Αρχική / Τελευταίες Εξελίξεις / Προς διαβούλευση οι προτάσεις του ΕΟΦ για την ανατιμολόγηση των φαρμάκων

Προς διαβούλευση οι προτάσεις του ΕΟΦ για την ανατιμολόγηση των φαρμάκων

Στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων αναρτήθηκαν προς διαβούλευση οι προτάσεις του Τμήματος Τιμολόγησης Φαρμάκων του Οργανισμού για τις τιμές των υπό ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων.

Σύμφωνα με το αρμόδιο τμήμα:

«Οι προτεινόμενες τιμές των προϊόντων διαμορφώθηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη:
α) τα δεδομένα τιμών στα κράτη μέλη της Ευρωζώνης την 1η Οκτωβρίου 2019,
β) πηγές συλλογής στοιχείων τη βάση δεδομένων EURIPID, και επίσημες ιστοσελίδες των κρατών –μελών και
γ) τα φύλλα έρευνας των Κατόχων Αδείας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) που υποβλήθηκαν στη διαδικτυακή εφαρμογή του ΕΟΦ.
δ) κοστολόγια
ε) επιστολές συνοδευόμενες από τη σχετική τεκμηρίωση».

Από την παρούσα ανατιμολόγηση εξαιρούνται α) τα προϊόντα αίματος, β) τα εμβόλια και γ) τα προϊόντα του Αρνητικού Καταλόγου.

Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις σχετικές παρατηρήσεις τους επί των τρεχουσών προτεινόμενων τιμών στην on–line εφαρμογή που έχει ήδη ενεργοποιηθεί, μέχρι και την Παρασκευή 06 Δεκεμβρίου 2019. Η αποστολή παρατηρήσεων εκ μέρους των εταιρειών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε έντυπη μορφή δεν θα γίνεται δεκτή. Επιπλέον, διά ζώσης διαβούλευση χωρίς την προηγούμενη υποβολή παρατηρήσεων στην ηλεκτρονική εφαρμογή δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Μπορείτε να δείτε την πλήρη ανακοίνωση του ΕΟΦ εδώ.

Check Also

Η προβλεψιμότητα είναι το “φάρμακο” της υγείας

Το πρόβλημα της φαρμακευτικής πολιτικής στη χώρα μας το έθεσε με πολύ απλά λόγια ο …