Αρχική / Τελευταίες Εξελίξεις / Συνέδρια / Εκδηλώσεις / Νοσοκομεία και φάρμακο στο επίκεντρο

Νοσοκομεία και φάρμακο στο επίκεντρο

Διοικητές μεγάλων νοσοκομείων της Αθήνας και της Περιφέρειας, διοικητές υγειονομικών περιφερειών, διευθυντές κλινικών, εκπρόσωποι του υπουργείου Υγείας, στελέχη του ΕΟΦ, της ΗΔΙΚΑ, του ΕΟΠΥΥ, εκπρόσωποι του ακαδημαϊκού χώρου, στελέχη μεγάλων ιδιωτικών νοσοκομείων και εκπρόσωποι ασθενών συζήτησαν για όλα τα φλέγοντα θέματα του κλάδου, με στόχο να αναδείξουν προτάσεις και λύσεις για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία των νοσοκομείων και τη διάθεση των νοσοκομειακών φαρμάκων με τρόπο που να εξασφαλίζεται επάρκεια φαρμάκων και να εγγυάται η ποιότητα και η ασφάλεια για τους ασθενείς.

Μεταξύ των σημαντικών αναφορών στο συνέδριο ήταν και αυτή που αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοσοκομείων, οι οποίες μειώθηκαν κατακόρυφα, φθάνοντας στα 450 εκατ. ευρώ το 2016, όταν το 2011 έφταναν το 1,3 δις. ευρώ. Αυτό επεσήμανε η Όλγα Ιορδανίδου, Διοικήτρια 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου. Όπως τόνισε, τα έξοδα των νοσοκομείων αφορούν κυρίως φάρμακα, υγειονομικό υλικό, αντιδραστήρια, μισθοδοσία, υπηρεσίες outsourcing και άλλες δαπάνες. Τα όρια δαπανών από το 2015 έως το 2018 αυξήθηκαν. Τα έσοδα, τα οποία το 2016 έφτασαν στα 2,136 δις. ευρώ, αφορούν κυρίως μεταβιβάσεις από τον ΕΟΠΥΥ και πόρους από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ από το 2016 προστέθηκε στα έσοδα και το νοσοκομειακό clawback.

Όπως ανέφερε ο Χρήστος Βαράκης, Διοικητής ΓΝΑ «Η Ελπίς», η μισθοδοσία ενός νοσοκομείου αγγίζει το 47% της συνολικής δαπάνης ενός νοσοκομείου. Η αποδοτικότητα ενός νοσοκομείου δεν λαμβάνει υπόψη της τις δαπάνες μισθοδοσίας, αλλά μετράται με δείκτες αποδοτικότητας μέσω συνολικής δαπάνης, φαρμακευτικής δαπάνης και δαπάνης υγειονομικού υλικού, ανά νοσηλευθέντα. Επίσης η αποδοτικότητα μετράται με κριτήριο τις ημέρες νοσηλείας ανά νοσηλευθέντα. Ο συνδυασμός χαμηλού κόστους και λιγότερων ημερών νοσηλείας μας δίνει τα πλέον αποδοτικά νοσοκομεία. «Υπάρχει πλέον σκέψη να αναλυθούν οι δαπάνες ανά κλινική και με βάση τα κλειστά ενοποιημένα νοσήλια (ΚΕΝ) για να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα» δήλωσε ο κ. Βαράκης.

Η Βασισμένη στην Αξία Υγειονομική Περίθαλψη (ΒΑΥΠ) είναι το κλειδί για μία αποτελεσματικότερη πολιτική υγείας στο νοσοκομείο, δήλωσε η Γεωργία Οικονομοπούλου, MSc Πολιτικής και Σχεδιασμού Υπηρεσιών Υγείας, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Η Ελπίς”, Μέλος ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Management Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΜΥΥ). «Χρειάζεται καταγραφή αποτελεσμάτων, συζήτηση για την κλινική φροντίδα, για να εστιάσουμε στις αχρείαστες υπηρεσίες και στις διαφορετικότητες κάθε νοσοκομείου. Προτείνεται η χρήση πληροφοριακών συστημάτων και η δημιουργία ομάδων για να διαχειριστούν συλλογικά τις υπηρεσίες υγείας και να αντιμετωπιστεί το burnout» ανέφερε η κ. Οικονομοπούλου.

