Αρχική / Τελευταίες Εξελίξεις / ΕΣΥ / Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας ζητά ο ΠΣΦ από τους Υπουργούς Υγείας και Οικονομικών

Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας ζητά ο ΠΣΦ από τους Υπουργούς Υγείας και Οικονομικών

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) απέστειλε επιστολή προς τους Υπουργούς Υγείας και Οικονομικών σχετικά με την αδικία την οποία υφίσταται ο κλάδος, και συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι στις δημόσιες μονάδες υγείας.

Η επιστολή διαμαρτυρίας επικαλείται την υπουργική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία το πλέον κρίσιμο στοιχείο ή άλλως το καθοριστικό κριτήριο για τη χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας αποτελεί η επαφή με χώρους επεξεργασίας και διαλογής απορριμμάτων, ακόμη και αν ο υπάλληλος δεν ανήκει σε ειδικότητα που επιφορτίζεται με την εν γένει διαχείριση των απορριμμάτων, αρκεί να υφίσταται τις επιβαρυντικές επιπτώσεις.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών απαιτεί το ως άνω κριτήριο να εφαρμοστεί και στους χώρους των δημόσιων νοσοκομείων και, αυτομάτως, οι εργαζόμενοι φυσικοθεραπευτές να καθίστανται δικαιούχοι του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, ιδίως κατά το μέρος που οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες όχι απλώς εργάζονται μέσα σε νοσοκομειακούς χώρους, οι οποίοι δικαιολογούν την καταβολή του εν λόγω επιδόματος σε άλλους επαγγελματίες Υγείας, αλλά παρέχουν τις υπηρεσίες τους κατ’ αποκλειστικότητα εντός των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών υγείας, ερχόμενοι σε άμεση επαφή με πλήθος ασθενών και εκτιθέμενοι σε πλήθος ιογενών και εξαιρετικά βλαπτικών για την υγεία τους παραγόντων.

«Με βάση την ως άνω υπουργική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και χάριν της ενότητας της εννόμου τάξεως, ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας οφείλει να εκδώσει αντίστοιχη εγκύκλιο, προσδιορίζοντας τους φυσικοθεραπευτές των δημόσιων νοσοκομείων και των λοιπών δομών παροχής υπηρεσιών Υγείας ως δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ρυθμίσεις περί του συγκεκριμένου επιδόματος παύουν να εφαρμόζονται με ενιαίο τρόπο, στοιχείο που προσβάλλει την αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων», τόνισε ο Πρόεδρος του ΠΣΦ κ. Πέτρος Λυμπερίδης.

Check Also

Ολιστική ανακουφιστική φροντίδα, με συμβολή της Φυσικοθεραπείας

Η ανακουφιστική φροντίδα είναι μία φιλοσοφία. Στοχεύει στη βελτίωση ποιότητας ζωής του ασθενή και της …