Αρχική / Τελευταίες Εξελίξεις / Συνέδρια / Εκδηλώσεις / 2η Συνάντηση του Ελληνικού Οικοσυστήματος Ψηφιακής Υγείας στις 22 Φεβρουαρίου

2η Συνάντηση του Ελληνικού Οικοσυστήματος Ψηφιακής Υγείας στις 22 Φεβρουαρίου

Ο Τομέας Ηλεκτρονικής Υγείας και Διασυνοριακής Περίθαλψης/Θεραπευτικών και Διαγνωστικών Πρωτοκόλλων (Η.Υ. και Δ.Π./Θ.Δ.Π.) του ΠΙΣ διοργανώνει την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου τη 2η ετήσια συνάντηση του Ελληνικού Οικοσυστήματος Ψηφιακής Υγείας που θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο της ΕΣΔΥ από τις 9:00 έως τις 17:00.

Στη συνάντηση έχουν προσκληθεί και θα συμμετέχουν ως εισηγητές εκπρόσωποι επιστημονικών, επαγγελματικών, αυτοδιοικητικών και δημόσιων φορέων, όπως και εκπρόσωποι της βιομηχανίας και της αγοράς, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανάπτυξης ψηφιακών εφαρμογών Υγείας.

Ο Τομέας Η.Υ. και Δ.Π./Θ.Δ.Π., κατά την τριετή λειτουργία του, με την ενεργητική συμμετοχή εμπειρογνωμόνων και ερευνητών που προέρχονται από τον ιατρικό, τον ακαδημαϊκό και τον επιχειρηματικό χώρο ανάπτυξης ψηφιακών εφαρμογών, έχει επεξεργαστεί ένα σύνολο προτάσεων, που αφορούν όλα τα κρίσιμα ζητήματα της ψηφιακής επικαιρότητας:

Θέσεις για τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (e-record, patient summary), για την στρατηγική διαλειτουργικότητας μεταξύ των εγκατεστημένων συστημάτων πληροφορικής, για την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, τα Θεραπευτικά και Διαγνωστικά Πρωτόκολλα, τα registries και την εφαρμογή του GDPR στον τομέα της Υγείας.

Τα παραπάνω θα αποτελέσουν και την κύρια θεματολογία συζήτησης στην ημερίδα, με στόχο να αξιολογηθεί η σημερινή ψηφιακή πραγματικότητα στον τομέα της Υγείας της χώρας μας και να προωθηθούν οι κατάλληλες λύσεις και στρατηγικές για τον αναγκαίο ψηφιακό μετασχηματισμό του Συστήματος Υγείας και την εναρμόνισή του με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

Check Also

Κατάργηση της διάταξης που προέβλεπε αφαίρεση της ιατρικής άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος λόγω άσκησης ποινικής δίωξης

Απόλυτη δικαίωση για τον ιατρικό κόσμο αποτελεί η κατάργηση της διάταξης που είχε ψηφιστεί από …