΥΥ, ως Πρόεδρο του Δ.Σ., ο οποίος αναπληρώνεται όταν απουσιάζει ή κωλύεται από ένα (1) από τα τακτικά μέλη του ΔΣ, το οποίο ορίζεται με την απόφαση του πρώτου εδαφίου. Αν ο Διοικητής απουσιάζει ή κωλύεται, το μέλος που αναπληρώνει τον Διοικητή αναπληρώνεται από το πρόσωπο που έχει οριστεί ως αναπληρωματικό μέλος αυτού.

β) Έξι (6) τακτικά μέλη, με ισάριθμα αναπληρωματικά, εκ των οποίων πέντε (5) με επιστημονική και εργασιακή εμπειρία σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του Οργανισμού και ένας (1) εκπρόσωπος του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), ο οποίος ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ. Με απόφαση του Δ.Σ. δύνανται να ανατίθενται σε ένα (1) ή περισσότερα από τα μέλη του η παρακολούθηση και η εποπτεία επιμέρους θεμάτων του Οργανισμού.

Check Also

Υπουργείο Υγείας: Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το νομοσχέδιο περί Φαρμακευτικών Συλλόγων

Ο Υπουργός Υγείας, Αθανάσιος Πλεύρης, έθεσε σήμερα 17 Μαρτίου 2023, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το …