Αρχική / Επικαιρότητα / «Υγιείς Πόλεις: Ανθεκτικές-Βιώσιμες-Συμμετοχικές», με την υποστήριξη του ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ

«Υγιείς Πόλεις: Ανθεκτικές-Βιώσιμες-Συμμετοχικές», με την υποστήριξη του ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ

Ολοκληρώθηκε, με τη συμμετοχή 182 εκπροσώπων Δήμων πανελλαδικά από όλα τα σημεία της χώρας, το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων, το οποίο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της ΚΕΔΕ στις 7 και 8 Ιουλίου.

Συνολικά διοργανώθηκαν τέσσερα στρογγυλά τραπέζια, με ευρεία θεματολογία.

  • Το πρώτο αφορούσε στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Υγεία, αλλά και στους στόχους και στον ρόλο των Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. Κατά τη διάρκειά του τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι των Δήμων, οι οποίοι παρουσίασαν τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και τους λόγους που υιοθετούνται από τις υγιείς πόλεις στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του Π.Ο.Υ. Παράλληλα παρουσιάστηκαν τα συμπεράσματα από την 6η Σύνοδο των Υπουργών για το Περιβάλλον και την Υγεία, αλλά και πολλά σημαντικά θέματα που άπτονται των «Πράσινων Δήμων».

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η τοποθέτηση του καθηγητή Jean Simos, ο οποίος επεσήμανε τον σημαντικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και των στόχων των Υγιών Πόλεων.

  • Στο δεύτερο στρογγυλό τραπέζι συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν στις Πολιτικές Υγείας του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων και, συγκεκριμένα, πολιτικές για την Υγιή Γήρανση, την Ψυχική Υγεία, τη Φυσική Άσκηση και τη Διατροφή. Συγκεκριμένα, δόθηκε η δυνατότητα να παρουσιαστούν καλές πρακτικές των Δήμων, ενώ παρουσιάστηκαν και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαχείριση της Άνοιας, η σημασία των συμμαχιών με στόχο την προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών και η διαγενεακή επικοινωνία, μια καινοτόμο πρακτική για την ενεργό και υγιή γήρανση.
  • Το τρίτο στρογγυλό τραπέζι είχε ως κύριο σημείο αναφοράς την Πρόληψη και την Αγωγή Υγείας. Παρουσιάστηκαν τα Προγράμματα του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου, καθώς και διαδικασίες προληπτικού ελέγχου των 8 νοσημάτων μέσω του προσυμπτωματικού ελέγχου των ΚΕΠ Υγείας. Επίσης, παρουσιάστηκε η σημασία της ψηφιακής τεχνολογίας στην υπηρεσία της υγείας και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών.
  • Στο τέταρτο στρογγυλό τραπέζι, με τίτλο Δημοτικές δομές υγείας και κοινωνικής στήριξης, παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων προγράμματα και κοινωνικο-υποστηρικτικές δράσεις, η δημιουργία δικτύου φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης και ο ρόλος της εθελοντικής εργασίας στις υπηρεσίες κοινωνικής αλληλεγγύης των Ο.Τ.Α.

Συμπεράσματα των εργασιών του Συνεδρίου

Το Συνέδριο ολοκληρώθηκε με τη διαπίστωση ότι οι κοινωνίες μπορούν να είναι ανθεκτικές και βιώσιμες, όταν υπάρχει η κατάλληλη τεχνογνωσία μέσω στρατηγικού σχεδιασμού. Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, που είναι το Εθνικό Δίκτυο του Π.Ο.Υ στην Ελλάδα, παρέχει την τεχνική βοήθεια για την επίτευξη της ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών σε όλους τους τομείς αυτής. Το μείζον θέμα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας απασχόλησε σημαντικά, με συγκεκριμένες τοποθετήσεις σε ό,τι αφορά στις αρμοδιότητες των Δήμων και στη γενικότερη ανάγκη για μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) στην Ελλάδα.

Αξίζει να σημειωθεί η τοποθέτηση του Προέδρου της ΚΕΔΕ και του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου, κ. Γιώργου Πατούλη, που αφορούσε στη διεθνή εμπειρία από τα ανεπτυγμένα κράτη, όπου η ανάπτυξη και ο έλεγχος της ΠΦΥ έχει ανατεθεί σε τοπικό επίπεδο. Επιπλέον, ο κ. Πατούλης προχώρησε σε συγκεκριμένες προτάσεις για το τι θα πρέπει να περιλαμβάνει η ΠΦΥ σε επίπεδο Δημοτικών Δομών, πρόσβασης πολιτών και διαφοροποίησης των υπηρεσιών, καθώς και παρέθεσε βασικές οικονομικές αρχές για την ΠΦΥ.

Ευρεία ήταν και η συζήτηση σχετικά με την Πρόληψη και την Αγωγή της Υγείας, με τους εκπροσώπους των Δήμων να παρουσιάζουν καλές πρακτικές, καινοτόμες κατά περιπτώσεις, και να διευρύνονται οι τομείς όπου μπορεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση να παρέμβει και να δώσει λύσεις. Ο Δήμαρχος Καλλιθέας και Αντιπρόεδρος Α΄ του Δ.Σ. του ΕΔΔΥΠΠΥ, κ. Δημήτριος Κάρναβος, επεσήμανε συμπερασματικά: «Το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων αποδείχθηκε ανώτερο των προσδοκιών μας. Ο διάλογος που αναπτύχθηκε ήταν υψηλού επιπέδου. Το εύρος της θεματολογίας που κάλυψε το  Συνέδριο παρήγαγε πολύτιμη γνώση για τα κρίσιμα θέματα του τομέα της Δημόσιας Υγείας, αλλά και για το ίδιο το μέλλον του ΕΔΔΥΠΠΥ».

Check Also

ΠΙΣ: «Η ελεύθερη πρόσβαση των ασφαλισμένων στο ΕΣΥ δεν μπορεί να σχεδιάζεται με προχειρότητα»

Την αντίθεσή του για τα εμπόδια που τίθενται στην πρόσβαση των ασφαλισμένων στις μονάδες του …