Αρχική / Τελευταίες Εξελίξεις / Ασφαλιστικά Ταμεία / Έπεσαν οι υπογραφές μεταξύ ΠΣΦ και ΕΟΠΥΥ

Έπεσαν οι υπογραφές μεταξύ ΠΣΦ και ΕΟΠΥΥ

Την Τρίτη 17 Ιουλίου 2018, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία του ΕΟΠΥΥ μεταξύ της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ και της διοίκησης του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ), κατά την οποία υπογράφηκε η συλλογική σύμβαση των φυσικοθεραπευτών.

Από πλευράς ΠΣΦ, συμμετείχε αντιπροσωπεία του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο, κ. Πέτρο Λυμπερίδη, τον Α’ Αντιπρόεδρο, κ. Σπυρίδωνα Ρουμελιώτη, τον Γεν. Ταμία, κ. Χρήστο Μιλτσακάκη, τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων και Πρόεδρο του Π.Τ. Αττικής κ. Λευτέρη Μπουρνουσούζη, τον Οργανωτικό Γραμματέα, κ. Επαμεινώνδα Χαρωνίτη, και τον πρώην Γενικό Γραμματέα και αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, κ. Ευάγγελο Τριγώνη.

Από πλευράς ΕΟΠΥΥ, συμμετείχε ο Πρόεδρος, κ. Σωτήριος Μπερσίμης, ο Αντιπρόεδρος, κ. Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, υπηρεσιακοί διευθυντές των αρμοδίων διευθύνσεων, καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι των δύο πλευρών.

Κατά τη συνάντηση υπογράφηκε το κείμενο της συλλογικής σύμβασης μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ΠΣΦ, η ισχύς της οποίας είναι αορίστου χρόνου, κατά τις προβλέψεις του άρθρου 108, παρ. 3β του Ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α’/28.3.2017).

Στο μεταβατικό στάδιο των δύο (2) μηνών από την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η θετική δήλωση προσχώρησης των παρόχων φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών (φυσικών και νομικών προσώπων).

Ο ΠΣΦ αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη της έγκρισης των υποβληθέντων δηλώσεων θετικής προσχώρησης στην παρούσα σύμβαση, καθώς και τον έλεγχο των δικαιολογητικών που θα κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α’/28.3.2017).

Σημειωτέον ότι, σύμφωνα με το Ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α’/28.3.2017), από την έναρξη ισχύος της σύμβασης, παύουν να ισχύουν οι προγενέστερες ατομικές συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μεταξύ ΕΟΠΥΥ και Φυσικοθεραπευτών, είτε ως φυσικών είτε ως νομικών προσώπων.

Η έναρξη της διαδικασίας για τη συλλογή των δικαιολογητικών και τη θετική δήλωση προσχώρησης αναμένεται να ανακοινωθεί στο προσεχές διάστημα, μέσω της ιστοσελίδας του ΠΣΦ (www.psf.org.gr). Τα μέλη του Συλλόγου θα ενημερωθούν και με ηλεκτρονικό μήνυμα.

«Ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα του κλάδου, το οποίο αποτέλεσε απαίτηση ετών και φέρει την έγκριση των συλλογικών οργάνων, και η επίτευξη του οποίου νομοθετήθηκε από το Υπουργείο Υγείας (άρθρο 108 του Νόμου 4461/2017). Η συγκεκριμένη εξέλιξη δημιουργεί νέα δεδομένα στη συμβατική σχέση των συμβεβλημένων φυσικοθεραπευτών και θέτει νέες ευνοϊκότερες συνθήκες. Παράλληλα, οι ευθύνες της Διοίκησης του ΠΣΦ θα είναι αυξημένες, καθώς αναλαμβάνει τον πλήρη έλεγχο των δικαιολογητικών, αποφορτίζοντας έτσι τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ από ένα μεγάλο διοικητικό έργο. Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη ευνοεί και τις δυο πλευρές», σημείωσε ο Πρόεδρος του ΠΣΦ, κ. Πέτρος Λυμπερίδης, σχετικά με την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης.

Check Also

Μηδενική συμμετοχή στα αναλώσιμα για τους πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ που παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τη μηδενική συμμετοχή στα αναλώσιμα υλικά των …