Αρχική / Τελευταίες Εξελίξεις / Συνέδρια / Εκδηλώσεις / 11ο Συνέδριο Ε.Ε.Φα.Μ. – «Pharma 2020: Εμπιστοσύνη – Συνεργασία – Αξία»

11ο Συνέδριο Ε.Ε.Φα.Μ. – «Pharma 2020: Εμπιστοσύνη – Συνεργασία – Αξία»

Εν όψει της έναρξης του 11ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικού Management (Ε.Ε.Φα.Μ.), οι Πρόεδροι της Οργανωτικής Επιτροπής κ.κ. Μάκης Παπαταξιάρχης (Διευθύνων Σύμβουλος Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson) και Κώστας Παναγούλιας (Αντιπρόεδρος Vianex), παρουσίασαν σε σχετική συνέντευξη Τύπου τα θέματα που θα πραγματευτεί το συνέδριο, εστιάζοντας στις βασικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος της φαρμακευτικής Βιομηχανίας στην Ελλάδα.

Το Συνέδριο διοργανώνεται υπό τον τίτλο «Pharma 2020: Εμπιστοσύνη – Συνεργασία – Αξία» και θα λάβει χώρα στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, στις 7, 8 και 9 Φεβρουαρίου.

Τον λόγο αρχικά έλαβε η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Φα.Μ., κα Σοφία Νάσιου, η οποία παρουσίασε τους στόχους και τις δράσεις της Εταιρείας, εστιάζοντας στις εκπαιδευτικές δράσεις και στη συμβολή της Ε.Ε.Φα.Μ. στην επαγγελματική ενδυνάμωση των στελεχών του κλάδου.

«Το επιστέγασμα αυτών των εκπαιδευτικών δράσεων, το Συνέδριο Φαρμακευτικού Management, έχει περισσότερα από 20 χρόνια τώρα ταυτιστεί με την παροχή υψηλού επιπέδου επιστημονικής γνώσης και δικαιολογημένα θεωρείται ένας από τους κορυφαίους εκπαιδευτικούς θεσμούς στον χώρο. Σκοπός και φιλοδοξία μας είναι το φετινό Συνέδριο να συνεχίσει την παράδοση της επιτυχίας των προηγούμενων διοργανώσεων, τόσο ως προς την ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης, όσο και ως προς το επίπεδο των εισηγητών και την ενεργό συμμετοχή των παρευρισκομένων… με αποτέλεσμα να είναι και το καλύτερο ιστορικά», σημείωσε η κα Νάσιου.

Οι δύο Πρόεδροι της Οργανωτικής Επιτροπής, κ.κ. Παπαταξιάρχης και Παναγούλιας, αναφέρθηκαν εις βάθος στα θέματα που θα πραγματευθεί το Συνέδριο, αναφέροντας ότι «Στόχος του Συνεδρίου είναι να θέσει το πλαίσιο για την επανεξέταση του τρόπου λειτουργίας των φαρμακευτικών εταιρειών, ώστε να οικοδομηθούν σχέσεις ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ με όλους τους εταίρους του κλάδου και να αναδείξουν την ΑΞΙΑ που προσφέρουν προς τους Ασθενείς, τους Επαγγελματίες Υγείας, τις Αρχές και την Κοινωνία. Βασική επιδίωξη είναι να αποτελέσει η φετινή διοργάνωση εφαλτήριο παραγωγικού διαλόγου μεταξύ όλων των εμπλεκομένων Φορέων του κλάδου, ώστε η Φαρμακοβιομηχανία να συνεχίσει να αποτελεί πυλώνα στήριξης της εγχώριας Οικονομίας, της βιωσιμότητας των συστημάτων Υγείας και της βελτίωσης των υπηρεσιών Υγείας προς τους ασθενείς

»…Η Οργανωτική Επιτροπή έχει ετοιμάσει ένα πολυθεματικό και επίκαιρο επιστημονικό πρόγραμμα που απαντά σε καίρια ερωτήματα και προβληματισμούς των στελεχών του κλάδου μας».

Συγκεκριμένα, όσον αφορά την Εμπιστοσύνη, θα συζητηθεί αναλυτικά η έννοιά της και πώς αυτή γίνεται αντιληπτή από τους διαφορετικούς συνομιλητές στον χώρο της Υγείας. Θα υπάρξουν τοποθετήσεις από σημαντικούς εκπροσώπους όλων των φορέων – και συγκεκριμένα των ασθενών, των επαγγελματιών Υγείας, των αρχών και της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Έναυσμα για συζήτηση θα δώσει η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας που έτρεξε στο ευρύ κοινό σχετικά με την εμπιστοσύνη απέναντι στις φαρμακευτικές εταιρείες και τα στελέχη τους. Στη συνέχεια, θα συζητηθεί σε βάθος τι χρειάζεται για την οικοδόμηση σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ποιες είναι οι δεξιότητες που πρέπει να διαθέτουν τα στελέχη του κλάδου, καθώς και οι πρακτικές και τα συστήματα που μπορούν να εφαρμοστούν, έτσι ώστε ο κλάδος να ενδυναμωθεί καθιστάμενος πιο έμπιστος.

