Αρχική / Τελευταίες Εξελίξεις / Ιδιωτικός Τομέας / Αντίθετος με την κατάργηση ή υποβάθμιση της ειδικότητας της Κυτταρολογίας ο ΙΣΑ

Αντίθετος με την κατάργηση ή υποβάθμιση της ειδικότητας της Κυτταρολογίας ο ΙΣΑ

Το Δ.Σ. του ΙΣΑ δήλωσε ομόφωνα ότι είναι κατηγορηματικά αντίθετο σε κάθε ενέργεια που θα οδηγήσει στην υποβάθμιση της ειδικότητας της Κυτταρολογίας, η οποία θα πρέπει όχι μόνο να παραμείνει κύρια και ανεξάρτητη, αλλά και να αναβαθμιστεί, σύμφωνα με τις προτάσεις της Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Κυτταρολογίας. Η χώρα μας οφείλει να αναδείξει το έργο των ελλήνων ιατρών κυτταρολόγων, οι οποίοι, συνεχίζοντας το έργο του θεμελιωτή της ειδικότητας Γεωργίου Παπανικολάου, έχουν προσφέρει σημαντικό έργο στη Δημόσια Υγεία και έχουν διασφαλίσει την υγεία και τη ζωή πολλών Ελλήνων πολιτών, με έγκαιρη διάγνωση θανατηφόρων νόσων.

Κάθε απόφαση ή τυχόν πρόταση της Επιτροπής Εκπαίδευσης του ΚΕΣΥ για «Ενιαία εκπαίδευση στην Παθολογική Ανατομική και ενοποίηση συναφών ιατρικών επιστημονικών εταιρειών», η οποία έχει ως στόχο τη σιωπηρή κατάργηση της ειδικότητας της Κυτταρολογίας θα πρέπει να καταδικαστεί τόσο από την Εκτελεστική Επιτροπή του ΚΕΣΥ, όσο και από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με τον ΙΣΑ. Συγκεκριμένα, η προτεινόμενη εκπαίδευση ενός μόνο έτους στην Κυτταρολογία για την κατοχύρωση του δικαιώματος άσκησης των ιατρικών πράξεων που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο της είναι αντίθετη σε κάθε επιστημονικό δεδομένο, αλλά και στις οδηγίες της Eυρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Κυτταρολογικών Εταιρειών, έχοντας δυσμενέστατα αποτελέσματα για τη Δημόσια Υγεία.

Δεδομένων των παραπάνω, ο ΙΣΑ ζητά από την ηγεσία του ΚΕΣΥ και του Υπουργείου Υγείας να ενεργήσουν άμεσα για τη σύσταση ανεξάρτητης Ομάδας Εργασίας Κυτταρολογίας. Η Ομάδα αυτή οφείλει να κληθεί να εισηγηθεί για το πρόγραμμα σπουδών, την αξιολόγηση και διαπίστευση των Εκπαιδευτικών Κέντρων Χορήγησης Ειδικότητας, και την υποχρεωτική δημιουργία βιβλιαρίου ειδικευομένου και ποιοτική αξιολόγηση της προόδου του, όπως και οι ομάδες εργασίας κάθε νομοθετημένης ιατρικής ειδικότητας.

Check Also

Αλλαγή προσήμου για τον Κικίλια

Ο Μητσοτάκης παρακολουθεί στενά το έργο όλων των υπουργείων με στόχο την αξιολόγηση, μία έννοια …