Αρχική / Επικαιρότητα / Εγκαινιάστηκε σήμερα η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Απεικόνισης του Καρκίνου

Εγκαινιάστηκε σήμερα η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Απεικόνισης του Καρκίνου

Σε σχετική εκδήλωση στις Βρυξέλλες, η Επιτροπή εγκαινίασε σήμερα την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία απεικόνισης του καρκίνου, με στόχο τη στήριξη των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, των ερευνητικών ιδρυμάτων και των φορέων καινοτομίας κατά τη βέλτιστη χρήση καινοτόμων, βασιζόμενων σε δεδομένα λύσεων για τη θεραπεία και την περίθαλψη του καρκίνου. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην εμβληματική δράση με τίτλο «Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Καταπολέμηση του Καρκίνου», η οποία θα συμβάλει στη δημιουργία μιας ψηφιακής υποδομής που θα συνδέει τους πόρους και τις βάσεις δεδομένων απεικόνισης του καρκίνου σε ολόκληρη την ΕΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα την τήρηση υψηλών προτύπων δεοντολογίας, εμπιστοσύνης, ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο της εν λόγω υποδομής θα συνδέονται επίσης ενωσιακές και εθνικές πρωτοβουλίες, δίκτυα νοσοκομείων, καθώς και αποθετήρια ερευνών με απεικονιστικά δεδομένα και άλλα σχετικά δεδομένα υγείας.

«Η ψηφιακή τεχνολογία αλλάζει τον τρόπο κατανόησης της εξέλιξης του καρκίνου. Βελτιώνει τις πιθανότητές μας για έγκαιρη διάγνωση και ενισχύει τη γνώση μας σε σχέση με την καλύτερη θεραπεία των ασθενών. Τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, προσφέρουν τεράστια προοπτική, έτσι ώστε να συνεχίσουν να υπάρχουν πολύ μεγάλα οφέλη στην Υγεία, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τον εντοπισμό του καρκίνου, τη θεραπεία και τη φροντίδα», σημειώνει σε βιντεομήνυμά της, η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου.

Η τεχνολογική καινοτομία, σε συνδυασμό με την προστασία των δεδομένων, μπορεί να δημιουργήσει ένα αξιόπιστο πλαίσιο για ερευνητές, φορείς καινοτομίας, γιατρούς και ασθενείς. Χάρη στη νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία απεικόνισης του καρκίνου, οι ερευνητές θα έχουν αποτελεσματική πρόσβαση σε περισσότερα δεδομένα υψηλής ποιότητας για τη μελέτη της νόσου και την προώθηση της κατανόησής της. Οι φορείς καινοτομίας θα είναι σε θέση να αναπτύξουν και να δοκιμάσουν λύσεις για την περίθαλψη του καρκίνου βασιζόμενες σε δεδομένα. Η διευκόλυνση της ανάπτυξης λύσεων βασιζόμενων σε δεδομένα θα δώσει τη δυνατότητα στους γιατρούς να λαμβάνουν κλινικές αποφάσεις, να προβαίνουν σε διαγνώσεις και θεραπείες, και να εφαρμόζουν προγνωστική ιατρική προς όφελος των καρκινοπαθών με τρόπο ακριβέστερο και ταχύτερο. Επιπλέον, θα υποστηρίξει τον αλτρουισμό δεδομένων μεταξύ των πολιτών, οι οποίοι θα μπορούσαν να δώσουν οικειοθελώς τη συγκατάθεση ή την άδειά τους για τη διάθεση δεδομένων δικής τους παραγωγής, ως μέσο εμπλουτισμού των συνόλων δεδομένων υγείας.

Μια διασυνοριακή, διαλειτουργική και ασφαλής υποδομή που θα διαφυλάσσει την ιδιωτικότητα θα επιταχύνει την καινοτομία στην ιατρική έρευνα. Για παράδειγμα, ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων, τυποποιημένο και πλήρως συμμορφούμενο με τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ), θα καθιστά δυνατή την κατάρτιση νέων τεχνολογιών που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ). Αυτό θα επιταχύνει την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων, τα οποία μπορούν να προσφέρουν ταχύτερη διάγνωση του καρκίνου και βελτιωμένη εξατομικευμένη περίθαλψη.

Σημαντικοί ευρωπαϊκοί ερευνητικοί οργανισμοί, ιδρύματα και επιχειρήσεις θα συνεργαστούν για τον σχεδιασμό των υποδομών, οι οποίες θα έχουν τους εξής στόχους:

  • Παροχή εύκολης πρόσβασης σε μεγάλο όγκο δεδομένων απεικόνισης του καρκίνου στους ευρωπαίους κλινικούς ιατρούς, ερευνητές και φορείς καινοτομίας.
  • Στήριξη της δοκιμής και ανάπτυξης εργαλείων εξατομικευμένης ιατρικής για την προώθηση της διάγνωσης και θεραπείας του καρκίνου.
  • Στήριξη της δημιουργίας νέων συνόλων δεδομένων απεικόνισης του καρκίνου και της διαλειτουργικότητας των υφιστάμενων, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα.

Μετά τη σημερινή δρομολόγηση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας απεικόνισης του καρκίνου με δύο έργα, το έργο EUCAIM και τον μηχανισμό δοκιμών και πειραματισμού στον τομέα της υγείας με χρήση ΤΝ (TEF-Health), αναμένεται ότι έως τον Δεκέμβριο του 2023 θα έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός της πανευρωπαϊκής ψηφιακής υποδομής και θα έχουν θεσπιστεί οι μηχανισμοί συνεργασίας.

Η πρώτη έκδοση της πλατφόρμας θα διατεθεί έως τα τέλη του 2024 και η τελική έκδοση αναμένεται έως τα τέλη του 2025. Η ψηφιακή υποδομή θα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία και χρήση το 2026.

Πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Check Also

Η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία στο 9ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών: Μια συζήτηση περί επενδύσεων και καινοτομίας

Την Παρασκευή 12 Απριλίου, στο πλαίσιο των εργασιών του 9ου Delphi Economic Forum, η Πανελλήνια …