Αρχική / Τελευταίες Εξελίξεις / Επιστήμη / Κέντρο Αριστείας «Σχεδιασμού και Ανακάλυψης Φαρμάκων» του ΕΚΠΑ: Προσπάθεια για καλύτερη κατανόηση της COVID-19

Κέντρο Αριστείας «Σχεδιασμού και Ανακάλυψης Φαρμάκων» του ΕΚΠΑ: Προσπάθεια για καλύτερη κατανόηση της COVID-19

Η Σύγκλητος του Εθνικού μια Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά από εισήγηση του Πρύτανη Καθηγητή Θάνου Δημόπουλου, αποφάσισε σχεδόν πριν από ένα χρόνο τη δημιουργία Κέντρων Αριστείας (ΚΑ) σε διεπιστημονικούς τομείς, στους οποίους το Πανεπιστήμιο έχει να παρουσιάσει καινοτόμο δραστηριότητα ή/και που στρατηγικά θέλει να αναπτύξει.

Η επιλογή δημιουργίας Κέντρων Αριστείας υπηρετεί το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του Ιδρύματος, που, μεταξύ άλλων, προβλέπει τη δημιουργία συνθηκών διάκρισης σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης του Πανεπιστημίου. Η επένδυση σε όλους τους τομείς της πνευματικής και δημιουργικής πρακτικής δράσης του ΕΚΠΑ είναι ουσιαστικής σημασίας για το μέλλον του Ιδρύματος. Η πρώτη παρέμβαση στον τομέα αυτό θα είναι η επένδυση στη διεπιστημονική συνεργασία, η επιτάχυνση της ανάπτυξης νέων βέλτιστων παραδειγμάτων και μεθόδων για την καινοτομία και την έρευνα και η προώθηση των βασικών επιστημών, αλλά και των συνεργατικών επιστημονικών κλάδων, καθώς και των σύγχρονων τεχνολογικών πεδίων και των αντικειμένων που συνδέονται με το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Μεταξύ των Κέντρων Αριστείας και εκείνο του «Σχεδιασμού και Ανακάλυψης Φαρμάκων»:

Σκοπός του Κέντρου Αριστείας «Σχεδιασμού και Ανακάλυψης Φαρμάκων» του ΕΚΠΑ είναι ο συντονισμός όλων των ερευνητικών δυνάμεων που δραστηριοποιούνται στο Πανεπιστήμιο σε θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό και την ανακάλυψη φαρμάκων. Το Κέντρο αποτελεί μια διεπιστημονική πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να φέρει κοντά όλες τις ομάδες του ΕΚΠΑ που ασχολούνται με θέματα φαρμάκων και να αποτελέσει μοχλό ενδυνάμωσης ήδη υπαρχουσών συνεργασιών, αλλά και ανάπτυξης νέων συνεργασιών, με απώτερο στόχο τη μέγιστη δυνατή συνέργεια και την απόκτηση και χρήση κοινών υποδομών.

Η εναρκτήρια ανοικτή ημερίδα εργασίας (workshop) του Κέντρου Αριστείας «Σχεδιασμού και Ανακάλυψης Φαρμάκων» του ΕΚΠΑ, που αφορούσε τη συζήτηση για την οργάνωση, τη δομή, τη στρατηγική και τη βιωσιμότητα του Κέντρου, πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2020. Σε αυτό το πλαίσιο, για πρώτη φορά έχει πραγματοποιηθεί καταγραφή όλων των ομάδων του ΕΚΠΑ που δραστηριοποιούνται στις θεματικές συνιστώσες του Σχεδιασμού και της Ανακάλυψης Φαρμάκων, από την Ιατρική Σχολή, το Τμήμα Φαρμακευτικής, το Τμήμα Χημείας, το Τμήμα Βιολογίας.

Ανταποκρινόμενες στις επιταγές των καιρών και στην πρόκληση της πανδημίας που αποτελεί απειλή για όλη την ανθρωπότητα, διάφορες ομάδες που ανήκουν στο Κέντρο Αριστείας «Σχεδιασμού και Ανακάλυψης Φαρμάκων» του ΕΚΠΑ έχουν αναπτύξει έντονη επιστημονική δρατηριότητα σε θέματα που αφορούν βασική έρευνα για την κατανόηση της COVID-19, τον προσδιορισμό φαρμακευτικών στόχων σε μοριακό επίπεδο και την ανάπτυξη θεραπευτικών προσεγγίσεων για την καταπολέμηση του SARS-CoV-2, αλλά και σε θέματα που αφορούν τη μελέτη διαγνωστικών μεθόδων και ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων.

Check Also

Ευεργετικός ο συνδυασμός μπαρισιτινίμπης και ρεμδεσιβίρης για τους νοσηλευόμενους ασθενείς με COVID-19

Η λοίμωξη COVID-19 χαρακτηρίζεται από σοβαρή δυσλειτουργία της φλεγμονώδους αντίδρασης του ανθρώπινου οργανισμού απέναντι στον …