Αρχική / Τελευταίες Εξελίξεις / Επιστήμη / Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το RINVOQ (upadacitinib) της AbbVie, για ενηλίκους με μέτρια έως σοβαρή ενεργή ρευματοειδή αρθρίτιδα

Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το RINVOQ (upadacitinib) της AbbVie, για ενηλίκους με μέτρια έως σοβαρή ενεργή ρευματοειδή αρθρίτιδα

Η AbbVie (NYSE: ABBV), μία βιοφαρμακευτική εταιρεία που βασίζεται στην έρευνα, ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το upadacitinib για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με μέτρια έως σοβαρή ενεργή ρευματοειδή αρθρίτιδα οι οποίοι δεν έχουν ανταποκριθεί επαρκώς, ή παρουσιάζουν δυσανεξία, σε ένα ή περισσότερα τροποποιητικά της νόσου αντιρευματικά φάρμακα (DMARDs). Το upadacitinib είναι ένας άπαξ ημερησίως χορηγούμενος επιλεκτικός και αναστρέψιμος αναστολέας της JAK και είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με μεθοτρεξάτη.

«Είμαστε περήφανοι που προσφέρουμε αυτό το άπαξ ημερησίως χορηγούμενο δισκίο ως μια νέα θεραπευτική επιλογή για τους ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ενεργή ρευματοειδή αρθρίτιδα», δήλωσε ο Michael Severino, M.D., vice chairman και president της AbbVie. «Ως μια εταιρεία που είναι αφοσιωμένη στην ανακάλυψη και παροχή επαναστατικών θεραπειών για τα άτομα που ζουν με ρευματικές νόσους σχεδόν τα τελευταία είκοσι χρόνια, το upadacitinib διευρύνει το χαρτοφυλάκιο θεραπευτικών επιλογών της εταιρείας μας για ανθρώπους που ζουν με τη νόσο στην Ευρώπη».

Η έγκριση του upadacitinib από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίχθηκε σε δεδομένα από το παγκόσμιο πρόγραμμα Φάσης 3 SELECT στη ρευματοειδή αρθρίτιδα το οποίο αξιολόγησε σχεδόν 4.400 ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ενεργή ρευματοειδή αρθρίτιδα στο πλαίσιο πέντε πιλοτικών μελετών: SELECT-NEXT, SELECT-BEYOND, SELECT-MONOTHERAPY, SELECT-COMPARE και SELECT-EARLY. Οι μελέτες περιλαμβάνουν αξιολογήσεις αποτελεσματικότητας, ασφάλειας και ανεκτικότητας σε διαφορετικούς ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απέτυχαν ή παρουσίασαν δυσανεξία σε θεραπεία με βιολογικά τροποποιητικά της νόσου αντιρευματικά φάρμακα και οι οποίοι δεν είχαν λάβει προηγουμένως ή ανταποκρίνονταν ανεπαρκώς σε θεραπεία με μεθοτρεξάτη.

«Σχεδόν 3 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη ζουν με ρευματοειδή αρθρίτιδα, η πλειονότητα των οποίων δεν επιτυγχάνει ύφεση και ενδέχεται να υποφέρει από πόνο, κόπωση, πρωινή δυσκαμψία στις αρθρώσεις και εξάρσεις», δήλωσε ο Καθηγητής Ronald van Vollenhoven, M.D., Ph.D., Κέντρο Ρευματολογίας και Ανοσολογίας του Άμστερνταμ στις Κάτω Χώρες. «Όπως διαπιστώνεται στο μεγάλο αυτό πρόγραμμα κλινικών μελετών Φάσης 3 στη ρευματοειδή αρθρίτιδα, το upadacitinib έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει σημαντικά τα σημεία και τα συμπτώματα της νόσου και να βοηθήσει περισσότερους ασθενείς να πετύχουν ύφεση ή χαμηλή ενεργότητα της νόσου». 

