Αρχική / Επικαιρότητα / Προκήρυξη θέσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία

Προκήρυξη θέσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία

Τα Εργαστήρια Κλινικής Φαρμακολογίας και Ιατροδικαστικής Τοξικολογίας, του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ προκηρύσσουν την εισαγωγή (με ανώτατο όριο 50 θέσεις) μεταπτυχιακών φοιτητριών/των για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδώνμ με τίτλο «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία». Το Πρόγραμμα διευθύνει ο καθηγητής Φαρμακολογίας – Κλινικής Φαρμακολογίας, Δημήτριος Κούβελας.

Ο κύκλος του Προγράμματος Σπουδών (Π.Μ.Σ.) διαρκεί 3 εξάμηνα πλήρους φοίτησης, δηλ. 2 εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων για τα οποία υπάρχει αίθουσα διδασκαλίας στην Αθήνα, η οποία εξυπηρετεί τη δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των μαθημάτων, και 1 εξάμηνο για την εκπόνηση και συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

To συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες Υγείας και εργαζόμενους στον χώρο του φαρμάκου και της φαρμακοβιομηχανίας.

Στόχος του προγράμματος είναι:

  • Η πρακτική εφαρμογή της Κλινικής Φαρμακολογίας, των διαδικασιών ανάπτυξης, δοκιμής κυκλοφορίας και πώλησης νέων φαρμάκων από την Φαρμακοβιομηχανία.
  • Η πρακτική εφαρμογή της Κλινικής Τοξικολογίας, με απώτερο σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στην ορθολογική συνταγογράφηση και την επιστημονική τεκμηρίωση της φαρμακοθεραπείας, την εξοικείωση με τις διαδικασίες έρευνας, ανάπτυξης και έγκρισης νέων φαρμάκων, καθώς και την απόκτηση δεξιοτήτων αναφορικά με την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των φαρμάκων που βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία, όπως και την αντιμετώπιση ανεπιθύμητων ενεργειών, φαρμακευτικών και άλλων αλληλεπιδράσεων και δηλητηριάσεων που προκύπτουν από ορθή ή κακή χρήση φαρμάκων.

Στο πρόγραμμα λειτουργούν τρείς (3) κατευθύνσεις:

  • Κλινική Φαρμακολογία και Φαρμακευτική Ιατρική
  • Βιομηχανική Φαρμακολογία
  • Κλινική Τοξικολογία

Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριος 2019

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις έως την 30ή Ιουνίου 2019:

  • Συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα http://cip.web.auth.gr/application και επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
  • Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας, Κτίριο 16Β, 3ος όροφος, Τμήμα Ιατρικής, Α.Π.Θ. Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη.

Περισσότερες πληροφορίες για το μεταπτυχιακό στον σύνδεσμο: http://cip.web.auth.gr/el

Check Also

ΠΙΣ: Να προκηρυχθούν άμεσα θέσεις μόνιμων Ιατρών Εργασίας

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ζητά άμεσα να προκηρυχθούν θέσεις μόνιμων Ιατρών Εργασίας με προτεραιότητα στα …