Αρχική / Τελευταίες Εξελίξεις / Ιδιωτικός Τομέας / ΣΕΙΒ: Αναίτιες καθυστερήσεις στην έγκριση και αποζημίωση των νέων ιατροτεχνολογικών προϊόντων

ΣΕΙΒ: Αναίτιες καθυστερήσεις στην έγκριση και αποζημίωση των νέων ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ), σε συνέχεια των επανειλημμένων υπομνημάτων του προς τον ΕΟΠΥΥ (ημ. 5/12/2019 και ημ. 19/3/2020), ζητά άμεση ενημέρωση για τις αναίτιες καθυστερήσεις έγκρισης και αποζημίωσης των νέων ιατροτεχνολογικών προϊόντων στο Μητρώο Αποζημίωσης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και την οριστική επίλυση του προβλήματος που αφορά σε: α) Ένταξη νέων παρόμοιων προϊόντων ή βελτίωση/τροποποίηση ενός υφιστάμενου προϊόντος σε προϋπάρχουσα κατηγορία του μητρώου και β) Σε νέα προϊόντα, σε νέα μη υπάρχουσα κατηγορία του μητρώου.

Πιο συγκεκριμένα, ο ΣΕΙΒ αναφέρει ότι, για περισσότερο από ένα χρόνο, τα προϊόντα που έχουν εισαγάγει οι εταιρείες στο Μητρώο Αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ σε υπάρχουσες κατηγορίες προϊόντων παραμένουν ακόμη μη αποζημιούμενα, παρά την έγκρισή τους από τον ΕΟΠΥΥ, αποστερώντας έτσι από τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε περισσότερα εγκεκριμένα προϊόντα που κυκλοφορούν διεθνώς, αλλά και από τις εταιρείες να επενδύουν στη διεύρυνση του προϊοντικού τους χαρτοφυλακίου χωρίς να προξενούν πρόσθετη δαπάνη στον ΕΟΠΥΥ.

Σημειώνεται ότι ο ΕΟΠΥΥ, με το ΦΕΚ 715Β, ορίζει τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα έγκρισης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και των Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής (Ι/Π και ΣΕΔ) σε 2 μήνες. Εν τούτοις, η κοστολόγηση-τιμολόγηση, η οποία είναι και η τελευταία ουσιαστική πράξη ένταξης των προϊόντων στην αποζημίωση, παραμένει ακόμα μια ασαφής διαδικασία, χωρίς χρονοδιάγραμμα, που στην πράξη ξεπερνά τον ένα χρόνο.

Όπως προτείνει ο ΣΕΙΒ, τα νέα προϊόντα που εντάσσονται σε υπάρχουσες κατηγορίες θα μπορούσαν να τιμοδοτούνται με αυτοματισμούς του αλγορίθμου, που οριοθετούν την τιμή αναφοράς τους στο ανώτατο όριο της κατηγορίας, ακόμα και αν οι δηλωθείσες τιμές της ΕΕ είναι υψηλότερες. Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει και το αναγκαίο χρονικό περιθώριο για να ασχοληθεί ο ΕΟΠΥΥ με την κοστολόγηση / τιμολόγηση των προϊόντων που ανήκουν σε νέες κατηγορίες.

Αντί όμως αυτοματοποιημένων λύσεων, τα νέα προϊόντα ακολουθούν μια αόριστη διαδικασία κοστολόγησης και τιμολόγησης, αφήνοντας τα εκτός αγοράς για μήνες ή χρόνια, δημιουργώντας άνισες συνθήκες μεταχείρισης και αποκλείοντας την πρόσβαση των ασφαλισμένων σε νέα προϊόντα.

