Αρχική / Τελευταίες Εξελίξεις / Ιδιωτικός Τομέας / Ευτυχία και Ψωρίαση: Τι δείχνει παγκόσμια Έκθεση

Ευτυχία και Ψωρίαση: Τι δείχνει παγκόσμια Έκθεση

Σημαντικά είναι τα ευρήματα για την ανάλυση και την ανάδειξη των σημαντικών επιπτώσεων που έχει η ψωρίαση στη ζωή των ασθενών που καταγράφονται στην πρώτη Παγκόσμια Έκθεση Ψωρίασης και Ευτυχίας. Η έρευνα εξέτασε τον αντίκτυπο στους πιο σημαντικούς τομείς της ζωής των ασθενών, όπως η φυσική δραστηριότητα, η συναισθηματική, η κοινωνική, η σεξουαλική, η επαγγελματική και η εκπαιδευτική ζωή. Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων υπογραμμίζουν την ανάγκη βαθύτερης κατανόησης των προβλημάτων που βιώνουν οι ασθενείς, ευρύτερης ενημέρωσης του κοινού και, κατ’ επέκταση, την ανάγκη χάραξης πιο αποτελεσματικής πολιτικής Υγείας.

Η Έκθεση συντάχθηκε από το Happiness Research Institute, σε συνεργασία με το LEO Innovation Lab, μια ανεξάρτητη μονάδα της LEO Pharma. Τα αποτελέσματα προέκυψαν από ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν περισσότεροι από 120.000 άνθρωποι σε 184 χώρες (ανάμεσά τους και η Ελλάδα), οι οποίοι ζουν με ψωρίαση.

Κατόπιν της ανάλυσης των αποτελεσμάτων της Παγκόσμιας Έκθεσης Ψωρίασης και Ευτυχίας, ενδιαφέρουσα είναι η παρατήρηση ότι η κατάταξη των χωρών είναι αντιστρόφως ανάλογη με την αντίστοιχη στις ετήσιες Παγκόσμιες Εκθέσεις Ευτυχίας του ΟΗΕ, αφού στις πρώτες θέσεις των πιο ευτυχισμένων χωρών στις εκθέσεις του ΟΗΕ βρίσκονται οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης, ενώ αντιθέτως καμία χώρα της Βόρειας Ευρώπης δεν συμπεριλαμβάνεται στις πιο ευτυχισμένες χώρες για άτομα με ψωρίαση. Στην κορυφή του πρώτου παγκόσμιου δείκτη ευτυχίας για τα άτομα με ψωρίαση βρίσκονται οι χώρες της Λατινικής Αμερικής, οι οποίες στις Εκθέσεις Ευτυχίας του ΟΗΕ βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 11η θέση της κατάταξης μεταξύ των 19 χωρών που αναλύθηκαν.

«Προκαλεί έκπληξη η διαπίστωση ότι η Νορβηγία και η Δανία, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως οι πιο ευτυχισμένες χώρες στον κόσμο στις δύο πρόσφατες ετήσιες παγκόσμιες εκθέσεις ευτυχίας του ΟΗΕ, παρουσίασαν τα μεγαλύτερα χάσματα ευτυχίας όσον αφορά τα άτομα με ψωρίαση, σε σύγκριση με άλλες χώρες που συμμετείχαν στην έρευνά μας», σχολίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Happiness Research Institute, Meik Wiking, συμπληρώνοντας ότι «το γεγονός αυτό είναι πιθανό να αποτελεί ένδειξη ότι οι αρνητικές επιπτώσεις χρόνιων παθήσεων δεν έχουν γίνει αντιληπτές από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής των κατά τα άλλα υγιών και ευτυχισμένων κοινωνιών, κι έτσι κάποιοι άνθρωποι δεν τυγχάνουν αποτελεσματικής προσοχής».

Ισχυρή φαίνεται να είναι η συσχέτιση της έλλειψης πληροφόρησης με τα επίπεδα ευτυχίας, καθώς οι συμμετέχοντες νιώθουν ότι είναι χαμηλά τα επίπεδα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού, των κοινωνικών δικτύων, ακόμη και των γιατρώ, για τη νόσο. Το 49% παγκοσμίως δήλωσε ότι δεν θεωρεί πως ο γιατρός του κατανοεί τις επιπτώσεις της ψωρίασης στην ψυχική του υγεία, ενώ αντίστοιχο είναι το ποσοστό στην Ελλάδα που αγγίζει το 46%. Σημαντική, όμως, είναι και η παρατήρηση ότι οι άνθρωποι που πάσχουν από ψωρίαση πιστεύουν ότι ο γιατρός τους δεν κατανοεί πλήρως τις επιπτώσεις της ψωρίασης στη συναισθηματική τους ευημερία. Αντίθετα, οι ερωτηθέντες που παρουσίασαν υψηλότερα ποσοστά ευτυχίας είχαν και υψηλότερο ποσοστό εμπιστοσύνης προς τον γιατρό τους.

Αναφορικά με το κενό ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, το 74% των συμμετεχόντων στην Ελλάδα και παγκοσμίως θεωρεί πως δεν είναι επαρκής η ευαισθητοποίηση του κοινού για την ψωρίαση. Στο ίδιο πλαίσιο, το 44% των Ελλήνων με ψωρίαση θεωρεί ότι δεν έχει επαρκή ενημέρωση για όλες τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές. Παγκοσμίως, το 55% αισθάνεται αντίστοιχη έλλειψη ενημέρωσης.

