Αρχική / Τελευταίες Εξελίξεις / Ποια φάρμακα εξαιρούνται από την διαδικασία διαπραγμάτευσης

Ποια φάρμακα εξαιρούνται από την διαδικασία διαπραγμάτευσης

Υπερψηφίστηκε χθες το πρώτο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, στο οποίο εντάχθηκε και τροπολογία που υπογράφουν οι υπουργοί Υγείας και Οικονομικών,, κ.κ. Κικίλιας και Σταϊκούρας, σχετικά με τα σκευάσματα που εξαιρούνται από την διαδικασία διαπραγμάτευσης, με στόχο τόσο την επιτάχυνση των διαδικασιών ένταξής τους στη θετική λίστα, όσο για την επίτευξη της μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης.

Τα σκευάσματα που εντάσσονται άμεσα στον θετικό κατάλογο:

  1. Τα γενόσημα προϊόντα τα οποία έχουν τις ίδιες δραστικές ουσίες και ενδείξεις και δεν υπόκεινται σε αξιολόγηση, δεν παραπέμπονται σε διαπραγμάτευση, μόνον εάν η τιμή του παραγωγού είναι ίση με ή χαμηλότερη από το 65% της τιμής παραγωγού του προϊόντος αναφοράς.
  2. Τα προϊόντα σταθερού συνδυασμού που δεν υπόκεινται σε αξιολόγηση, δεν παραπέμπονται σε διαπραγμάτευση κατά την ένταξή τους στον κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων. Μόνο εφόσον έχουν τιμή ίση ή χαμηλότερη από το άθροισμα των αντίστοιχων τιμών των επιμέρους δραστικών ουσιών που περιλαμβάνουν.
  3. Οι περιπτώσεις που αφορούν σε αλλαγή περιεκτικότητας, συσκευασίας, ονομασίας ή αλλαγή φαρμακοτεχνικής μορφής, οι οποίες αφορούν στην ίδια οδό χορήγησης και διαδικασία αποδέσμευσης, με φάρμακα ήδη ενταγμένα στο θετικό κατάλογο, δεν παραπέμπονται σε διαπραγμάτευση κατά την ένταξή τους στον κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων, εφόσον δεν επιφέρουν επίπτωση στη δαπάνη και η τιμή αποζημίωσής τους είναι ίση ή χαμηλότερη από το αντίστοιχο ήδη ενταγμένο προϊόν στον κατάλογο.
  4. Τα εμβόλια που έχουν λάβει καταρχάς θετική αξιολόγηση βάσει της συνοπτικής αξιολόγησης, εντάσσονται στο θετικό κατάλογο αμέσως, χωρίς παραπομπή στη διαπραγμάτευση, μόνο η τιμή παραγωγού είναι ίση ή χαμηλότερη από ήδη αποζημιούμενα εμβόλια για ίδιο αντιγόνο. Τα βιοομοειδή που έχουν λάβει καταρχάς θετική αξιολόγηση βάσει της συνοπτικής διαδικασίας, εντάσσονται στο θετικό κατάλογο χωρίς παραπομπή στη διαπραγμάτευση, μόνο εάν η τιμή παραγωγού είναι χαμηλότερη από τα αντίστοιχα προϊόντα αναφοράς.
  5. Για όλα τα ανωτέρω προϊόντα παραμένει η δυνατότητα παραπομπής σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις.

Δείτε την τροπολογία εδώ

Check Also

Ηλίας Μόσιαλος: Γνώση, αβεβαιότητα και νόσος από κορονοϊό – Πού υπερμεταδίδεται και ποια είναι η παγκόσμια θνησιμότητά του;

Ο καθηγητής και εκπρόσωπος της χώρας μας σε διεθνείς οργανισμούς, Ηλίας Μόσιαλος, συνοψίζει σε μία …