Αρχική / Τελευταίες Εξελίξεις / Επιστήμη / Ο SARS-CoV-2 επηρεάζει την ανδρική γονιμότητα

Ο SARS-CoV-2 επηρεάζει την ανδρική γονιμότητα

Μια πρόσφατη μετα-ανάλυση των Yuanzi Xie και συνεργατών, η οποία συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα γύρω από την επίδραση του SARS-CoV-2 στο ανδρικό αναπαραγωγικό σύστημα και τη γονιμότητα, κατά τη διάρκεια της νόσησης από COVID-19, δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Journal of Assisted Reproduction and Genetics.

Όπως σημειώνουν οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Θεοδώρα Ψαλτοπούλου (Καθηγήτρια), Ροδάνθη Ελένη Συρίγου, Γιάννης Ντάνασης, Πάνος Μαλανδράκης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ), συνολικά στην εν λόγω μετα-ανάλυση συμπεριλήφθηκαν τα δεδομένα από 12 μελέτες, από τις οποίες οι 7 ήταν προοπτικές μελέτες κοορτής και οι 5 ήταν αναδρομικές μελέτες. Τα αποτελέσματα και των δύο ειδών μελετών ήταν παρόμοια.

Τα αποτελέσματα ανέδειξαν ότι οι διαφορετικές παράμετροι του σπέρματος, συμπεριλαμβανομένου του όγκου του σπέρματος, της συγκέντρωσης του σπέρματος, του αριθμού των σπερματοζωαρίων, της κινητικότητας του σπέρματος, καθώς και της προοδευτικής κινητικότητας του σπέρματος επηρεάστηκαν αρνητικά από τη λοίμωξη με SARS-CoV-2. Όλες οι διαφορές στις ανωτέρω παραμέτρους ήταν στατιστικά σημαντικές. Ωστόσο, η συγκέντρωση του σπέρματος, καθώς και η προοδευτική κινητικότητά του, δεν φάνηκαν να επηρεάζονται σημαντικά από τον SARS-CoV-2 στο υποσύνολο των μελετών ασθενών-μαρτύρων.

Συμπερασματικά, στην παρούσα μελέτη διαπιστώθηκε η ευαλωτότητα της ποιότητας του σπέρματος από τη λοίμωξη με SARS-CoV-2, καθώς τα δεδομένα δείχνουν την ισχυρή συσχέτιση των διαφορετικών παραμέτρων του σπέρματος με την COVID-19. Αξίζει να σημειωθεί ότι στους ασθενείς που νόσησαν από SARS-CoV-2 φάνηκε να επηρεάζεται αρνητικά η γονιμότητα τους για μικρό χρονικό διάστημα μετά τη νόσηση, αλλά χρειάζονται περισσότερες μελέτες για να διαπιστώσουμε την πραγματική επίπτωση της λοίμωξης στην αντρική γονιμότητα μακροπρόθεσμα.

Check Also

Χορήγηση πλάσματος αναρρωσάντων από COVID-19 και οφέλη σε ασθενείς με αναπνευστική δυσχέρεια λόγω κορονοϊού

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στην έγκριτη επιστημονική επιθεώρηση The New England Journal of Medicine …