Αρχική / Τελευταίες Εξελίξεις / Το ΚΕΕΛΠΝΟ «δεσμεύεται» για μια υπεύθυνη χρήση των αντιβιοτικών

Το ΚΕΕΛΠΝΟ «δεσμεύεται» για μια υπεύθυνη χρήση των αντιβιοτικών

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τα Αντιβιοτικά (EAAD, 18 Νοεμβρίου), μαζί με την Παγκόσμια Eβδομάδα που έχει θεσπιστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας από το 2015, αποτελούν θεσμούς για τη διεθνή κινητοποίηση σχετικά με την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής και την υπεύθυνη χρήση των αντιβιοτικών στον άνθρωπο, στην κτηνοτροφία και στο περιβάλλον, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Ενιαίας Υγείας.

Στη χώρα μας, η συνολική κατανάλωση των αντιβιοτικών είναι η υψηλότερη στον ευρωπαϊκό χώρο. Η «πρωτιά» αυτή οφείλεται στην κατανάλωση που γίνεται στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Το 2016, ενώ βελτιώθηκε ποιοτικά η συνταγογράφηση των αντιβιοτικών, με αύξηση της συνταγογράφησης αντιβιοτικών πρώτης επιλογής, η κατανάλωση συνεχίζει να παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Σημαντικό ποσοστό στην υπερκατανάλωση των αντιβιοτικών στην κοινότητα κατέχει η προμήθεια των αντιβιοτικών χωρίς ιατρική συνταγή από τους πολίτες.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ, αλλά και αντίστοιχα ευρωπαϊκά, το ποσοστό αυτό κυμαίνεται από 15% έως 20% των πολιτών που καταναλώνουν ετησίως αντιβιοτικά. Αντίθετα, όσον αφορά στη νοσοκομειακή κατανάλωση, ενώ δεν είναι η υψηλότερη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπερκαταναλώνουμε τα «προστατευόμενα» αντιβιοτικά, τα οποία αποτελούν και τα τελευταία φάρμακα που διαθέτουμε για τη θεραπεία απειλητικών για τη ζωή των ασθενών λοιμώξεων.

Το ΚΕΕΛΠΝΟ, στο πλαίσιο των δράσεών του με γενικό θέμα «Εμείς δεσμευόμαστε», προωθεί την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών και επαγγελματιών υγείας, ώστε να περιοριστεί η προμήθεια των αντιβιοτικών από τους πολίτες χωρίς ιατρική συνταγή.

Στα νοσοκομεία, στόχος είναι η εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων διαχείρισης αντιβιοτικών. Πρέπει να διαφυλάξουμε όχι μόνο τα διαθέσιμα αντιβιοτικά, αλλά και τα νέα που θα παραχθούν και που, εάν δεν τα προστατεύουμε, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα καταστούν κι αυτά αναποτελεσματικά.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη θεματική ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ: http://bit.ly/2hrJYOC

Check Also

“Gracefully Pink” γίνονται τον Οκτώβριο τα Grace Hotels, υποστηρίζοντας το «Άλμα Ζωής»

Φέτος ο Οκτώβριος έχει διαφορετικό χρώμα για τα Grace Hotels, τα οποία γίνονται… Gracefully Pink, …