Αρχική / Τελευταίες Εξελίξεις / Ιδιωτικός Τομέας / Mέλος της Επιτροπής Δημόσιας Ενημέρωσης του ΟΗΕ η ΕΛΕΑΝΑ

Mέλος της Επιτροπής Δημόσιας Ενημέρωσης του ΟΗΕ η ΕΛΕΑΝΑ

Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛΕΑΝΑ) είναι πλέον αναγνωρισμένο μέλος-συνεργάτης της Επιτροπής Δημόσιας Ενημέρωσης των Ηνωμένων Εθνών, καθιστάμενη έτσι η μοναδική ΜΚΟ, σε θέματα υγείας, εκπρόσωπος της Ελλάδας και ο μοναδικός οργανισμός – εκπρόσωπος για ρευματικά νοσήματα παγκοσμίως στην επιτροπή Δημόσιας Ενημέρωσης του ΟΗΕ.

Αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, ειδικά αν λάβουμε υπ’ όψιν ότι το 1/5 των αναπηριών του παγκόσμιου πληθυσμού οφείλεται σε ρευματικά νοσήματα, αλλά και την αυξητική τάση που υπάρχει στους νοσούντες από κάποιο αυτοάνοσο ρευματικό νόσημα.

Η Επιτροπή Δημόσιας Ενημέρωσης των Ηνωμένων Εθνών είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και διάδοση της πληροφορίας για τους σκοπούς που έχει θέσει ο ΟΗΕ, περιλαμβάνοντας ένα ευρύ πεδίο: ανθρώπινα δικαιώματα, χάραξη πολιτικών, υγεία κ.λπ. Για τους σκοπούς αυτούς, συνεργάζεται με ένα δίκτυο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων σε όλον τον κόσμο, οι οποίες πληρούν ένα σύνολο κριτηρίων που εναρμονίζονται με τις αρχές και τις αξίες των Ηνωμένων Εθνών. Τόσο η έγκριση, όσο και η παραμονή σε αυτή τη σχέση συνεργασίας και ευθύνης, συνεπάγεται ένα σύνολο αυστηρών πλαισίων, μεταξύ των οποίων και η σύμπνοια με τα διεθνή πρότυπα διαφάνειας και διαδικασιών.

Η συνεργασία με τον ΟΗΕ σηματοδοτεί την αναγνώριση των ρευματικών νοσημάτων ως σημαντικού και αναγκαίου πεδίου ενημέρωσης. Η ΕΛΕΑΝΑ, έχοντας ήδη 40 χρόνια εμπειρίας, συνεργασιών και πανευρωπαϊκών αναγνωρίσεων, μπορεί να συνδράμει στην ανάπτυξη της πληροφόρησης και εκπαίδευσης σε θέματα ρευματικών νοσημάτων, τόσο σε θέματα υγείας, αλλά και εργασίας και δικαιωμάτων. Παράλληλα, καθώς η σχέση είναι αμφίδρομη, αποτελεί έναν κόμβο διάδοσης πληροφοριών για λογαριασμό των Ηνωμένων Εθνών σε θέματα που αφορούν την υγεία.

Η ομάδα εργασίας που θα συσταθεί γι’ αυτόν τον σκοπό, θα συμπεριλαμβάνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (γιατρούς, ασθενείς, ερευνητές, ψυχολόγους, ψυχιάτρους, ειδικούς σε θέματα εργασίας κ.λπ.), ώστε να υπάρχει τεκμηριωμένη συνεργασία και πληροφόρηση, αλλά και συγκεκριμένες δομές και δράσεις, ώστε να γίνονται πράξη όσα χρειάζονται οι νοσούντες από ρευματικά νοσήματα.

Check Also

Την ταλαιπωρία των ρευματοπαθών με τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ υπενθύμισε με επιστολή της η ΕΛΕΑΝΑ

Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα (EΛEANA), με επιστολή της προς τον Υπουργό Υγείας κο Ανδρέα …