Αρχική / Τελευταίες Εξελίξεις / Ιδιωτικός Τομέας / Αριστεία Ε.Ε.Φα.Μ. 2016-2017: Μέχρι 13 Οκτωβρίου οι συμμετοχές

Αριστεία Ε.Ε.Φα.Μ. 2016-2017: Μέχρι 13 Οκτωβρίου οι συμμετοχές

H επιβράβευση της αριστείας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στον τομέα του φαρμακευτικού marketing θα τεθεί για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο του τριήμερου Συνεδρίου που διοργανώνει κάθε δύο χρόνια η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Management (Ε.Ε.Φα.Μ.). Η απονομή των Αριστείων Ε.Ε.Φα.Μ. 2016-2017 θα διεξαχθεί στις 9 Φεβρουαρίου 2018 στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, στο πλαίσιο εργασιών του 11ου Συνεδρίου Φαρμακευτικού Management.

Με τον συγκεκριμένο θεσμό, επί 17 χρόνια, επιβραβεύονται οι βέλτιστες και πιο καινοτόμες πρακτικές επικοινωνίας που υλοποιήθηκαν στη φαρμακευτική αγορά κατά τη διάρκεια της τελευταίας διετίας, ενώ ενθαρρύνεται και η υιοθέτηση αποτελεσματικών στρατηγικών επικοινωνίας στον φαρμακευτικό κλάδο, ώστε να υπογραμμιστεί η συμβολή τους στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας.

Φέτος, ανταποκρινόμενος στις σύγχρονες τάσεις της αγοράς και εναρμονισμένος με τις πρόσφατες αλλαγές στον τομέα της Υγείας, ο διαγωνισμός των Αριστείων Ε.Ε.Φα.Μ. 2016-2017 εμπλουτίστηκε με δύο νέες κατηγορίες (Καλύτερη Καμπάνια Προϊόντων Αυτό-φροντίδας και Καλύτερη Καμπάνια Ψηφιακής Επικοινωνίας).

Ειδικότερα, οι διαγωνιστικές κατηγορίες έχουν ως εξής:

  • Καλύτερη Καμπάνια Νέου Προϊόντος
  • Καλύτερη Καµπάνια Ώριμου Προϊόντος ή Ομάδας Προϊόντων
  • Καλύτερη Καμπάνια Προϊόντων ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.
  • Καλύτερη Καμπάνια Προϊόντων Αυτό-φροντίδας
  • Καλύτερη Καμπάνια Ψηφιακής Επικοινωνίας
  • Καλύτερο Πρόγραμμα Υποστήριξης Ασθενών και Ευαισθητοποίησης Κοινού

Κάθε εταιρεία έχει δικαίωμα συμμετοχής σε κάθε μία από τις έξι κατηγορίες ή και στις έξι κατηγορίες (δυνατότητα πολλαπλής συμμετοχής). Υπογραμμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι εκστρατείες που υλοποιήθηκαν κατά την περίοδο 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2017.

Οι δηλώσεις συμμετοχής και οι πλήρεις φάκελοι των υποψηφιοτήτων κατατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Ε.Φα.Μ. (http://www.eefam.gr/860) έως την Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017, και ώρα 5:00 μ.μ. Σημειώνεται ότι η υποβολή της αίτησης συμμετοχής μπορεί να προηγείται του πλήρους φακέλου.

Check Also

ΣΦΕΕ: Οι κυβερνήσεις του κόσμου επαναπροσδιορίζουν τα κονδύλια για την Υγεία, το ίδιο πρέπει να κάνει και η Ελλάδα

Σε μία χρονική στιγμή κομβικής σημασίας, όχι μόνο για το σύστημα υγείας, αλλά και για …