Αρχική / Τελευταίες Εξελίξεις / Διοικητική Μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας

Διοικητική Μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας

Ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, παρουσίασε το νομοσχέδιο για τη «Διοικητική Μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας». Το νομοσχέδιο, το οποίο θα τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση με σκοπό να κατατεθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα στη Βουλή, αποτελεί σημαντική θεσμική αλλαγή, ενισχυτική της ολοκλήρωσης της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης.

Στόχος της μεταρρυθμιστικής αυτής πρωτοβουλίας είναι η ολοκληρωμένη προστασία και η προαγωγή του αγαθού της ψυχικής υγείας με απόλυτο σεβασμό των ασθενών μέσα από ένα ενισχυμένο διοικητικό σύστημα υψηλής λειτουργικότητας και αυξημένης κοινωνικής ανταποδοτικότητας.

Στην κατεύθυνση αυτή προωθούνται ο μετασχηματισμός του ασύλου, η ανάπτυξη στεγαστικών δομών στην κοινότητα, καθώς και υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας ψυχικής υγείας και επανένταξης, πάντα με σεβασμό στα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των ψυχικά ασθενών.

Πυλώνες της μεταρρύθμισης που αναδιοργανώνει το σύστημα διοίκησης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας κινητοποιώντας ελάχιστους οικονομικούς πόρους είναι:

  • η αποκέντρωση,
  • η διασφάλιση της λειτουργικότητας της νέας διοικητικής δομής,
  • η διαφανής και δημοκρατική διοίκηση,
  • η συμμετοχή και αντιπροσωπευτικότητα όλων των εμπλεκομένων μερών,
  • η διασφάλιση της προάσπισης των δικαιωμάτων των ασθενών.

Το νομοσχέδιο συγκροτεί Τομεακές Διοικήσεις Ψυχικής Υγείας στις Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ), οι οποίες θα συνδέουν τους Τομείς Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων, Παιδιών και Εφήβων με την Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας.

Σε κάθε Τομέα δημιουργούνται Επιτροπές Ελέγχου και Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, οι οποίες θα ελέγχουν και θα παρακολουθούν στην περιοχή ευθύνης τους την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και την καλή λειτουργία των Μονάδων Ψυχικής Υγείας.

Το νομοσχέδιο αντιμετωπίζει χρόνιες δυσλειτουργίες και προβλήματα της διοίκησης των ψυχιατρικών δομών της χώρας, καθώς δημιουργείται ένα ενδιάμεσο αποκεντρωμένο σύστημα διοίκησης με αποφασιστικές και διακριτές αρμοδιότητες και πλήρη διοικητική υποστήριξη, ενώ σε κάθε επίπεδο διοίκησης συμμετέχουν οι Λήπτες Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.

Η νέα διοικητική μορφή θα επιτρέψει να λειτουργήσει με νέους, καλύτερους όρους η Τομεοποίηση των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, με άμεσους ωφελημένους καταρχάς και κυρίως τους ασθενείς, τις οικογένειες και τους φροντιστές τους αλλά και το σύνολο των επαγγελματιών ψυχικής υγείας.

Check Also

Ψηφιακή Στρογγυλή Τράπεζα από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο περί αναδιάρθρωσης του ΕΣΥ

Οι επιπτώσεις από την πανδημία του COVID-19 δημιούργησαν νέα δεδομένα στην καθημερινότητα όλων, αναδιαμορφώνοντας και …