ΠΙΣ και… POS

Με αφορμή την ΚΥΑ με αριθμό 45231, η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ τ. Β΄1445/27.4.2017, στις 20 Απριλίου 2017, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) έστειλε σχετική επιστολή στους Ιατρικούς Συλλόγους ανά τη χώρα.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΚΥΑ, οι δικαιούχοι πληρωμής που διαθέτουν, μεταξύ άλλων, κωδικό αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ «Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων» ΚΑΔ 86.21) και Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων (ΚΑΔ 86.22), υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα κατά την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής που πραγματοποιούν καταναλωτές. Οι υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση της ΚΥΑ στο ΦΕΚ (27 Ιουλίου 2017).

Όπως δηλώνει ο ΠΙΣ, είναι κατά της φοροδιαφυγής, αλλά είναι και υπέρ της προστασίας του λειτουργήματος της ιατρικής δραστηριότητας. Γι’ αυτόν τον λόγο, ενημερώνει ότι προχώρησε σε ένσταση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, διότι θεωρεί ότι η ΚΥΑ της 20ης Απριλίου 2017 παρανόμως υπάγει τους ιατρούς στο πεδίο εφαρμογής της, παρότι οι ιατροί εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της σχετικής εξουσιοδοτικής διάταξης.

«Κατά την παροχή ιατρικών υπηρεσιών, ο ιατρός έχει σχέση με τον ασθενή σύμφωνα με τους κανόνες του κώδικα ιατρικής δεοντολογίας (Ν.3418/2015), επομένως ο ασθενής δεν έχει την ιδιότητα του καταναλωτή και ο ιατρός δεν είναι ‘προμηθευτής’ υπό την έννοια που παρέχεται στην Νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών. Οι ιατροί δεν διαθέτουν ούτε ‘κατάστημα’, ούτε ‘ταμείο’, αλλά ‘ιατρείο’ ή μονάδα παροχής φροντίδας υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001», αναφέρει ο ΠΙΣ στην επιστολή του.

«Παράλληλα, το ιατρικό απόρρητο πρέπει να προστατεύεται, καθόσον απορρέει όχι μόνο από τις Ιπποκρατικές Αρχές, αλλά και από την ιατρική ηθική και δεοντολογία, και τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ ιατρού-ασθενή, αλλά απορρέει και από το Σύνταγμα (9 εδάφιο 1, ΕΣΔΑ 8), που προστατεύουν τα έννομα αγαθά της προσωπικής και οικογενειακής ζωής και της ιδιωτικής σφαίρας απορρήτου του ατόμου», συνεχίζει η επιστολή.

Στη σχέση ιατρού και ασθενούς, ακόμα και η επιλογή του ειδικευμένου ιατρού και η επίσκεψη σε αυτόν είναι ικανά να προσδιορίσουν όχι ακριβώς τη φύση της ασθένειας, αλλά ποιο σύστημα του ασθενούς αφορά, π.χ. επίσκεψη σε ιατρό καρδιολόγο, Ωρλ, Ψυχίατρο, Παθολόγο-Ογκολόγο κ.λπ. Επομένως, όπως εντοπίζει ο ΠΙΣ, και μόνη η χρέωση μέσω POS είναι ικανή να άρει το ιατρικό απόρρητο. Μόνο για την άσκηση δημόσιου φορολογικού ελέγχου επιτρέπεται η επεξεργασία, σε ό,τι αφορά τις δημόσιες αρχές των εν λόγω ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Ο ΠΙΣ ενημερώνει ότι ζήτησε, εκ μέρους όλων των ιατρών-μελών του, να γνωμοδοτήσει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τις παραπάνω ενστάσεις του ως προς την εφαρμογή πληρωμών μέσω POS.

«Kαι πάλι τονίζουμε ότι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος είναι υπέρ της τήρησης της νομιμότητος και της πάταξης της φοροδιαφυγής, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε το ιατρικό λειτούργημα και οι ιατρικές υπηρεσίες να μεταβληθούν από κυρίαρχο κοινωνικό αγαθό σε καταναλωτικό αγαθό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται», καταλήγει η επιστολή.

Check Also

Νίκος Νίτσας για προσωπικά δεδομένα: «Να θωρακίσουμε τη δουλειά μας και τις αξίες της για το παρόν και το μέλλον»

«Ύστερα από τέσσερα χρόνια διαβουλεύσεων, ο κοινοτικός κανονισμός 2016/679 (με άλλα λόγια, κανονισμός για την …