Αρχική / Τελευταίες Εξελίξεις / Επιστήμη / Έρευνα Δημοκριτείου Πανεπιστημίου: Ασφαλές και αποτελεσματικό το laser για τις παθήσεις των ματιών

Έρευνα Δημοκριτείου Πανεπιστημίου: Ασφαλές και αποτελεσματικό το laser για τις παθήσεις των ματιών

Ασφαλής και αποτελεσματική είναι η διόρθωση των διαθλαστικών ανωμαλιών (μυωπίας, υπερμετρωπίας, αστιγματισμού) με τη χρήση του Femtosecond Laser και της τεχνικής Smile. Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε τριετής επιστημονική μελέτη που πραγματοποίησε το Ελληνικό Κέντρο Έρευνας και Θεραπείας Οφθαλμικών Παθήσεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, σε συνεργασία με την πανεπιστημιακή κλινική του Marburg στη Γερμανία.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Οφθαλμολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Βασίλη Κοζομπόλη (διευθυντή της Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής του Δ.Π.Θ, του Ελληνικού Κέντρου Έρευνας και Θεραπείας Οφθαλμικών Παθήσεων και επιστημονικού υπεύθυνου του Κέντρου Γλαυκώματος και Laser), η επιστημονική μελέτη πραγματοποιήθηκε από το 2011 μέχρι το 2013, σε 50 οφθαλμούς 28 ασθενών, οι οποίοι είχαν χειρουργηθεί με Femtosecond Laser.

Τα αποτελέσματα της μελέτης έχουν ήδη παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια και δημοσιευθεί στο αξιόλογο διεθνές επιστημονικό περιοδικό ‘Cornea’.

Σκοπός της μελέτης ήταν η αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων αλλαγών για τη διόρθωση της μυωπίας που επέρχονται με αυτή την τεχνική, δίνοντας επίσης έμφαση στις μεταβολές των καμπυλοτήτων του κερατοειδούς (πρόσθιας και οπίσθιας) που ουσιαστικά ευθύνονται για εμφάνιση του αστιγματισμού.

Τα δεδομένα της κερατοειδικής καμπυλότητας αξιολογήθηκαν και συγκρίθηκαν σε δυο υποομάδες, ανάλογα με το μέγεθος της διαθλαστικής διόρθωσης (ομάδα χαμηλής και υψηλής μυωπίας).

«Το αποτέλεσμα από την τριετή παρακολούθηση των ασθενών είναι ότι η νεότερη αυτή τεχνική είναι ασφαλής και αποτελεσματική, αλλά διαπιστώσαμε επίσης ότι οι διάφορες κερατοειδικές παράμετροι (καμπυλότητες – Fourrier) τροποποιούνται με διαφορετικό τρόπο στο πρόσθιο τμήμα του κερατοειδούς από το οπίσθιο τμήμα του και, επίσης, τροποποιούνται διαφορετικά στη χαμηλή από την υψηλή μυωπία», εξηγεί ο κ. Κοζομπόλης.

«Αυτές τις αλλαγές που βρήκαμε (ειδικά στη διόρθωση υψηλής μυωπίας) θα πρέπει να τις λαμβάνει υπ’ όψιν ο χειρουργός, για να αποφεύγεται η πιθανότητα υποδιόρθωσης της μυωπίας με αυτή την τεχνική», κατέληξε. 

Εξελίξεις στη Διαθλαστική Χειρουργική

Τα αποτελέσματα της επιστημονικής μελέτης πιστοποιούν ότι, τα τελευταία χρόνια, η συνεχής εξέλιξη των διαγνωστικών – απεικονιστικών και των laser μηχανημάτων και των λογισμικών που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια επεμβάσεων στη διόρθωση της μυωπίας, υπερμετρωπίας, αστιγματισμού, ακόμη και της πρεσβυωπίας σε ορισμένες περιπτώσεις, δίνει τη δυνατότητα στους ασθενείς να απολαμβάνουν λύσεις που στο παρελθόν φάνταζαν μη εφικτές.

Η διόρθωση αυτών των διαθλαστικών ανωμαλιών πραγματοποιείται με συνδυασμό δύο Laser: το Femtosecond Laser (για τη δημιουργία του κερατοειδικού κρημνού) και το γνωστό Excimer Laser, του οποίου η ασφάλεια και η ακρίβεια έχει επιστημονικά τεκμηριωθεί εδώ και πολλά χρόνια. Αυτή είναι η διαδικασία, γνωστή στο κοινό ως «διόρθωση της μυωπίας χωρίς να αγγίζεται το μάτι».

Τα τελευταία χρόνια, όμως, χάρη στην εξέλιξη της τεχνολογίας, επιχειρείται να γίνεται χρήση μόνο του Femtosecond Laser με μια καινούρια τεχνική (Smile), η οποία μέσα από μια μικρή τομή του κερατοειδούς αφαιρεί με προσχεδιασμένο τρόπο τμήμα του στρώματος του κερατοειδούς, αντί της εξάχνωσης που πραγματοποιείται με το Excimer Laser.