Σημαντικό είναι και το εύρημα ότι το 40% παγκοσμίως νιώθει ως «ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο» που πάσχει από ψωρίαση. Στην Ελλάδα, η απομόνωση και η μοναξιά που νιώθουν οι άνδρες και οι γυναίκες αγγίζουν το 35% και 32% αντίστοιχα. Χαρακτηριστικό είναι ότι όσο πιο σοβαρή είναι η μορφή της ψωρίασης, τόσο αυξάνεται το ποσοστό, αγγίζοντας το 41%.

Ο θυμός είναι επίσης από τα κυρίαρχα συναισθήματα των Ελλήνων ασθενών, καθώς πάνω από το 47% αισθάνεται ότι δεν έχει τον έλεγχο των καταστάσεων. Το στρες είναι αντίστοιχα κυρίαρχο συναίσθημα για τους Έλληνες με ψωρίαση, αφού το 78% των γυναικών και το 69% των ανδρών νιώθουν νευρικότητα και στρες πολύ συχνά στην καθημερινότητά τους.

«Τα ευρήματα της έρευνας υπογραμμίζουν το κενό ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την ψωρίαση. Είναι, λοιπόν, επιτακτική η ανάγκη να καλυφθεί το κενό αυτό με τις απαιτούμενες δράσεις και για τον λόγο αυτόν είναι σημαντικό το έργο του Συλλόγου ‘Επιδέρμια’, ο οποίος πραγματοποιεί ουσιαστικές δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τη νόσο που οδηγούν στη μείωση της στιγματοποίησης των ασθενών με ψωρίαση και ψωριασική αρθρίτιδα», σχολίασε η κα Τίνα Κουκοπούλου, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου ασθενών με ψωρίαση και ψωριασική αρθρίτιδα ‘Επιδέρμια’. «Αυτή η έρευνα ελπίζουμε να αποτελέσει περαιτέρω έμπνευση για τους ανθρώπους που έχουν διαγνωστεί με ψωρίαση, ώστε να αντιμετωπίσουν με βέλτιστο τρόπο τη νόσο, να επιδιώξουν ουσιαστική επικοινωνία με τους επαγγελματίες υγείας και να οδηγηθούν σ’ έναν πιο ευτυχισμένο βίο», κατέληξε η κα Κουκοπούλου.

«Θεμελιώδης είναι η ανάπτυξη μιας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ ασθενούς και θεράποντα ιατρού, καθώς αυτή θέτει τις βάσεις τόσο για την αποδοχή της νόσου, όσο και για τη συμμόρφωση του ασθενούς στη θεραπεία, η οποία είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της ζωής του. Σημαντικό βήμα για την οικοδόμηση μιας σχέσης εμπιστοσύνης είναι η κατανόηση από τους γιατρούς της ψυχολογικής επιβάρυνσης που βιώνουν οι ασθενείς. Το γεγονός ότι ένα σημαντικό ποσοστό των Ελλήνων ασθενών με ψωρίαση δηλώνει ότι δεν έχει επαρκή ενημέρωση για τις θεραπευτικές επιλογές, υπογραμμίζει ακόμα περισσότερο τη σημασία που έχει η επίσκεψη στον δερματολόγο και η τεκμηριωμένη επιστημονική ενημέρωση για τις διαθέσιμες θεραπείες. Κρίσιμο για την επιτυχία της θεραπείας είναι οι ασθενείς να εμπιστευθούν το δερματολόγο τους και την εξατομικευμένη θεραπεία που συνιστά, καθώς αυτή βασίζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ασθενούς, καθορίζοντας την αποτελεσματικότητά της», σχολίασε ο Δρ. Ιωάννης Κατσαντώνης, Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Διευθυντής Τζάνειου Νοσοκομείου.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα αξιολογήθηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν με κριτήριο το επίπεδο σοβαρότητας της νόσου, βάσει αυτοαναφερόμενης διάγνωσης που περιλάμβανε τον προσδιορισμό της σοβαρότητας της νόσου και τη μέτρηση του BSA (έκταση του σώματος που έχει προσβάλει η νόσος), η οποία χρησιμοποιείται από επαγγελματίες υγείας ανά τον κόσμο για τη διάγνωση της ψωρίασης. Οι ηλικιακές ομάδες εμφάνιζαν ποικιλία και περιλάμβαναν άτομα κάτω των 20 ετών έως άτομα άνω των 60 ετών, με τις μέσες ηλικιακές ομάδες να περιλαμβάνουν άτομα μεταξύ 20 και 49 ετών.

Περισσότερα για την Παγκόσμια Έκθεση Ψωρίασης και Ευτυχίας στον ιστότοπο: https://psoriasishappiness.report.

Check Also

Mέλος της Επιτροπής Δημόσιας Ενημέρωσης του ΟΗΕ η ΕΛΕΑΝΑ

Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛΕΑΝΑ) είναι πλέον αναγνωρισμένο μέλος-συνεργάτης της Επιτροπής Δημόσιας Ενημέρωσης των …