Αρχική / Τελευταίες Εξελίξεις / Επτά ημέρες την εβδομάδα θα λειτουργούν τα εμβολιαστικά κέντρα, βάσει νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας

Επτά ημέρες την εβδομάδα θα λειτουργούν τα εμβολιαστικά κέντρα, βάσει νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας

Kαθώς στόχος της κυβέρνησης είναι η εντατικοποίηση των εμβολιασμών, τα εμβολιαστικά κέντρα αναμένεται να λειτουργούν επτά ημέρες την εβδομάδα.

Όπως προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου όλα τα εμβολιαστικά κέντρα θα μπορούν να λειτουργούν από Δευτέρα έως και Κυριακή, συμπεριλαμβανομένων και των αργιών. Θα υπάρχουν δύο βάρδιες, πρωί και απόγευμα, από τις 7:00 το πρωί, έως τις 22:00 το βράδυ. Οι εργαζόμενοι που θα απασχολούνται στο νέο ωράριο θα αμείβονται ξεχωριστά, όπως προβλέπει υφιστάμενος νόμος και βάσει των ωρών εφημερίας.

Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 38 του νομοσχεδίου αναφέρει:

To άρθρο τριακοστό δεύτερο του ν. 4771/2021 (A’ 16) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο τριακοστό δεύτερο

Λειτουργία εμβολιαστικών κέντρων

Για την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορονοϊού COVID-19 και για το χρονικό διάστημα μέχρι την 30.9.2021, τα εμβολιαστικά κέντρα που καθορίζονται εντός των δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των Τοπικών Ομάδων Υγείας, δύνανται να λειτουργούν επτά (7) ημέρες την εβδομάδα από Δευτέρα έως Κυριακή (συμπεριλαμβανομένων και ημερών αργίας), λόγω εκτάκτων και εξαιρετικών αναγκών, κατά παρέκκλιση των κείμενων γενικών ή ειδικών διατάξεων. Το ωράριο λειτουργίας αυτών ορίζεται σε δύο βάρδιες (πρωί και απόγευμα), από τις 07:00, έως τις 22:00. Με τη λειτουργία των εμβολιαστικών κέντρων, συμπληρώνονται και ενισχύονται οι παρεχόμενες λοιπές υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Με απόφαση του Διοικητή της οικείας ΔΥΠΕ, καταρτίζεται μηνιαίο πρόγραμμα απασχόλησης του προσωπικού των εμβολιαστικών κέντρων, με το οποίο εξασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία τους καθ’ όλη την εβδομάδα από το σύνολο του προσωπικού αυτών. Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης του ιατρικού προσωπικού κατά τις μη εργάσιμες ημέρες (Σάββατο, Κυριακή και αργίες), οι ώρες απασχόλησης λογίζονται ως ώρες μεικτής εφημερίας και αποζημιώνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 45 του ν. 3203/2003 (Α’ 295). Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης του λοιπού προσωπικού κατά τις μη εργάσιμες ημέρες (Κυριακή και αργίες), εφαρμόζεται το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176)».

Check Also

ΣΕΙΒ: Καταστροφικό το επικείμενο rebate στα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα στα νοσοκομεία του ΕΣΥ

Το Προεδρείο του Δ.Σ. του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ) συναντήθηκε χθες με …