Αρχική / Τελευταίες Εξελίξεις / Ασφαλιστικά Ταμεία / Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των παραπεμπτικών για παρακλινικές εξετάσεις έως και ένα μήνα

Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των παραπεμπτικών για παρακλινικές εξετάσεις έως και ένα μήνα

Ανάμεσα στις ειδικές ρυθμίσεις και τα μέτρα που περιλαμβάνει η τελευταία Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, περιλαμβάνεται και η παράταση της εκτέλεσης των παραπεμπτικών για παρακλινικές εξετάσεις. Επιπλέον, παύει να ισχύει η υποχρέωση θεώρησης γνωματεύσεων από ελεγκτή ιατρό μέχρι και την 30ή Απριλίου 2020.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ΠΝΠ:

«1. Για τις παρακλινικές εξετάσεις του άρθρου 6 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.), ΚΥΑ ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/2018 (Β’4898), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, χορηγείται παράταση στην προθεσμία εκτέλεσης τόσο των μη εκτελεσμένων παραπεμπτικών, που έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, όσο και όσων θα εκδοθούν μέχρι την 30ή Απριλίου 2020, κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες σε σχέση με την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης επί του παραπεμπτικού.

2. Η υποχρέωση θεώρησης γνωματεύσεων από ελεγκτή ιατρό, όπου αυτή ορίζεται από τον Ε.Κ.Π.Υ., ΚΥΑ ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/2018 δεν ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος και μέχρι την 30ή Απριλίου 2020.

3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας οι ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 2 δύνανται να παραταθούν και πέραν της 30ής Απριλίου 2020 και για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού, όχι όμως πέραν της 30ής Ιουνίου 2020».

Check Also

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: Μόνο με παραπεμπτικό του οικογενειακού γιατρού θα πηγαίνουν οι ασθενείς σε άλλες ειδικότητες και τα νοσοκομεία

Μεγάλες αλλαγές έρχονται στην…πολύπαθη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, με νομοσχέδιο που ετοιμάζεται πυρετωδώς από το Υπουργείο …