Στη συνέχεια, όσον αφορά τη Συνεργασία, θα συζητηθούν εκτενώς οι κυρίαρχες τάσεις στα επιχειρηματικά μοντέλα τόσο διεθνώς, όσο και στην Ελλάδα, και θα αναφερθούν πετυχημένα παραδείγματα του χώρου, καθώς και οι κύριοι παράγοντες που θα επηρεάσουν την εξέλιξη των επιχειρηματικών μοντέλων στο μέλλον, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και καινοτόμες πρακτικές από άλλους κλάδους, και ιδιαίτερα από τον κλάδο της ψηφιακής τεχνολογίας και επικοινωνίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην Ψηφιακή Ιατρική, στην Ψηφιακή Επικοινωνία και Κοινωνική Δικτύωση όχι μόνο με τους επαγγελματίες Υγείας, αλλά με όλους τους εταίρους και συνομιλητές του χώρου της Υγείας. Η ικανότητα των στελεχών να αξιοποιούν τα ψηφιακά εργαλεία για τη βαθύτερη κατανόηση των αναγκών των πελατών και την υλοποίηση υπηρεσιών που προσδίδουν αξία, αποτελεί βασική προϋπόθεση για επιτυχία στο μέλλον.

Ως προς την Αξία, θα συζητηθούν εκτενώς οι στρατηγικές διασφάλισης της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες με ειδική αναφορά στην Εξατομικευμένη Θεραπεία, καθώς και στη συμβολή των Δεδομένων Καθημερινής Κλινικής Πρακτικής (RWE) στην Αξιολόγηση Τεχνολογίας Υγείας. Τέλος, καθώς βρισκόμαστε προ των πυλών της εφαρμογής της Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας στην Ελλάδα, θα συζητηθούν εκτενώς η εμπειρία από την Ευρώπη, οι καλές πρακτικές, τα πιθανά θέματα προς επίλυση. Και, φυσικά, η εφαρμογή της στην ελληνική πραγματικότητα και οι βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία της.

Τέλος, η Γενική Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Φα.Μ., κα Βάσω Μπακατσέλου, αναφέρθηκε στην ομιλία του διακεκριμένου ομιλητή του Συνεδρίου σχετικά με το πώς τα στελέχη μπορούν να είναι επιτυχημένα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο, σύνθετο και αβέβαιο περιβάλλον.

Η συνέντευξη Τύπου ολοκληρώθηκε με την αναφορά στον θεσμό των Αριστείων. «Στο επίκεντρο του Συνεδρίου βρίσκεται για ακόμη μία φορά η απονομή των Αριστείων Ε.Ε.Φα.Μ., του θεσμού που επιβραβεύει τις βέλτιστες και πιο καινοτόμες πρακτικές επικοινωνίας που υλοποιήθηκαν στην αγορά του φαρμάκου και των προϊόντων υγείας, κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών. Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν 18 υποψηφιότητες, οι οποίες κρίθηκαν όλες ως εξαιρετικού επιπέδου τόσο ως προς το περιεχόμενο, όσο και ως προς την παρουσίαση, κάτι που καταδεικνύει για μια ακόμα φορά την υψηλή ποιότητα και το πάθος με το οποίο εργάστηκαν οι συνάδελφοι για να τις υλοποιήσουν», σημείωσε η κα Μπακατσέλου.

Η τελετή απονομής των Αριστείων θα πραγματοποιηθεί στις 9 Φεβρουαρίου, με το πέρας των εργασιών του επιστημονικού προγράμματος.

Οι υποψηφιότητες που προκρίθηκαν στην τελική φάση είναι: 

Καμπάνια Προϊόντων ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. / Αυτo-φροντίδας

  • Dulcosoft (Sanofi)
  • Superfoods (Superfoods)

Καμπάνια Ψηφιακής Επικοινωνίας

  • Humira (AbbVie)
  • Endymion (Aenorasis)

Πρόγραμμα Υποστήριξης Ασθενών & Ευαισθητοποίησης Κοινού

  • «O Παντεσπάνιους και εγώ» (Sanofi)
  • «Πιάσε το Μολύβι» (AbbVie)

Καμπάνια Διαχείρισης Κύκλου Ζωής Προϊόντος

  • Cosentyx (Novartis)
  • Darzalex (Janssen)

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Συνέδριο στο www.eefamcongress2018.gr.

Check Also

Τα τρία «Μ» του φαρμάκου στο επίκεντρο των ημερίδων της Ε.Ε.Φα.Μ. για το 2019

Η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Management (Ε.Ε.Φα.Μ.), οδηγώντας την εξέλιξη και την ενδυνάμωση των στελεχών της …