Αρχική / Τελευταίες Εξελίξεις / Ιδιωτικός Τομέας / «Απαραίτητος ο έλεγχος ποιότητας στη μαστογραφία», τονίζει η ΕΕΜ

«Απαραίτητος ο έλεγχος ποιότητας στη μαστογραφία», τονίζει η ΕΕΜ

Μέσω της μαστογραφίας δίνεται η δυνατότητα να εντοπιστούν καρκίνοι του μαστού διαμέτρου ολίγων χιλιοστών, συμβάλλοντας έτσι στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού και, κατά συνέπεια, στην ίαση της γυναίκας που ανέπτυξε καρκίνο στον μαστό της. Για να επιτευχθεί όμως αυτό το αποτέλεσμα, πρέπει ο Ακτινολόγος που θα γνωμοδοτήσει τη μαστογραφία και ο Μαστολόγος που θα επισκεφθεί στη συνέχεια η γυναίκα, να έχουν τη δυνατότητα να αναγνώσουν μιας καλής ποιότητας μαστογραφία, που θα εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα και για τους δύο.

Σε όλες τις ανωτέρω διεργασίες, σημαντικό ρόλο παίζει η ποιότητα της μαστογραφίας, γι’ αυτό και η πιστοποίηση και η διαπίστευση θα πρέπει σιγά-σιγά να μπουν στην ημερήσια διάταξη. Για να επιτευχθεί, λοιπόν, ο ανωτέρω σκοπός, πρέπει όλοι οι κρίκοι που λαμβάνουν μέρος στην αλυσίδα της εκτέλεσης μιας μαστογραφίας να είναι σωστά αλληλένδετοι μεταξύ τους.

Σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας 4 ειδών μαστογραφίες: α) την απλή ή αναλογική, β) την ψηφιοποιημένη, γ) την ψηφιακή και δ) την ψηφιακή τομοσύνθεση. Σε ποιο είδος μαστογραφίας θα πρέπει να υποβληθεί η κάθε γυναίκα είναι θέμα του Μαστολόγου και εξαρτάται από το ιστορικό της, την ποιότητα των μαστών της, εάν έχει αποκτήσει παιδιά ή όχι, αν βρίσκεται ή όχι στην εμμηνόπαυση. Όλα αυτά τα στοιχεία ο Μαστολόγος οφείλει να τα έχει στη διάθεσή του και να κατευθύνει ανάλογα τη γυναίκα.

Οι κρίκοι που αποτελούν την αλυσίδα στη μαστογραφία είναι οι ακόλουθοι:

  • Ο μαστογράφος θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και, το σημαντικότερο, η λειτουργία του να ελέγχεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την κίνηση του εργαστηρίου.
  • Τα φιλμ στα οποία εκτυπώνεται η μαστογραφία θα πρέπει να είναι ίδιας εταιρείας με τον εκτυπωτή.
  • Το διαφανοσκόπιο, επάνω στο οποίο διαβάζεται η μαστογραφία, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αυξομείωσης του φωτός και έλεγχο σποτ.
  • Ο Ακτινοδιαγνώστης θα πρέπει να έχει την κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία, και να διαβάζει τις μαστογραφίες σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο με δυνατότητα συσκότισης.

Εδώ και μερικά χρόνια στην Ελλάδα, και ιδιαίτερα στην Αθήνα, οι μαστογράφοι έχουν αυξηθεί κατά πολύ και πολλοί από αυτούς, δυστυχώς, δεν πληρούν τις σωστές προδιαγραφές για καλής ποιότητας μαστογραφία. Το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια, σε κάποιες γυναίκες, παρόλο που υποβάλλονται σε μαστογραφία, να μην προλαμβάνονται οι καρκίνοι.

Η Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας (ΕΕΜ), πριν από 2,5 χρόνια, ανέλαβε την πρωτοβουλία να συγγράψει σχετικό Εγχειρίδιο, με τη συμμετοχή λίαν εξειδικευμένων και έμπειρων Ακτινοδιαγνωστών, υπό την Προεδρεία του Καθηγητού και Πρύτανη του Παν/μίου Πατρών, Καθηγητού κ. Γεωργίου Παναγιωτάκη και με συμμετοχή στην Επιτροπή και μίας ιατρού του Υπουργείου Υγείας. Ωστόσο, μετά από διάστημα 2,5 ετών, η ΕΕΜ δεν έχει λάβει μια επίσημη απάντηση από το ΚΕΣΥ, που σημαίνει ότι ακόμα υπάρχει ο κίνδυνος να λαμβάνουμε κακής ποιότητας μαστογραφίες.

Επιπλέον, η ΕΕΜ διευκρινίζει:

α) Ότι η ΕΕΜ δεν ενδιαφέρεται να είναι εκείνη που θα αναλάβει τον έλεγχο της ποιότητας στα εργαστήρια μαστογραφίας. Απαιτεί, όμως, ο έλεγχος να γίνεται σε όλα τα εργαστήρια.

β) Το ποιος θα οριστεί ως υπεύθυνος για την πραγματοποίηση του ελέγχου της ποιότητας στα εργαστήρια μαστογραφίας είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και του ΚΕΣΥ.

«Θεωρούμε αυτονόητο ότι οι μαστογραφίες, στις οποίες υποβάλλονται όλες οι γυναίκες, πρέπει να είναι αξιόπιστες, να διασφαλίζουν τη σωστή διάγνωση και, κυρίως, να μην κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές από την ακατάλληλη ποιότητα της μαστογραφίας», τονίζει η Πρόεδρος της ΕΕΜ, κα Λυδία Ιωαννίδου Μουζάκα.

Check Also

Έρχονται ριζικές αλλαγές στο ΚΕΕΛΠΝΟ

Νομοσχέδιο ετοιμάζει το υπουργείο Υγείας για τη θεσμική αναδιοργάνωση του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, …