Αρχική / Τελευταίες Εξελίξεις / Ιδιωτικός Τομέας / Η Bristol Myers Squibb στην κορυφή της λίστας με τα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα για τις γυναίκες στην Ελλάδα

Η Bristol Myers Squibb στην κορυφή της λίστας με τα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα για τις γυναίκες στην Ελλάδα

Πρώτη στη Λίστα Best Workplacesfor Women Hellas 2023 για την κατηγορία των εταιρειών που απασχολούν 50-250 εργαζόμενους κατατάσσεται η βιοφαρμακευτική εταιρεία Bristol Myers Squibb (BMS) Ελλάδας, βάσει της επίδοσής της στην ετήσια έρευνα εργασιακού περιβάλλοντος Trust Index© που διοργανώνεται από τον οργανισμό Great Place to Work® Hellas. Με τη διάκριση αυτή, η BMS Ελλάδας καταλαμβάνει εξέχουσα θέση μεταξύ των επιχειρήσεων με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον για τις γυναίκες στη χώρα μας.

Η δημιουργία ενός συμπεριληπτικού και υποστηρικτικού για τις γυναίκες εργασιακού κλίματος αποτελεί διαχρονική προτεραιότητα για τη Bristol Myers Squibb. Προκειμένου να διασφαλίσει ότι καμία εργαζόμενη δεν νιώθει αποκλεισμένη από τη διαμόρφωση των στρατηγικών προτεραιοτήτων, την εκκόλαψη ιδεών και την παραγωγή της καινοτομίας που οδηγούν την ανάπτυξη της εταιρείας, η BMS έχει αναπτύξει μία σειρά από διαδικασίες, προγράμματα και πρωτοβουλίες για την υποστήριξη των γυναικών εργαζομένων, με άξονα την ισότιμη πρόσβασή τους σε ευκαιρίες δικτύωσης, καθοδήγησης και επαγγελματικής ανάπτυξης. Όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα αυτών των πολιτικών, οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: έξι από τα οχτώ μέλη της ηγετικής ομάδας της Bristol Myers Squibb Ελλάδας είναι γυναίκες, ενώ το ποσοστό εκπροσώπησης των γυναικών επί του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού προσεγγίζει το 60%. Η εταιρεία έχει διασφαλίσει το πλαίσιο για ευελιξία στην εργασία, καθώς παρέχει τη δυνατότητα τηλεργασίας και ευέλικτου χρονοδιαγράμματος, προκειμένου να βοηθά τις γυναίκες να εξισορροπήσουν τις επαγγελματικές και προσωπικές τους υποχρεώσεις.

Η Γενική Διευθύντρια της Bristol Myers Squibb Ελλάδας, Ελισάβετ Προδρόμου, δήλωσε: «Είμαστε υπερήφανοι για την αναγνώριση της εταιρείας μας ως του καλύτερου εργασιακού χώρου στην Ελλάδα για τις γυναίκες. Η κορυφαία αυτή διάκριση επιβεβαιώνει ότι έχουμε επιτύχει στην προσπάθειά μας να δημιουργούμε και να ενθαρρύνουμε ένα ποικιλόμορφο και χωρίς αποκλεισμούς εργασιακό περιβάλλον, όπου οι άνθρωποί μας, ανεξάρτητα από το φύλο τους, αντιμετωπίζονται δίκαια, ισότιμα και με σεβασμό. Θα συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε ότι οι γυναίκες συνάδελφοί μας έχουν τους πόρους, τις ευκαιρίες και την υποστήριξη που χρειάζονται για να αξιοποιούν στο έπακρο τις δυνατότητές τους και να συμμετέχουν ισότιμα στην πραγμάτωση της αποστολής μας».

Η Λίστα Best Workplaces™ for Women Hellas ανακοινώθηκε την Πέμπτη 30 Μαρτίου και περιλαμβάνει συνολικά 30 επιχειρήσεις, χωρισμένες σε 3 κατηγορίες βάσει του αριθμού των εργαζομένων που απασχολούν (20-49, 50-250, άνω των 250). Σημειώνεται ότι φέτος είναι η πρώτη χρονιά διεξαγωγής του συγκεκριμένου θεσμού στην Ελλάδα.

Η κορυφαία διάκριση της Bristol Myers Squibb βασίστηκε στην αυστηρή ανάλυση της κουλτούρας, των πρωτοβουλιών και των προγραμμάτων που συνολικά διαμορφώνουν ένα υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον για τις γυναίκες, καθώς και στις απαντήσεις των ίδιων των γυναικών εργαζομένων αναφορικά με την εμπειρία τους στο χώρο εργασίας και την εκπροσώπησή τους σε θέσεις ευθύνης και στην ανώτερη Διοίκηση. Πέρα από τη συνολική επίδοση της εταιρείας στο ερωτηματολόγιο της έρευνας Trust Index™, στα κριτήρια αξιολόγησης συμπεριλαμβάνονται ο αριθμός των θετικών απαντήσεων των γυναικών συγκρινόμενες με το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις απαντήσεις των γυναικών σε επιμέρους ερωτήσεις που αφορούν στην αντιμετώπιση των φύλων στην εταιρεία, στην ισότιμη παροχή ευκαιριών και δυνατοτήτων εξέλιξης, στην ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής κ.ά.

Check Also

Η Bristol Myers Squibb Ελλάδας στην κορυφή της λίστας Best Workplaces™ 2024

Με την πρώτη θέση τιμήθηκε η βιοφαρμακευτική εταιρεία Bristol Myers Squibb Ελλάδας (BMS) στη λίστα …