Αρχική / Τελευταίες Εξελίξεις / Τι λέει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων για τη χρήση μη-στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων για τον COVID-19

Τι λέει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων για τη χρήση μη-στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων για τον COVID-19

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) είναι ενήμερος για αναφορές, ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες εγείρουν ερωτήματα σχετικά με το αν τα μη-στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ), όπως η ιβουπροφαίνη, θα μπορούσαν να επιδεινώσουν την ασθένεια από κορονοϊό (COVID-19). Επί του παρόντος, δεν υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση η οποία να διαπιστώνει συσχέτιση μεταξύ της ιβουπροφαίνης και της επιδείνωσης της COVID-19. Ο ΕΜΑ παρακολουθεί στενά την κατάσταση και θα επανεξετάσει οποιαδήποτε νέα πληροφορία καταστεί διαθέσιμη σε αυτό το ζήτημα στα πλαίσια της πανδημίας.

Τον Μάιο του 2019, η Επιτροπή Ασφάλειας του EMA (PRAC) ξεκίνησε μία επανεξέταση των μη-στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων (ΜΣΑΦ) ιβουπροφαίνη και κετοπροφαίνη, κατόπιν έρευνας του Γαλλικού Οργανισμού Φαρμάκων και Ασφάλειας Προϊόντων (ANSM), ο οποίος πρότεινε ότι η λοίμωξη από ανεμευλογιά (varicella) και μερικές βακτηριακές λοιμώξεις μπορεί να επιδεινωθούν με αυτά τα φάρμακα. Η Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος (ΠΧΠ) και το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης (ΦΟΧ) για πολλά ΜΣΑΦ περιέχουν ήδη προειδοποιήσεις ότι οι αντιφλεγμονώδεις δράσεις τους μπορεί να αποκρύψουν τα συμπτώματα μίας επιδεινούμενης λοίμωξης. Η PRAC επανεξετάζει όλα τα διαθέσιμα δεδομένα, για να κρίνει εάν απαιτείται οποιοδήποτε επιπρόσθετο μέτρο.

Κατά την έναρξη θεραπείας για τον πυρετό ή τον πόνο στην COVID-19, οι ασθενείς και οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να εξετάζουν όλες τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας, συμπεριλαμβανομένων της παρακεταμόλης και των ΜΣΑΦ. Το κάθε φάρμακο έχει τα δικά του οφέλη και κινδύνους, τα οποία αποτυπώνονται στην Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος (ΠΧΠ) και στο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης (ΦΟΧ) του κάθε φαρμάκου, και τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν μαζί με τις εθνικές οδηγίες θεραπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), οι περισσότερες εκ των οποίων προτείνουν την παρακεταμόλη ως θεραπεία πρώτης επιλογής για τον πυρετό ή τον πόνο.

Σύμφωνα με τις εθνικές οδηγίες θεραπείας στην ΕΕ, οι ασθενείς και οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν ΜΣΑΦ (όπως η ιβουπροφαίνη), βάσει της εγκεκριμένης Περίληψης Χαρακτηριστικών Προϊόντος (ΠΧΠ) και του εγκεκριμένου Φύλλου Οδηγιών Χρήσης (ΦΟΧ). Οι τρέχουσες συμβουλές περιλαμβάνουν ότι τα φάρμακα αυτά χρησιμοποιούνται στην μικρότερη αποτελεσματική δόση, για όσο το δυνατόν βραχύτερο χρονικό διάστημα. Οι ασθενείς που έχουν οποιαδήποτε απορία θα πρέπει να μιλήσουν με τον ιατρό ή το φαρμακοποιό τους.

Με βάση τα ανωτέρω, επί του παρόντος, δεν υπάρχει κανένας λόγος για τους ασθενείς που λαμβάνουν ιβουπροφαίνη να διακόψουν τη θεραπεία τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για ασθενείς που λαμβάνουν ιβουπροφαίνη ή άλλα σκευάσματα ΜΣΑΦ για χρόνιες παθήσεις.

Έπειτα από την σε εξέλιξη επανεξέταση ασφάλειας από την PRAC για την ιβουπροφαίνη και την κετοπροφαίνη, ο ΕΜΑ τονίζει την ανάγκη να διεξαχθούν έγκαιρα επιδημιολογικές μελέτες για να παρέχουν επαρκή στοιχεία για οποιαδήποτε επίδραση των ΜΣΑΦ στην πρόγνωση της ασθένειας COVID-19.

Check Also

3 νέα κρούσματα και 2 ακόμη θάνατοι στη χώρα μας

Ανακοινώθηκαν πριν από λίγο 3 νέα κρούσματα του κορονοϊού SARS-CoV-2 στη χώρα μας. Ο συνολικός …