Αρχική / Τελευταίες Εξελίξεις / ΕΣΥ / Αρνητικές διαπιστώσεις ΕΣΠΥ στον τομέα της Πληροφορικής Υγείας

Αρνητικές διαπιστώσεις ΕΣΠΥ στον τομέα της Πληροφορικής Υγείας

Ο φορέας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΕΣΠΥ (Ελληνικός Σύνδεσμος Πληροφορικής Υγείας), μέλος του Τομέα Ηλεκτρονικής Υγείας του Ινστιτούτου Ερευνών και του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου , αλλά και επιστημονικός συνεργάτης του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, προχώρησε στην επισήμανση κάποιων κρίσιμων θεμάτων σχετικά με την Πληροφορική Υγείας, απευθυνόμενος στον ειδικό σύμβουλο του Υπουργείου Υγείας, κ. Στεφανόπουλο, και στον διευθύνοντα σύμβουλο ΗΔΙΚΑ, κ. Τάγαρη.

Το πρώτο θέμα στο οποίο αναφέρεται η σχετική επιστολή του ΕΣΠΥ αφορά την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση των Δημόσιων Νοσοκομείων, για την οποία:

  1. Διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει μέχρι και σήμερα ολοκληρωμένη εφαρμογή διασύνδεσης (API), η οποία να καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας των Δημόσιων Νοσοκομείων.
  2. Ενώ έχει εντοπιστεί από κοινού εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια το πρόβλημα, δεν έχει ξεκινήσει η σχετική υλοποίηση και δεν υπήρξε ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και ολοκλήρωσης.
  3. Σημειώνει ότι οι όποιες λύσεις έχουν εφαρμοστεί για την κάλυψη της καθημερινής λειτουργίας των Δημόσιων Νοσοκομείων είναι αποσπασματικές, ενώ καμία εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει ολοκληρωμένη λύση για την πλήρη αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης που δύναται να προσφέρουν τα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων (ΟΠΣΝ) που λειτουργούν σήμερα στα Δημόσια Νοσοκομεία.

«Παρακαλούμε, λοιπόν, για την άμεση παρέμβασή σας για την  δημιουργία ολοκληρωμένης διασύνδεσης (ΑΡΙ) με το υφιστάμενο σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, καθώς και την σχετική ενημέρωση  των Δημόσιων Νοσοκομείων για την εν λόγω διαδικασία, διότι καλούμαστε σήμερα να δώσουμε λύσεις στα Δημόσια Νοσοκομεία χωρίς, από την άλλη, να υπάρχει η κατάλληλη υποδομή. Προτείνουμε τον συντονισμό των ενεργειών μας προς ενημέρωση τόσο του ΥΥ, όσο και των Δημόσιων Νοσοκομείων, για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτών των διασυνδέσεων, έτσι ώστε ούτε τα Δημόσια Νοσοκομεία, αλλά ούτε και ο ΕΟΠΥΥ, να ζημιώνονται», αναφέρεται επί λέξει στην επιστολή του ΕΣΠΥ.

Το δεύτερο θέμα που θίγει ο ΕΣΠΥ αφορά την εφαρμογή του Φακέλου Πρωτοβάθμιας Υγείας, για τον οποίο σημειώνει ότι:

  1. Έχει ξεκινήσει η λειτουργία του από τον αρμόδιο φορέα υλοποίησης (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.), χωρίς την απαραίτητη εφαρμογή διασύνδεσης (ΑΡΙ) που απαιτείται, σύμφωνα με όλες τις διεθνείς πρακτικές και το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.
  2. Πολλοί ιατροί του ιδιωτικού, αλλά και του δημόσιου τομέα, αποκλείονται από την πρόσβαση σε αυτόν, δημιουργώντας ανισότητες και προβληματικές συνθήκες λειτουργίας στην Ιατρική κοινότητα.
    Δεδομένων των παραπάνω, ο ΕΣΠΥ καλεί Υπουργείο και ΗΔΙΚΑ Α.Ε. να παρέμβουν άμεσα για τη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής διαλειτουργικότητας,  προκειμένου να είναι δυνατή η διεπαφή τής ως άνω εφαρμογής με τις λοιπές εγκατεστημένες εφαρμογές στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα Υγείας.

Το τρίτο θέμα που θίγεται αφορά τους οδηγούς λειτουργίας (τους οποίους ο ΕΣΠΥ έχει ήδη αποστείλει) για την περιγραφή της εσωτερικής ροής της πληροφορίας στα νοσοκομεία και, ειδικότερα, τη ροή που αφορά την παραγγελία εργαστηριακών εξετάσεων.

Σχετικά με το ζήτημα αυτό, διαπιστώνεται ότι:

  1. Ο τεχνικά ορθός και διεθνώς αποτυπωμένος τρόπος είναι να γίνονται οι παραγγελίες από  τα υποσυστήματα των αρμόδιων τμημάτων (Κλινικές, ΤΕΙ, ΤΕΠ) προς τα εργαστήρια και το υποσύστημα αυτών (LIS) και, εν συνεχεία, το υποσύστημα των εργαστηρίων να αποστέλλει τα αποτελέσματα πίσω στα υποσυστήματα που παρήγγειλαν.
  2. Οι όποιες λύσεις έχουν εφαρμοστεί, είτε αντιστρέφοντας τη διαδικασία είτε χρησιμοποιώντας εξωτερική/ανεξάρτητη εφαρμογή παραγγελιολειψίας εξετάσεων από το σύστημα χρεώσεων και τo HIS, είναι ελλιπείς και προβληματικές, καθότι δημιουργούν μία σειρά από εγγενείς αδυναμίες, καθώς και στρεβλώσεις.

Ο ΕΣΠΥ σημειώνει ότι είναι απαραίτητη η σχετική ενημέρωση των Δημόσιων Νοσοκομείων για την υιοθέτηση των ορθών λύσεων και τη θεσμοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών, όπως αυτές είναι αποτυπωμένες στα πρωτόκολλα του διεθνή οργανισμού ΙΗΕ και τα master book των έργων ΟΠΣΥ της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε., με σκοπό την αναβάθμιση της λειτουργίας των Δημόσιων Νοσοκομείων και την εξάλειψη στρεβλώσεων που ενδέχεται να δημιουργηθούν.

Check Also

«Όχι βία στα νοσοκομεία» λέει ο ΠΙΣ

Αυξητικές τάσεις παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας τα περαστικά βίας σε βάρος …