Αρχική / Τελευταίες Εξελίξεις / Ιδιωτικός Τομέας / Σύσταση Μικτής Επιτροπής για πιθανές παραβάσεις στη συνταγογράφηση επιμένει να ζητά ο ΙΣΑ

Σύσταση Μικτής Επιτροπής για πιθανές παραβάσεις στη συνταγογράφηση επιμένει να ζητά ο ΙΣΑ

Ο ΙΣΑ απέστειλε επιστολή στον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, Β. Πλαγιαννάκο, με την οποία του εκθέτει τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη του στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνει στην επιστολή, με τη μορφή της χιονοστιβάδας καλούνται ιατροί για εξηγήσεις καθώς, κατά την άποψη της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ, προκύπτει υπερσυνταγογράφηση. Πλην, όμως, είναι σαφές ότι στο πλαίσιο αυτό δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν η σχετική απόφαση του ΣΤΕ.

«Τη σαφή θέση του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας παραβλέπουν τα όργανα του ΕΟΠΥΥ και, πολλές φορές, εγκαλούν τους ιατρούς-μέλη μας αδίκως. Φαίνεται, μάλιστα, να “τιμωρούν επιλεκτικά τους κατά τεκμήριο καλύτερους ιατρούς που, εξαιτίας της γνώσης και της εμπειρίας τους, επιλέγονται ως θεράποντες από μεγαλύτερο αριθμό ασθενών. Είναι δε αμφίβολο αν εξετάζονται στην ουσία οι εξηγήσεις τους, ιδίως αν εξετάζονται από ιατρούς της αυτής ειδικότητας, και με βάση τα θεραπευτικά πρωτόκολλα όπου υπάρχουν. Ακόμη πιο ομιχλώδες είναι το τοπίο όσον αφορά τα γενόσημα», τονίζεται στην επιστολή.

Ο ΙΣΑ επισημαίνει, επίσης, ότι με τα δεδομένα αυτά, είναι προφανές ότι εγκαλούνται και διασύρονται ιατροί του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αδιακρίτως, ενώ ασκούν ευόρκως το επάγγελμά τους με ελλιπή πολλές φορές ενημέρωση, είτε από τους προϊσταμένους τους, είτε από τον ΕΟΠΥΥ, ενώ το σύστημα ΗΔΙΚΑ δεν παρέχει τις αναγκαίες κατά περίπτωση ασφαλιστικές δικλείδες. Από την άλλη πλευρά, το ίδιο το σύστημα αποτελεί αναιτιολόγητα τροχοπέδη στη συνταγογράφηση, με πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα τη συνταγογράφηση σε χρόνιους πάσχοντες.

Καθώς η Επιτροπή Ενστάσεων του ΕΟΠΥΥ καθυστερεί ιδιαίτερα στην εκδίκαση των ενστάσεων, ο ΙΣΑ επανέλαβε το αίτημα που επανειλημμένα έχει διατυπώσει:

Να δημιουργηθεί μία μικτή επιτροπή από τον ΕΟΠΥΥ, την ΥΠΕΔΥΦΚΑ, τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο, αλλά και εκπρόσωπο της αντίστοιχης του ελεγχόμενου ιατρού ιατρικής εταιρείας, ώστε να ελέγχεται ενδελεχώς κάθε πιθανή παράβαση προ πάσης αποστολής σημειώματος ελέγχου.

Τέλος, τέθηκε το θέμα των πορισμάτων του ΕΟΠΥΥ και της ΥΠΕΔΥΦΚΑ που κοινοποιούνται κατά δεκάδες στον ΙΣΑ, στο πλαίσιο της συντρέχουσας πειθαρχικής του αρμοδιότητας. Πλην, όμως, τις περισσότερες φορές τα πορίσματα ελέγχου είναι εντελώς αόριστα και δεν συνοδεύονται από τα αναγκαία έγγραφα, ενώ πολλές φορές κοινοποιούνται στον ΙΣΑ μετά την πάροδο τριετίας, ώστε το πειθαρχικό αδίκημα να έχει παραγραφεί.

Check Also

Ευρεία σύσκεψη για το φάρμακο – Οι 7 αποφάσεις που ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Σύσκεψη με αντικείμενο τον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης και τη βιωσιμότητα του φαρμακευτικού κλάδου, πραγματοποιήθηκε …