Αρχική / Επικαιρότητα / Οι γιατροί ζητούν ένταξη στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων επιχειρηματικών χρεών

Οι γιατροί ζητούν ένταξη στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων επιχειρηματικών χρεών

Επιστολή προς των υπουργό Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο και όλους τους αρμόδιους φορείς απέστειλε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, τονίζοντας ότι είναι αναγκαία η ένταξη των γιατρών στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων επιχειρηματικών χρεών.

«Όπως είναι γνωστό εντός του μηνός Δεκεμβρίου θα ψηφιστεί από την Βουλή σχετικός νόμος για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων επιχειρηματικών χρεών με εξωδικαστικό συμβιβασμό , σύμφωνα με τον οποίο όσες επιχειρήσεις κρίνονται βιώσιμες θα μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς τράπεζες, την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και λοιπούς πιστωτές.

Η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού θα ξεκινά με σχετικό αίτημα που θα υποβάλλεται στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, ενώ θα μπορεί να προχωρήσει, μόνο εφόσον υπάρχει συμφωνία από το 60% των πιστωτών.
Στη συνέχεια η διαδικασία θα ανατίθεται σε διαπιστευμένο δικαστικό διαμεσολαβητή, (από τους 2.500 που έχουν πιστοποιηθεί), ο οποίος και θα ξεκινά την όλη διαδικασία.

Ενημερωθήκαμε όμως ότι προωθείται η εξαίρεση των ελεύθερων επαγγελματιών από τη συγκεκριμένη διαδικασία, γεγονός που σημαίνει ότι στη ρύθμιση δεν θα μπορούν υπαχθούν χιλιάδες ιατροί και ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά θα υπάγονται όλα τα άλλα νομικά πρόσωπα που φέρουν «εμπορική ιδιότητα» με την προϋπόθεση ότι ο ετήσιος τζίρος τους θα υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ.

Επειδή σκοπός του Νόμου πρέπει να είναι η επίτευξη της απομείωσης χρεών των βιώσιμων, πλην όμως υπερχρεωμένων επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα χρέη προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις Τράπεζες υπερβαίνουν κατά πολύ το ΑΕΠ της χώρας μας και ως εκ τούτου η ρύθμιση των χρεών αυτών θα συμβάλλει σημαντικά στην προστασία των θέσεων εργασίας, στην εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος και στην ανάκαμψη της οικονομίας, δεν έχει βασιμότητα αλλά και νομικό έρεισμα η εξαίρεση των ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι είναι πάνω από 300.000.

Ως εκ τούτου η εξαίρεση των ελεύθερων επαγγελματιών δεν θα προάγει τον σκοπό του νόμου που δεν είναι άλλος από την ανάκαμψη της Οικονομίας της χώρας μας. Διά τούτο αιτούμαστε την ένταξη των ελευθέρων επαγγελματιών στις ευνοϊκές διατάξεις περί ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων επιχειρηματικών χρεών», τονίζει η επιστολή του ΙΣΑ.

Check Also

Σε «Μ. Βλασταράκος» μετονομάζεται η αίθουσα εκδηλώσεων του ΙΣΑ

Tο Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών έκανε ομόφωνα δεκτή την εισήγηση του Προέδρου του ΙΣΑ, …