Αρχική / Τελευταίες Εξελίξεις / Τρεις φορές πάνω από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο η επιβάρυνση για τις φαρμακευτικές εταιρίες στην Ελλάδα

Τρεις φορές πάνω από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο η επιβάρυνση για τις φαρμακευτικές εταιρίες στην Ελλάδα

Ευρωπαϊκό φαινόμενο και ενδεικτικό της φορολογικής εξόντωσης που υφίστανται αποτελεί το ύψος των υποχρεωτικών επιστροφών και εκπτώσεων που καλούνται να πληρώσουν οι φαρμακευτικές εταιρίες στην Ελλάδα. Με βάση τα στοιχεία που συγκέντρωσε ο ΣΦΕΕ από δέκα (10) Συνδέσμους Φαρμακευτικών Εταιριών Ευρωπαϊκών χωρών, οι φαρμακευτικές εταιρίες στην Ελλάδα συνεισφέρουν στη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη σε ποσοστό 27,3%(!) αυτής, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 8,6%, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί:

Χώρα Σύνολο Rebate &CB Συνεισφορά φαρμακοβιομηχανίας σε % της συνολικής δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης
Γερμανία 5.559 13,3%
Γαλλία* 1.637 6,0%
Ιταλία 1.401 7,4%
Μέσος Όρος 1.168 8,6%
Ελλάδα 946 27,3%
Ισπανία 500 3,1%
Ρουμανία 243 7,8%
Πορτογαλία 161 6,6%
Ιρλανδία 51 2,9%
Σουηδία 16 0,8%
Ολλανδία 0,0%

Τα παραπάνω στοιχεία παρουσίασε ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. Πασχάλης Αποστολίδης, στο πλαίσιο του Συνεδρίου του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Healthworld 2017.

Check Also

ΣΦΕΕ: Οι 7 Πυλώνες Δράσης για ένα αποδοτικό ΕΣΥ και μια αποτελεσματική Φαρμακευτική Πολιτική

Με απόλυτη συναίσθηση του ρόλου του, ως υπεύθυνου κοινωνικού εταίρου, ο ΣΦΕΕ ανακοίνωσε τις προτάσεις …