Επιπροσθέτως, ο ΣΕΙΒ επισημαίνει ότι δεν υφίσταται πρόβλεψη για την διαδικασία εισαγωγής στο Μητρώο Αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ νέων προϊόντων που δεν εντάσσονται στις ήδη υφιστάμενες κατηγορίες, με συνέπεια, πέραν από την αδυναμία κυκλοφορίας τους από τους παρόχους του ΕΟΠΥΥ, να στερείται ο Οργανισμός και οι ασφαλισμένοι του της χρήσης των πιο εξελιγμένων και αποτελεσματικότερων μέσων θεραπείας, με βελτιωμένη σχέση κόστους / οφέλους.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΙΒ, κ. Γεράσιμος Λειβαδάς δήλωσε σχετικά: «Ο ΣΕΙΒ επαναλαμβάνει για ακόμη μια φορά την ανάγκη να υπάρξει, αλλά και να εφαρμοστεί ένας διαφανής και ανοιχτός τρόπος ένταξης των νέων ιατροτεχνολογικών προϊόντων νέων κατηγοριών στο μητρώο αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ, σε λογικούς και καθορισμένους χρόνους, με σαφείς διαδικασίες, διότι έτσι αφ’ ενός διασφαλίζεται η ίση πρόσβαση και η ισότιμη μεταχείριση, αφ’ ετέρου αποτρέπεται η στρέβλωση της αγοράς».

Η ανάγκη εισαγωγής νέων τεχνολογιών στην αντιμετώπιση του Σακχαρώδους Διαβήτη, καθώς και σε πολλές άλλες παθήσεις και υγειονομικά πρωτόκολλα, έχει αποτελέσει πολλές φορές θέμα συζήτησης σε Ημερίδες και Επιστημονικές διοργανώσεις. Παρόλα αυτά, δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής έγγραφη απάντηση από τον ΕΟΠΥΥ στα αιτήματα του ΣΕΙΒ αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα έγκρισης νέων τεχνολογιών και καινοτόμων ιατροτεχνολογικών προϊόντων, των οποίων οι διαφοροποιήσεις δεν επιτρέπουν την κατηγοριοποίησή τους σε υπάρχουσες κατηγορίες.

Ως εκ τούτου, ο ΣΕΙΒ συμπεραίνει ότι ο ΕΟΠΥΥ δεν φαίνεται να γνωρίζει ή να έχει αποφασίσει πώς θα διαχειριστεί νέα προϊόντα που δεν εντάσσονται σε υπάρχουσες κατηγορίες, δημιουργώντας ακόμη μια φορά άνισες συνθήκες μεταχείρισης.

Ενδεικτικά, αναφέρεται η απουσία Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, της οποίας ο ρόλος είναι προαπαιτούμενο για την κοστολόγηση και τιμοδότηση των νέων τεχνολογιών που δεν εντάσσονται σε προϋπάρχουσες κατηγορίες, ώστε να παίρνουν την ανώτατη τιμή της υπάρχουσας κατηγορίας. Προϊόντα, παραδείγματος χάριν, που κυκλοφορούν ήδη στην Ευρώπη εδώ και χρόνια, και είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ, μπλοκάρουν στην ηλεκτρονική γραφειοκρατία του ΕΟΠΥΥ, είτε α) αναμένοντας έγκριση για περισσότερο από ενάμισι έτος, στην καλύτερη των περιπτώσεων που τα προϊόντα έχουν ενταχθεί σε ήδη υπάρχουσα κατηγορία, είτε β) παραμένοντας σε εκκρεμότητα για χρόνια, όταν δεν μπορούν να ενταχθούν σε υπάρχουσα κατηγορία.

Παρόλο που σε προφορικό επίπεδο πολλά από τα αιτήματα του ΣΕΙΒ έχουν γίνει αποδεκτά, η διαχείριση των καθημερινών αιτημάτων που προκύπτουν αναφορικά με το μητρώο του ΕΟΠΥΥ παραμένει χρονοβόρα και συχνά αδιέξοδη.

Check Also

Οι αμοιβές των γιατρών στα απογευματινά χειρουργεία – Καμία επιβάρυνση για ασθενείς που είναι στη λίστα πάνω από 4 μήνες

Σκοπός των απογευματινών χειρουργείων σύμφωνα με την ηγεσία του υπουργείου Υγείας είναι οι πολίτες να …