Αρχική / Τελευταίες Εξελίξεις / Ιδιωτικός Τομέας / Nέο ΔΣ για το PhRMA Innovation Forum: Ξανά πρόεδρος ο Μ. Παπαταξιάρχης

Nέο ΔΣ για το PhRMA Innovation Forum: Ξανά πρόεδρος ο Μ. Παπαταξιάρχης

To PhRMA Innovation Forum πραγματοποίησε τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 την καταστατική Γενική Συνέλευσή του και την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Το ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα και ομόφωνα αποφάσισε την ανάληψη νέων καθηκόντων στα εκλεγέντα μέλη του ως εξής:

Πρόεδρος: Μάκης Παπαταξιάρχης
Αντιπρόεδρος: Χρήστος Δάκας
Γραμματέας: Έλενα Χουλιάρα
Ταμίας: Γιάννης Βλόντζος
Μέλος: Agatha Jakoncic
Μέλος: Σάββας Χαραλαμπίδης
Μέλος: Matti Arvela

Καθώς το ΔΣ αποφάσισε να προχωρήσει στη διαδικασία ένταξης νέων μελών στο PhRMA Innovation Forum, ενδιαφέρον έχουν ήδη εκδηλώσει πέντε ακόμα διεθνείς εταιρείες, μετά την ένταξη των οποίων το PhRMA Innovation Forum θα αριθμεί 28 μέλη.

Η Γενική Συνέλευση υιοθέτησε ομόφωνα το ακόλουθο ψήφισμα Αρχών λειτουργίας και δράσης του νεοσυσταθέντος σωματείου:

 • Εκπροσωπούμε την καινοτομία στον χώρο της φαρμακοβιομηχανίας.
  – Παρέχουμε τις πιο εξελιγμένες θεραπείες στους ασθενείς.
  – Επενδύουμε στην επιστημονική έρευνα αποσκοπώντας στη θεραπεία και στην πρόληψη.
  – Επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό και προσδίδουμε υψηλή προστιθέμενη αξία στον τομέα της Φροντίδας Υγείας και στον φαρμακευτικό κλάδο στην Ελλάδα.
  – Υποστηρίζουμε τις πολιτικές υγείας που εξασφαλίζουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε νέες καινοτόμες θεραπείες για όλους τους ασθενείς.
 • Οι ασθενείς είναι στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας, με έμφαση και απόλυτο σεβασμό στην επιστήμη, την πρόοδο και την ποιότητα της δημόσιας υγείας.
 • Κύριος στρατηγικός στόχος του Σωματείου μας είναι να αποτελέσουμε βασικό συντελεστή των πολιτικών φαρμάκου στην Ελλάδα, να αναδείξουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας της υγείας και να προωθήσουμε τα αντίστοιχα ζητήματα στη χώρα μας, μέσω μιας ξεκάθαρης στρατηγικής για την καινοτόμο βιομηχανία. Σκοπός μας είναι να κάνουμε πράξη την ελπίδα των ασθενών για θεραπεία και ίαση.
 • Προτεραιότητά μας είναι να αλλάξουμε τις θεραπευτικές προσεγγίσεις, στηρίζοντας την έγκαιρη πρόληψη και παρέχοντας καινοτόμες λύσεις για καλύτερα αποτελέσματα για τους ασθενείς.
 • Επιδιώκουμε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, για να διασφαλίσουμε ένα βιώσιμο και προβλέψιμο περιβάλλον για τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις.

«Με υψηλό αίσθημα ευθύνης και απόλυτο σεβασμό στο υπέρτατο αγαθό της Υγείας, το PhRMA Innovation Forum, εκπροσωπώντας την καινοτόμο Φαρμακευτική Βιομηχανία, δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για καλύτερες και ποιοτικότερες συνθήκες πρόσβασης και οικονομικής προσιτότητας των νέων καινοτόμων θεραπειών στους ασθενείς στην Ελλάδα. Για μια επιτυχημένη φαρμακευτική πολιτική, είναι απαραίτητο ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας να συνεργαστούν αποτελεσματικά με συνυπευθυνότητα, διαφάνεια και ακεραιότητα προς όφελος του Έλληνα ασθενή. Η καινοτόμος Φαρμακευτική Βιομηχανία, ανταποκρινόμενη στο διαχρονικό αίτημα των ασθενών για θεραπεία και ίαση, θα παραμείνει αφοσιωμένη στην υψηλής αξίας συνεισφορά του κλάδου μας για οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική πρόοδο και ευημερία», δήλωσε μετά την εκλογή του νέου ΔΣ, ο Πρόεδρος του PhRMA Innovation Forum, Μάκης Παπαταξιάρχης.

Check Also

Ετήσια Γενική Συνέλευση Σ.Α.Φ.Ε.Ε. περί clawback

Την Ετήσια Γενική Συνέλευσή του πραγματοποίησε ο Σύλλογος Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Ειδών και Ειδικοτήτων (Σ.Α.Φ.Ε.Ε.), την …