Αρχική / Τελευταίες Εξελίξεις / Ιδιωτικός Τομέας / ΣΦΕΕ-EFPIA: Πέντε βήματα για την εξασφάλιση ισότητας στον εμβολιασμό κατά της COVID-19

ΣΦΕΕ-EFPIA: Πέντε βήματα για την εξασφάλιση ισότητας στον εμβολιασμό κατά της COVID-19

Οι παρασκευαστές καινοτόμων εμβολίων και οι εταιρείες βιοτεχνολογίας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας προσπάθειας για την ανάπτυξη και παραγωγή εμβολίων COVID-19. Αυτή η παγκόσμια προσπάθεια πετυχαίνει. Μετά από 200 και πλέον κλινικές δοκιμές και σχεδόν 300 συνεταιρισμούς και συνεργασίες παρασκευαστών ανά τον κόσμο, η παραγωγή αυξήθηκε σε μόλις λίγους μήνες, από το 0 σε 2,2 δισ. δόσεων εμβολίου COVID-19 μέχρι τα τέλη Μαΐου, με μία εντυπωσιακή εκτίμηση για 11 δισ. δόσεις μέχρι τα τέλη του 2021 (στοιχεία Airfinity). Αυτός είναι ένας αριθμός επαρκής για τον πλήρη εμβολιασμό όλου του ενήλικου πληθυσμού του πλανήτη.

Όμως, τα εμβόλια COVID-19 δεν φθάνουν αυτήν τη στιγμή εξίσου ισότιμα όλους τους πληθυσμούς προτεραιότητας ανά τον κόσμο. Παρασκευαστές εμβολίων, κυβερνήσεις και μη-κυβερνητικές οργανώσεις πρέπει να συνεργαστουν κατεπειγόντως, ώστε να αντιμετωπίσουν αυτήν την ανισότητα. Άμεση δράση πρέπει να εστιάσει στην ενίσχυση της υπεύθυνης κατανομής των δόσεων και μεγιστοποίηση της παραγωγής, χωρίς να διακυβεύονται η ποιότητα ή η ασφάλεια.

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, οι παρασκευαστές καινοτόμων εμβολίων και οι εταιρείες βιοτεχνολογίας δεσμεύονται:

Να ενισχύσουν την κατανομή των δόσεων με:

  • Άμεση συνεργασία με κυβερνήσεις που έχουν σημαντικά εγχώρια αποθέματα δόσεων εμβολίων COVID-19, ώστε να μοιραστουν ένα σημαντικό ποσοστό των δόσεων τους μέσω του χαμηλού και μεσαίου ανά κεφαλήν εισοδήματος χώρες, με έναν υπεύθυνο και έγκαιρο τρόπο, μέσω του COVAX ή άλλων καθιερωμένων, αποτελεσματικών μηχανισμών.
  • Επέκταση κάθε προσπάθειας, ώστε να διατεθούν οι επιπρόσθετες διαθέσιμες δόσεις εμβολίων COVID-19 που δεν είναι ρεζερβέ στις χαμηλού και μεσαίου ανά κεφαλήν εισοδήματος χώρες, μέσω του COVAX ή άλλων καθιερωμένων, αποτελεσματικών μηχανισμών.
  • Ανάληψη κάθε πρακτικής προσπάθειας για μεγιστοποίηση της παραγωγής των εμβολίων COVID-19, χωρίς να διακυβεύονται η ποιότητα ή η ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων και επιπρόσθετων συνεργασιών με εταίρους που μπορούν να παράξουν σημαντικές ποσότητες.
  • Συνεργασία με κυβερνήσεις και μεμονωμένους προμηθευτές πρώτων υλών και συστατικών, για να καθορισθεί πώς μπορεί να διευκολυνθεί, γρήγορα και με ασφάλεια, η απαραίτητη αύξηση στην παραγωγή των εμβολίων COVID-19.

Να απαιτήσουν την εξάλειψη των εμπορικών φραγμών, με:

  • Εντοπισμό των εμπορικών φραγμών για κρίσιμες εισροές υλικών και υποστήριξη της προσπάθειας του Συνασπισμού για Καινοτομίες Αντιμετώπισης Επιδημιών (CEPI) να δημιουργήσει μία ανεξάρτητη πλατφόρμα η οποία θα ήταν σε θέση να εντοπίζει και να καλύπτει τα κενά σε αυτές τις εισροές και να διευκολύνει το εθελοντικό συνταίριασμα για δυνατότητα γεμίσματος και τελικής παραγωγής (εμβολίων), μέσω της νεοϊδρυθείσας Ομάδας Κρούσης και Εφοδιαστικής Αλυσίδας του COVAX [COVAX Supply Chain and Manufacturing Task Force]
  • Έκκληση στις κυβερνήσεις, σε συντονισμό με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), να εξαλείψουν και κανονιστικό φραγμό στις εξαγωγές και να διευκολύνουν την διασυνοριακή προμήθεια βασικών πρώτων υλών και ουσιωδών υλικών παρασκευής εμβολίων, μαζί με την κατά προτεραιότητα ελεύθερη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, απαραίτητου για την κατασκευή εμβολίων COVID-19.

Να υποστηρίξουν την ετοιμότητα της χώρας, με:

  • Συνεργασία με κυβερνήσεις πάνω στην ανάπτυξη εμβολίων COVID-19, ιδιαίτερα σε χαμηλού και μεσαίου ανά κεφαλήν εισοδήματος χώρες, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι είναι έτοιμες και ικανές να αναπτύξουν διαθέσιμες δόσεις μέσα στον κύκλο ζωής τους.

Να οδηγήσουν σε περαιτέρω καινοτομία, με:

  • Κατά προτεραιότητα ανάπτυξη νέων εμβολίων COVID-19, συμπεριλαμβανομένων και εμβολίων αποτελεσματικών εναντίον των ανησυχητικών μεταλλάξεων.
  • Προτροπή των κυβερνήσεων να εγγυηθούν ανεμπόδιστη πρόσβαση σε παθογόνα (πχ δείγματα και αλληλουχίες) οποιασδήποτε μετάλλαξης COVID-19 προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη νέων εμβολίων και θεραπειών.

Check Also

Ο ΣΦΕΕ σε άμεση επικοινωνία με την Πολιτεία

Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες η πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του ΣΦΕΕ, …