Σημαντικά στοιχεία από το πρόγραμμα μελετών Φάσης 3 SELECT στη ρευματοειδή αρθρίτιδα

Στις μελέτες Φάσης 3 SELECT, το upadacitinib πέτυχε όλα τα πρωτεύοντα και δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία.Συνολικά, τα ποσοστά χαμηλής ενεργότητας της νόσου (που αξιολογήθηκε βάσει DAS28-CRP≤3,2) και της κλινικής ύφεσης (που αξιολογήθηκε βάσει DAS28-CRP<2,6) ήταν συνεπή στους πληθυσμούς ασθενών, με ή χωρίς μεθοτρεξάτη.

Σημαντικά στοιχεία είναι τα εξής:

  • Στη μελέτη SELECT-COMPARE, το upadacitinib σε συνδυασμό με μεθοτρεξάτη κατέδειξε σημαντικά υψηλότερα ποσοστά ύφεσης (όπως παρατηρήθηκε βάσει DAS28-CRP<2,6) έναντι του εικονικού φαρμάκου σε συνδυασμό με μεθοτρεξάτη (29% έναντι 6% τη 12η εβδομάδα με έλεγχο πολλαπλότητας p≤0,001) και έναντι του adalimumab σε συνδυασμό με μεθοτρεξάτη (29% έναντι 18% τη 12η εβδομάδα, ονομαστικό p≤0,001).
  • Περισσότεροι ασθενείς που έλαβαν μονοθεραπεία με upadacitinib πέτυχαν ύφεση (όπως παρατηρήθηκε βάσει DAS28-CRP<2,6) σε σύγκριση με εκείνους που έλαβαν θεραπεία με μεθοτρεξάτη στις μελέτες SELECT-MONOTHERAPY (28% έναντι 8% τη 14η εβδομάδα με έλεγχο πολλαπλότητας p≤0,0001) και SELECT-EARLY (48% έναντι 18% την 24η εβδομάδα με έλεγχο πολλαπλότητας p<0,001).
  • Το upadacitinib επίσης κατέδειξε σημαντικά μεγαλύτερη αναστολή της εξέλιξης της δομικής βλάβης των αρθρώσεων, όπως μετρήθηκε με βάση τη μεταβολή της τροποποιημένης συνολικής βαθμολογίας Sharp (Mtss) από την έναρξη της μελέτης ως μονοθεραπεία σε σύγκριση με θεραπεία με μεθοτρεξάτη (0,1 έναντι 0,7 την 24η εβδομάδα, με έλεγχο πολλαπλότητας p<0,01) και σε συνδυασμό με μεθοτρεξάτη σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο σε συνδυασμό με μεθοτρεξάτη (0,2 έναντι 0,9 την 26η εβδομάδα, με έλεγχο πολλαπλότητας p≤0,001).
  • Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού (13,5%), ναυτία (3,5%), αυξημένα επίπεδα κρεατινικής φωσφοκινάσης στο αίμα (2,5%) και βήχας (2%).Οι πιο συχνές σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν σοβαρές λοιμώξεις. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μελέτες είναι διαθέσιμες στο www.clinicaltrials.gov (NCT02706847, NCT03086343, NCT02629159, NCT02706873, NCT02706951). 

Νωρίτερα φέτος, το upadacitinib έλαβε έγκριση από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για τη θεραπεία ενηλίκων με μέτρια έως σοβαρή ενεργή ρευματοειδή αρθρίτιδα, οι οποίοι παρουσιάζουν ανεπαρκή ανταπόκριση ή δυσανεξία στη μεθοτρεξάτη.

Check Also

Ιστορικές εξελίξεις στις κλινικές μελέτες για το πολλαπλούν μυέλωμα

Στις κλινικές μελέτες που στοχεύουν στην έγκριση νέων συνδυασμών φαρμάκων από διεθνείς εγκριτικούς μηχανισμούς όπως …