Αρχική / Τελευταίες Εξελίξεις / Ασφαλιστικά Ταμεία / Αλαλούμ με τις φορολογικές δηλώσεις των φυσικοθεραπευτών

Αλαλούμ με τις φορολογικές δηλώσεις των φυσικοθεραπευτών

Την έντονη αντίδρασή του εκφράζει για μία ακόμη φορά ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, για το αλλαλούμ που επικρατεί με τις φορολογικές δηλώσεις των μελών του και καλεί τα αρμόδια υπουργεία, έστω και την ύστατη στιγμή, να δώσουν λύση στο πρόβλημα. Σύμφωνα με τον Π.Σ.Φ., «εκπνέει η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και οι φορολογούμενοι, μέλη του Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ αντιμετωπίζουν την «δαμόκλειο σπάθη» του ελέγχου από τις εφορίες γιατί:

  • Ως γνωστόν με το άρθρο 8 (Νόμος 4172/2013) «Χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής το».
    Αυτός ο Νόμος τροποποίησε το άρθρο 6 του Νόμου 3842/2010 που προέβλεπε «Κατ’ εξαίρεση, για τους ελεύθερους επαγγελματίες που αποκτούν εισόδημα από παροχή υπηρεσιών στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, χρόνος κτήσης του εισοδήματός τους θεωρείται ο χρόνος είσπραξής του».
    Εφαρμόζοντας το ισχύον καθεστώς ο ΕΟΠΥΥ απαιτεί την προσκόμιση τιμολογίων με την κατάθεση των μηνιαίων υποβολών και όχι με την εκκαθάριση.
  • Σύμφωνα με το άρθρο 100 του Νόμου 4172/2013 «Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να συμψηφίζει το παραπάνω ποσό (rebate & clawback ) με ισόποση οφειλή του προς τους αναφερόμενους στην προηγούμενη παράγραφο ιδιώτες παρόχους για την παροχή από αυτούς προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπηρεσιών υγείας».

Ο ΕΟΠΥΥ εκδίδει κάθε έτος την βεβαίωση παρακράτησης φόρου για τις καταβαλλόμενες αμοιβές σε συμβεβλημένους παρόχους, λόγω όμως των παραπάνω δυο Νόμων, στην βεβαίωση περιλαμβάνονται καταβαλλόμενα ποσά που έχουν φορολογηθεί το προηγούμενο έτος (2014) καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς τους σε επόμενη χρήση.

Επίσης περιλαμβάνονται «εικονικές» πληρωμές για υποβολές μηνών που χρησιμοποιήθηκαν από τον ΕΟΠΥΥ για να συμψηφιστεί το rebate & clawback ( οι λεγόμενες επιστροφές λόγω υπέρβασης προϋπολογισμού).

Τα καταβαλλόμενα ποσά για τον προσδιορισμό του παρακρατηθέντα φόρου και ο καταβαλλόμενος φόρος, ανεβαίνουν στο taxis, που όμως, εκτός από τον παρακρατηθέν ποσό φόρου, υπολογίζονται από το σύστημα και σαν έσοδα 2015.

Ο πάροχος μέσα στο έτος 2015 εξέδωσε τα οποιαδήποτε φορολογικά στοιχεία (είτε σε ΕΟΠΥΥ, είτε σε ιδιώτες) και αυτά προστιθέμενα προσδιορίζουν τον τζίρο του 2015.

Αν στο taxis τα δηλωθέντα έσοδα (τζίρος) υπολείπεται από τα συνολικά καταβαλλόμενα ποσά το 2015, από τον ΕΟΠΥΥ, τότε ο φορολογούμενος καλείται για έλεγχο».

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ κύριος Πέτρος Λυμπερίδης δήλωσε ότι, «η μοναδική λύση είναι η αποσύνδεση της σύγκρισης και της συμβατότητας του συνολικού εισπραχθέντος ποσού από τον ΕΟΠΥΥ (για το έτος 2015), με τα συνολικά δηλωθέντα έσοδα χρήσης 2015.

Καλούμε το υπουργείο οικονομικών να σκύψει επιτέλους στο πρόβλημα, έστω και την ύστατη στιγμή, το οποίο τονίστηκε σε έγγραφό μας από τις 19/5/2016 και δεν έχει απαντηθεί μέχρι σήμερα.

Τέλος εξαιτίας του Νόμου 4172/2013 (μη δυνατότητα μεταφοράς σε επόμενη χρήση ανείσπρακτων αμοιβών), οι συμβεβλημένοι πάροχοι με τον ΕΟΠΥΥ, αναγκάζονται να δηλώνουν εισοδήματα που δεν εισέπραξαν (το 10% για το 2015), με αποτέλεσμα το 2017 να καταβάλουν στα ασφαλιστικά ταμεία ασφαλιστικές εισφορές για φορολογητέο εισόδημα ανείσπρακτο και εικονικό (με τον τελευταίο ασφαλιστικό Νόμο καθορίστηκε σε 26,95% του φορολογητέου εισοδήματος)».

Check Also

ΠΙΣ: «Οι επιπλέον συμβάσεις γιατρών με τον ΕΟΠΥΥ και η ελεύθερη επιλογή ιατρού τα πρώτα βήματα για αναδιοργάνωση της ΠΦΥ»

Επιστολή απέστειλε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, τονίζοντας την ανάγκη …