Αρχική / Τελευταίες Εξελίξεις / ΕΣΥ / Ο πρώτος απολογισμός για τη λειτουργία της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στο Θριάσιο

Ο πρώτος απολογισμός για τη λειτουργία της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στο Θριάσιο

Η ΜΤΝ του Θριασίου Νοσοκομείου κατέθεσε έναν πρώτο συνοπτικό απολογισμό των πεπραγμένων της κατά τον τελευταίο χρόνο.

«Το Σεπτέμβριο του 2016 ο αριθμός των μονίμων αιμοκαθαιρόμενων στη μονάδα μας ανερχόταν στους 16, ενώ κατά το μήνα αυτό άλλοι 10 ασθενείς υπεβλήθησαν σε έκτακτες συνεδρίες. Ο συνολικός αριθμός των συνεδριών εκείνο το μήνα ανήλθε στις 283. Στη ΜΤΝ υπηρετούσαν 3 ειδικευμένοι ιατροί νεφρολόγοι και 6 νοσηλεύτριες. Η ΜΤΝ δε συμμετείχε στο πρόγραμμα γενικών εφημεριών του νοσοκομείου.

Σήμερα στη ΜΤΝ του Θριασίου Νοσοκομείου υπηρετούν οι ίδιοι 3 μόνιμοι νεφρολόγοι και 1 επικουρικός νεφρολόγος με τριετή σύμβαση. Το νοσηλευτικό προσωπικό έχει ενισχυθεί με 3 επιπλέον άτομα και οι θέσεις αιμοκάθαρσης αυξήθηκαν κατά 2. Η ΜΤΝ από τον περασμένο Ιανουάριο συμμετέχει στο πρόγραμμα γενικών εφημεριών του νοσοκομείου σε 12ωρη βάση. Οι μόνιμοι ασθενείς είναι πλέον 27 και ο συνολικός αριθμός των συνεδριών που πραγματοποιήθηκαν τον Αύγουστο 2017 ανέρχεται στις 417.

Με την επέκταση της δραστηριότητάς της η ΜΤΝ συνέβαλε αποφασιστικά στην εξάλειψη του φαινομένου των «περιφερόμενων» αιμοκαθαιρόμενων, υποδεχόμενη 7 ανασφάλιστους ασθενείς της ευρύτερης περιφέρειας Δυτικής Αττικής, οι οποίοι πλέον απολαμβάνουν συνεχούς και απρόσκοπτης ιατρικής φροντίδας όπως και οι ομοιοπαθείς ασφαλισμένοι συνάνθρωποί τους.

Στη δραστηριότητα της Μονάδας καταγράφεται μια επιπλέον υπηρεσία από τον Ιούνιο του 2017: Η παροχή ημιμόνιμης αγγειακής προσπέλασης για αιμοκάθαρση από ιατρό Νεφρολόγο. Αποτελεί κομμάτι της Επεμβατικής Νεφρολογίας και είναι μια καινοτόμα υπηρεσία που έρχεται να καλύψει ένα σοβαρό κενό του δημοσίου νοσοκομείου με οργανωμένο και εμπεριστατωμένο τρόπο. Ήδη η ανταπόκριση είναι μεγάλη τόσο από νοσοκομεία, ιδίως νησιωτικών περιοχών, όσο και από ΜΤΝ του ιδιωτικού τομέα. Σύντομα θα παρουσιαστούν τα δεδομένα σε σχετική επιστημονική συνάντηση και θα σας κοινοποιηθούν.

Επί του παρόντος η διοίκηση επικεντρώνεται στην εισαγωγή της πλασμαφαίρεσης στα πλαίσια της ΜΤΝ, σε συνεργασία με το Νευρολογικό τμήμα, μια υπηρεσία που θα συμβάλει τα μέγιστα στην ανακούφιση μιας μεγάλης πληθυσμιακής ομάδας ασθενών, που σήμερα αναγκάζονται να αναζητήσουν την υπηρεσία σε κεντρικά νοσοκομεία των Αθηνών.

Οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι της ΜΤΝ είναι:

  1. Ενίσχυση της δραστηριότητας της μονάδας αιμοκάθαρσης με επιπλέον ασθενείς
  2. Ενίσχυση της Επεμβατικής Νεφρολογίας, ιδίως μετά την επικείμενη εγκατάσταση ψηφιακού αγγειογράφου στο Νοσοκομείο μας
  3. Επέκταση της εφημέρευσης σε 24ωρη βάση
  4. Πιστοποίηση της ποιότητας των υπηρεσιών της ΜΤΝ από αναγνωρισμένο σχετικό φορέα
  5. Ενίσχυση με προσωπικό και ενέργειες για την ίδρυση Νεφρολογικής Κλινικής

Ο πληθυσμός των χρονίως πασχόντων νεφροπαθών στη χώρα μας και διεθνώς δυστυχώς αυξάνεται με ρυθμό ~ 1% ετησίως τείνοντας να αποτελέσει μέγιστο πρόβλημα Δημόσιας Υγείας. Η εμπειρία απέδειξε πως ολοκληρωμένη και υψηλού επιπέδου φροντίδα των αιμοκαθαιρόμενων παρέχεται πρωτίστως στο Δημόσιο Τομέα. Η διοίκηση του Νοσοκομείου επιθυμεί να ευχαριστήσει το προσωπικό της ΜΤΝ για το ζήλο και την προσπάθεια που καταβάλλει και θα συνεχίσει να εγγυάται ποιοτική παροχή υπηρεσιών στην ευαίσθητη αυτή ομάδα ασθενών».

Check Also

Αποδοχή των μέτρων για τον κορονοϊό μεν, αλλά γενική χαλάρωση μετά την άρση τους, δείχνει έρευνα του ΙΣΑ

Η αποδοχή της πολιτικής που ακολουθήθηκε για την αναχαίτηση της επιδημίας, η ανάδειξη της αξίας …