Αρχική / Τελευταίες Εξελίξεις / Συνέδρια / Εκδηλώσεις / 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Έρευνας ΕΛΕΦΙ: Ο απολογισμός

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Έρευνας ΕΛΕΦΙ: Ο απολογισμός

Ολοκληρώθηκαν οι τριήμερες εργασίες του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής (ΕΛ.Ε.Φ.Ι.), με τίτλο «Φαρμακευτική Ιατρική και Κλινική Έρευνα στον 21ο αιώνα: Προσαρμογή στην Ψηφιακή Υγεία και Ενδυνάμωση του Ασθενή», το οποίο διεξήχθη στις 20 – 22 Ιουνίου 2019, στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ).

Στo πλαίσιo του φετινού Συνεδρίου, ένας εκ των κυρίαρχων στόχων ήταν η ανάδειξη της ανθρωποκεντρικής προσέγγισης της κλινικής έρευνας. Δόθηκε βήμα σε νέους επιστήμονες να παρουσιάσουν το έργο τους, καθώς και σε ασθενείς, για να μοιραστούν τις τρέχουσες ανάγκες και τους προβληματισμούς τους. Διενεργήθηκε ένας ανοικτός, παραγωγικός διασυνδετικός διάλογος, με τη συμβολή όλων των εταίρων: ερευνητικών, πανεπιστημιακών, θεσμικών, φαρμακευτικών εταιρειών, κατ’ ανάθεση εταιρειών κλινικής έρευνας (CROs), καθώς και ενώσεων ασθενών, με τη δέσμευση να συνεχιστεί στο ίδιο συστηματικό πλαίσιο. Αναπτύχθηκαν οι δυνατότητες καριέρας στον χώρο της Φαρμακευτικής Ιατρικής, σκιαγραφώντας τους νέους ρόλους και τις προοπτικές του χώρου για τους νέους επιστήμονες και ερευνητές, προκειμένου να οδηγήσουν τις μελλοντικές εξελίξεις στον κλάδο.

Το φετινό Συνέδριο επικέντρωσε τις εργασίες του στη διερεύνηση και παράθεση του παρόντος, αλλά και του μέλλοντος της βιοϊατρικής έρευνας, των διαθέσιμων προηγμένων θεραπειών, με ιδιαίτερη έμφαση στις προοπτικές που παρέχουν οι νέες διαθέσιμες τεχνολογίες. Στο πλαίσιο της ψηφιακής εποχής που διανύουμε, οι διευρυμένες δυνατότητες που παρέχονται μέσα από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, των φορητών συσκευών στην υπηρεσία της Ιατρικής (wearables), των big data, καθώς και διαθέσιμων end to end platforms, μπορούν να εξασφαλίσουν την αξιοπιστία, με κέρδος την επιτάχυνση της έρευνας.

Θέτοντας πάντα την κλινική έρευνα στον πυρήνα των εργασιών του Συνεδρίου, παρουσιάστηκαν οι νεότερες εξελίξεις και πρωτοβουλίες ανάπτυξης της προκλινικής, μεταφραστικής και κλινικής έρευνας σε τομείς αιχμής στην Αιματολογία, τη Νευροβιολογία και την Ογκολογία. Έμφαση δόθηκε στις νέες προηγμένες θεραπείες, κυτταρικές και γονιδιακές, σε πρωτότυπα ερευνητικά προγράμματα, όπως των νευροτροφινών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, νέων διαγνωστικών μεθόδων, όπως κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων, στο Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και στις προοπτικές μέσω της φαρμακοεπιδημιολογίας, με εκτενή αναφορά στην ιδιαίτερη και πολύπλευρη αξία της έρευνας δεδομένων πραγματικής ζωής (RWE).

Επιπλέον, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις δυνατότητες της μεταφραστικής έρευνας, με ειδικό βάρος στην Ιατρική Ακριβείας και την Εξατομικευμένη Ιατρική, με κυρίαρχο όφελος τη δυνατότητα μείωσης των πιθανοτήτων θεραπευτικής αστοχίας. Επιπρόσθετα, αναγνωρίστηκε η ευκαιρία βελτιστοποίησης των διαδικασιών που διέπουν τις μη παρεμβατικές μελέτες μέσω της αναθεωρημένης σχετικής νομοθεσίας στη χώρα μας.

Τέλος, αναγνωρίστηκε η ευκαιρία της χώρας μας να διατηρεί πρόσβαση σε πηγές δεδομένων πραγματικής ζωής, όπως εκείνες της ΗΔΙΚΑ και του ΕΟΠΥΥ, των διαθέσιμων θεραπευτικών πρωτοκόλλων και μητρώων ασθενών προς αξιοποίηση υπέρ τελικών προϊόντων που απαντούν στις ανάγκες των ασθενών και προάγουν τη δημόσια υγεία.

Η ΕΛ.Ε.Φ.Ι. συνεχίζει να επενδύει σε ουσιώδεις και στρατηγικής σημασίας διεθνείς συνεργασίες, όπως με τις IFAPP, IFAPP Academy, Kings College και EU Pharma Τrain, καθώς και συνεργασίες με εθνικής εμβέλειας επιστημονικές εταιρείες, όπως η Ελληνική Εταιρεία Βασικής και Κλινικής Φαρμακολογίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μεταπτυχιακή και μεταδιδακτορική εκπαίδευση στη Φαρμακευτική Ιατρική.

Πιστή στην αξία της πολυφωνίας και στον διασυνδετικό διάλογο μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, διατηρεί επιπλέον συνεργασίες με ενώσεις ασθενών, πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα και θεσμικούς φορείς, εκπρόσωποι των οποίων είχαν την ευκαιρία να καταθέσουν τις απόψεις τους και να συνδιαμορφώσουν τις προοπτικές και τις ευκαιρίες που διαφαίνονται στη χώρα μας. Ενδεικτικά, αναφέρονται η συμβολή του προγράμματος αιχμής EATRIS εκ μέρους της ομάδας του ΙΙΒΕΑΑ, αποδεικνύοντας έμπρακτα την καινοτομία στον σχεδιασμό και την προσέγγιση στη μεταφραστική έρευνα στη χώρα μας.

Check Also

Covid-19: 8 εμβόλια δοκιμάζονται ήδη και άλλα 110 βρίσκονται σε προκλινικό στάδιο

Σύμφωνα με τα τελευταία  δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, υπάρχουν τουλάχιστον 8 διαφορετικά εμβόλια, με …