Αρχική / Τελευταίες Εξελίξεις / Ιδιωτικός Τομέας / Το «Όχι» των Επιστημονικών Ενώσεων στο Υπουργείο Υγείας

Το «Όχι» των Επιστημονικών Ενώσεων στο Υπουργείο Υγείας

Την πλήρη και σαφή αντίθεσή τους στο σχέδιο του Υπουργείου Υγείας και του ΚεΣΥ, που αφορά τη λειτουργία και την οργάνωση των επιστημονικών ιατρικών εταιρειών και την ίδρυση νέου εποπτικού φορέα για τη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση, εξέφρασαν με απόλυτη ομοφωνία οι εκπρόσωποι εβδομήντα Ιατρικών Ενώσεων σε ευρεία σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Οι παριστάμενοι μίλησαν για ένα άκρως συγκεντρωτικό και αντίθετο στη διεθνή πρακτική Σχέδιο που αντιβαίνει σε βασικές συνταγματικές αρχές, όπως η ελευθερία του «συνεταιρίζεσθαι».

«Το σχέδιο αυτό αποτελεί ελληνική πρωτοτυπία, που έρχεται σε αντίθεση με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί προσπάθεια συγκέντρωσης εξουσιών και κατάλυσης της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας των Ιατρικών Ενώσεων, που επιτελούν μέχρι σήμερα κατ’ αποκλειστικότητα το έργο της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης. Δεν θα επιτρέψουμε να νομοθετήσουν ερήμην της επιστημονικής κοινότητας, χωρίς να προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος, όπως επιτάσσει η δημοκρατία», σχολίασε ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γ. Πατούλης.

Στο πλαίσιο της σύσκεψης αποφασίστηκε ομόφωνα η σύσταση ειδικής Επιτροπής, αποτελούμενης από έγκριτα μέλη της επιστημονικής κοινότητας, η οποία θα επεξεργαστεί τις απόψεις που θα καταθέσουν γραπτώς στον ΙΣΑ, μέσα στο επόμενο χρονικό διάσημα, όλοι οι Επιστημονικοί και Επαγγελματικοί Φορείς. Στη συνέχεια η Επιτροπή θα καταθέσει πόρισμα, στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.

Στη συνάντηση παρευρέθησαν οι εξής Επιστημονικές Εταιρείες και Επαγγελματικές Ενώσεις:

 • Ελληνική Εταιρεία ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ
 • Ελληνική Εταιρεία ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
 • Ελληνική ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • Ελληνική ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ & ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • Ελληνική ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΩΝ
 • Ελληνική Εταιρεία ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 • Ελληνική Εταιρεία ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΟΝΟΥ & ΠΑΡΗΓΟΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
 • Ελληνική ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • Ελληνική Εταιρεία ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΟΩΓΟΝΗΣΗΣ
 • Ελληνική ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία
 • Ελληνική Εταιρεία ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΔΟΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
 • Ελληνική Εταιρεία ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
 • Ελληνική Εταιρεία ΛΙΠΙΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ
 • Ελληνική Εταιρεία ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ
 • Ελληνική Εταιρεία ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
 • Ελληνική ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • Ελληνική Εταιρεία ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
 • Ελληνική Εταιρεία ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
 • Ελληνική Εταιρεία ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Κλινικοεργαστηριακών Ειδικοτήτων (ΠΟΣΚΕ)
 • Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος
 • Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής
 • Επαγγελματική Ένωση Στοματικών και Γναθοπροσωπικών Χειρουργών Ελλάδος
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας ΠΟΣΙΠΥ, ΣΕΙΠ
 • Επαγγελματική Ένωση Κυτταρολόγων
 • Ένωση Μαιευτήρων-Γυναικολόγων
 • Πανελλήνια Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών και Οδοντιάτρων Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας
 • Επαγγελματική Ένωση Γαστρεντερολόγων Ελλάδος (ΕΠΕΓΕ)
 • Ελληνικός Οργανισμός Εγκεφαλικών
 • Εταιρεία Ογκολόγων – Παθολόγων Ελλάδας
 • Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία
 • Ελληνική Οφθαλμιατρική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
 • Ελληνική Εταιρεία Καρδιαγγειακής Υγείας
 • Ελληνική Εταιρεία Ιατρών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
 • Ακαδημία Δικανικής Ιατρικής και Συναφών Επιστημών
 • Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Αναπηρίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
 • Ελληνική Εταιρεία Προληπτικής Ιατρικής
 • Ελληνικό Ογκολογικό Ινστιτούτο Υποστήριξης Ασθενών
 • Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία
 • Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων
 • Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας
 • Επιστημονική Εταιρεία για τη Μυοσκελετική Υγεία
 • Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας
 • Ελληνική Εταιρεία Ταξιδιωτικής (Γεωγραφικής και Τροπικής) Ιατρικής
 • Ελληνική Κυτταρολογική Εταιρεία
 • Ελληνική Εταιρεία Λαπαροσκοπικής
 • Μεσογειακή Εταιρεία Χημειοθεραπείας
 • Ελληνική Εταιρεία Μοριακά Στοχευμένων Εξατομικευμένων Θεραπειών
 • Ελληνική Εταιρεία Ενδοσκοπικής Χειρουργικής
 • Ελληνική Εταιρεία Alzheimer Αθηνών
 • Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία
 • Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας
 • Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων
 • Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής
 • Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία
 • Ελληνική Εταιρεία Λειτουργικής Ρινοπλαστικής
 • Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής
 • Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
 • Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
 • Επαγγελματική Ένωση Αγγειοχειρουργών Ελλάδος
 • Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία
 • Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία
 • Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης
 • Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία
 • Επαγγελματική Ένωση Ελλήνων Δερματολόγων
 • Πανελλήνια Επαγγελματική Ένωση Εργαστηριακών Γιατρών – Βιοπαθολόγων – Κυτταρολόγων – Παθολογοανατόμων ΠΕΕΒΙ
 • Επαγγελματική Ένωση Πνευμονολόγων
 • Επιστημονική Εταιρεία Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης για τον Καρκίνο, Δυτικής Μακεδονίας

Check Also

ΠΟΣΚΕ: Αναγραφή έξι φαρμάκων ανά συνταγή, με σχετική εφαρμογή από ΗΔΙΚΑ

Μετά από προσπάθειες ετών του ΙΣΑ και της ΠΟΣΚΕ, έγινε αποδεκτό το αίτημα της συνταγογράφησης …