Αρχική / Τελευταίες Εξελίξεις / Ασφαλιστικά Ταμεία / Γεγονός η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.)

Γεγονός η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.)

Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με τη νομική μορφή Αστικής Εταιρίας μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, αποτελεί πλέον η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.), με Α.Μ. 489179 και σχετική καταχώρηση στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών. Μέλη της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. αποτελούν τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) που λειτουργούν στο πλαίσιο του Ν.3029/2002.

Η ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. στοχεύει στην προβολή και ανάπτυξη του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης ως δεύτερου πυλώνα ασφάλισης του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας, στην ανάδειξη της σημασίας του θεσμού μέσα από το πρίσμα των πλεονεκτημάτων που παρέχονται στα μέλη των Τ.Ε.Α. βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, στην ανάπτυξη – βελτίωση και εκσυγχρονισμό του ρυθμιστικού, κανονιστικού, επενδυτικού και διοικητικού πλαισίου λειτουργίας του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης και στην εκπροσώπηση των μελών της σε θεσμικά όργανα, ευρωπαϊκούς θεσμούς και fora.

Επιπλέον, η Ένωση έχει ως στόχο τη δημιουργία, διατήρηση και ανάπτυξη δεσμών ενότητας, συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της, καθώς και τη συμβολή στη διαμόρφωση κοινής και ενιαίας στρατηγικής για την αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων, με εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων στα θέματα που αφορούν τα μέλη της.

Η Ένωση διοικείται, βάσει Καταστατικού, από εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζουν οι:

Πρόεδρος: Χρήστος Νούνης, Πρόεδρος ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ
Α΄ Αντιπρόεδρος: Ευάγγελος Θωμόπουλος, Πρόεδρος ΤΕA-INTERAMERICAN
B΄ Αντιπρόεδρος: Χαράλαμπος Φύτρος, Εκπρόσωπος ΤΕΑ-JOHNSON & JOHNSON
Γενικός Γραμματέας: Ιωάννης Τζανάκος, Διευθυντής ΤΕΑ-ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ
Ταμίας: Κοσμάς Τσακιρίδης, Ταμίας ΤΕΑ-ΙΣΘ

Check Also

Στα σκαριά η ίδρυση Ένωσης Ασθενών Ελλάδας

Μία πλατφόρμα συνεργασίας συλλόγων και ομοσπονδιών ασθενών αναλαμβάνει την πρωτοβουλία της ίδρυσης της Ένωσης Ασθενών …