Η υπόχρηματοδότηση έχει οδηγήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε οριακό σημείο διακυβεύοντας, αν δεν γίνουν άμεσες διορθωτικές κινήσεις, ακόμα και τη βιωσιμότητα του, καθώς και το δικαίωμα των Ελλήνων ασθενών στην απρόσκοπτη και χωρίς εκπτώσεις πρόσβαση τους στις απαιτούμενες θεραπείες. Αυτό δήλωσε ο Κωνσταντίνος Παναγούλιας, Αναπληρωτής Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος ΔΣ Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), αρμόδιος για θέματα νοσοκομείων, Γενικός Διευθυντής Vian, Αντιπρόεδρος Vianex. Όπως ανέφερε, ο φαρμακευτικός κλάδος υπερασπίστηκε όλα τα χρόνια της κρίσης με θυσίες και κόστος το δικαίωμα πρόσβασης στο φάρμακο, καλύπτοντας την υπέρογκη υπέρβαση της εξωνοσοκομειακής και νοσοκομειακής δαπάνης. Η σημερινή κατάσταση πλήττει την υγιή επιχειρηματικότητα, χωρίς όμως να εξασφαλίζει ούτε στέρεα δημοσιονομικά οφέλη και το κυριότερο, ούτε καλύτερες υπηρεσίες υγείας στους ασθενείς. Εξαντλεί τη βιωσιμότητα των φαρμακευτικών εταιριών, απειλώντας τις 86.000 θέσεις εργασίας που στηρίζει άμεσα και έμμεσα ο κλάδος και δημιουργεί συνθήκες αποεπένδυσης τόσο στην κλινική έρευνα όσο και στη παραγωγή νέων φαρμάκων στη χώρα μας.

«Κανονικά οι επενδύσεις θα έπρεπε να είναι εκτός νοσοκομειακού τομέα. Οι αποδοτικές επενδύσεις θα έπρεπε να γίνουν κυρίως στο σύστημα παιδείας, εκπαίδευσης, πρόληψης και πρωτοβάθμιας περίθαλψης» ανέφερε ο Βασίλης Πενταφράγκας, Εντεταλμένος Σύμβουλος ΔΣ Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), Υπεύθυνος Εταιρικών Υποθέσεων ELPEN. Το ελληνικό σύστημα εκπτώσεων και το σύστημα τιμολόγησης δεν έχει σχέση με συστήματα υγείας άλλων χωρών που έχουν άλλους φορολογικούς συντελεστές, άλλη πρόσβαση στο χρήμα και άλλο λειτουργικό κόστος επιχειρήσεων. Επίσης η διείσδυση των γενοσήμων ξεπερνά το 65% σε άλλες χώρες, ενώ στη χώρα μας ακόμα υπάρχουν δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι έχουμε την υψηλότερη τιμή γενοσήμων στην Ευρώπη.

Η φαρμακοβιομηχανία μέσω των εισπρακτικών μέτρων όπως το clawback, πρακτικά προμηθεύει τα νοσοκομεία με δωρεάν φάρμακα σε ένα μεγάλο ποσοστό, δήλωσε η Ιωάννα Δέμου, Μέλος ΔΣ DEMO ABEE, Χημικός, MSc Industrial Pharmacy. Όπως ανέφερε, δεν υπάρχει διάκριση στο clawback ανάμεσα στα ακριβά φάρμακα και στα φτηνά φάρμακα όπως είναι τα γενόσημα, που αποδεδειγμένα συνεισφέρουν στον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης. «Οι διαγωνισμοί ακολουθούν αργές διαδικασίες από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, χωρίς να υπάρχει ενιαίο πλαίσιο» ανέφερε η κυρία Δέμου. Ανάμεσα στις προτάσεις για τη χορήγηση φαρμάκων στα νοσοκομεία είναι: να καταρτιστεί ενιαίο μητρώο προμηθευτών, να αξιολογούνται οι παραγωγικές δυνατότητες της κάθε εταιρείας και να διαχωριστεί η αντιμετώπιση των φαρμάκων μεταξύ περιπατητικών και ασθενών που νοσηλεύονται.

Το ΗΤΑ είναι ένα αναγκαίο μέτρο που όλοι συμφωνούμε για τη χρησιμότητά του. Μέχρι τότε όμως πρέπει να διαχειριστούμε το νοσοκομειακό claw back αν και γνωρίζουμε ότι το νοσοκομειακό claw back δεν θα υπάρχει για πάντα, αφού υπάρχει η μνημονιακή υποχρέωση για την κατάργησή του. Αυτό δήλωσε ο Ιωάννης Πετράκης, MPharm, Msc, MPH, Market Access, Health Economics & Governmental Affairs, Head of MCO Balkans, Takeda Hellas. Ο φαρμακευτικός προϋπολογισμός βαίνει μειούμενος και αυτό ισχύει και σε επίπεδο κάθε υγειονομικής περιφέρειας και κάθε νοσοκομείου. Έτσι φτάσαμε στα φαινόμενα να μην επαρκεί αυτός ο προϋπολογισμός για το νοσοκομειακό φάρμακο και οι ασθενείς να έχουν θέματα πρόσβασης. Με βάση μια πιλοτικής φαρμακοεπιδημιολογική έρευνα που διενήργησε η Takeda, προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα: Το νοσοκομειακό clawback δεν επηρέασε την πρόσβαση, ενώ την επηρέασαν οι μειωμένοι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων. Ένα πετυχημένο μοντέλο που εφαρμόζεται και σε άλλες χώρες είναι η κατανομή πόρων με βάση την έκβαση και την αποδοτικότητα της κάθε θεραπείας, τόνισε ο κ. Πετράκης.

Check Also

2η Ημερίδα ΣΦΕΕ-EFPIA με Ενώσεις Ασθενών: Στα σκαριά ένα ελληνικό Patient Think Tank

Στο πλαίσιο της κλειστής διαδραστικής ημερίδας που συνδιοργάνωσε ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και …