Αρχική / Τελευταίες Εξελίξεις / Ιδιωτικός Τομέας / Αντιδρούν οι Φυσικοθεραπευτές στη διάρθρωση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Αντιδρούν οι Φυσικοθεραπευτές στη διάρθρωση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Το προεδρείο του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) διαφωνεί με την εισήγηση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Αθήνας σχετικά με τη διάρθρωση των τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το οποίο θα προκύψει από τη συγχώνευση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά.

Η εισήγηση της Συγκλήτου περιλαμβάνει τη συγχώνευση των σχολών Φυσικοθεραπείας και Εργοθεραπείας, γεγονός που δεν βρίσκει σύμφωνο τον ΠΣΦ. Προκαλεί, επίσης, αλγεινή εντύπωση το γεγονός ότι δίνονται ανακριβή στοιχεία για το Τμήμα Φυσικοθεραπείας, το οποίο έχει 13 μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) και όχι 11, όπως αναφέρεται στην εισήγηση.

Ο αριθμός πρόκειται να αυξηθεί άμεσα, καθώς άλλα δύο μέλη ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας είναι στη διαδικασία μετάθεσης από το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Το προεδρείο του ΠΣΦ εκφράζει τον προβληματισμό του για την απόκρυψη του αριθμού των μελών ΔΕΠ δύο τμημάτων, τα οποία προτείνονται ως αυτοτελή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Σε σχετικό υπόμνημα που το Δ.Σ. του ΠΣΦ έχει αποστείλει στη Σύγκλητο, στην ειδική οκταμελή επιτροπή και στον υπουργό Παιδείας, αμφισβητείται η γνωμοδότηση της Συγκλήτου. Στο υπόμνημα αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Η σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου απαιτείται μόνον για την περίπτωση συγχώνευσης, κατάτμησης, μετονομασίας ή κατάργησης ΑΕΙ, ενώ δεν επιβάλλεται ως διαδικαστικός τύπος για την περίπτωση ίδρυσης νέου ΑΕΙ. Κατά συνέπεια, περί της ίδρυσης νέου ΑΕΙ, ο νομοθέτης δεν καθιερώνει γνωμοδοτική αρμοδιότητα κάποιας Συγκλήτου, ούτε προβλέπει την υποβολή σχετικής πρότασης από οποιαδήποτε Σύγκλητο ΑΕΙ

Στο ίδιο κείμενο επισημαίνεται πως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, του Νόμου 4485/2017, κάθε Τμήμα Σχολής ΑΕΙ αναπόφευκτα συνδέεται με συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο, χωρίς να καθιερώνεται η δυνατότητα σύνδεσης του Τμήματος με περισσότερα επιστημονικά πεδία. Ο συγκεκριμένος ρόλος της κάλυψης μιας ενότητας συγγενών επιστημονικών κλάδων ανήκει κατ’ αποκλειστικότητα στη Σχολή.

«Ο ΠΣΦ θεωρεί ότι η πρόταση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Αθηνών προέρχεται από καθ’ ύλην αναρμόδιο όργανο. Προφανώς, δεν αναπτύσσει κάποια δεσμευτική ισχύ, έρχεται σε προφανή αντίθεση με τις διατάξεις του νόμου 4485/2017, ενώ δημιουργεί σύγχυση στον κύκλο των επαγγελματικών δικαιωμάτων των φυσικοθεραπευτών και των εργοθεραπευτών», δηλώνει ο πρόεδρος του ΠΣΦ, κ. Πέτρος Λυμπερίδης, σχολιάζοντας τις εξελίξεις.

Σύμφωνα με τον κ. Λυμπερίδη, η συγκεκριμένη εισήγηση είναι διάτρητη και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν όσον αφορά το Τμήμα Φυσικοθεραπείας, το οποίο πληροί όλες τις προϋποθέσεις (ακαδημαϊκές και νομικές) για να είναι αυτοτελές και αυτοδύναμο στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Check Also

Ολιστική ανακουφιστική φροντίδα, με συμβολή της Φυσικοθεραπείας

Η ανακουφιστική φροντίδα είναι μία φιλοσοφία. Στοχεύει στη βελτίωση ποιότητας ζωής του ασθενή και της …