Αρχική / Τελευταίες Εξελίξεις / Ιδιωτικός Τομέας / Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΠΣΦ για τα θέματα εκπαίδευσης φυσικοθεραπευτών

Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΠΣΦ για τα θέματα εκπαίδευσης φυσικοθεραπευτών

Με αφορμή τις αλλαγές που προωθούνται από το Υπουργείο Παιδείας στην προπτυχιακή εκπαίδευση και τις προκλήσεις της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης των φυσικοθεραπευτών, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών προχωρά σε έκτακτη Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων.

Η έκτακτη Γ.Σ.Α. του Π.Σ.Φ θα διεξαχθεί στην Αθήνα 2 και 3 Μαρτίου, στο ξενοδοχείο «Radisson Blu Park», όπου έχουν κληθεί και θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας από τα τέσσερα τμήματα Φυσικοθεραπείας.

Οι δύο κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος των φυσικοθεραπευτών σχετικά με τα θέματα της εκπαίδευσης αφορούν, κατ’ αρχάς, τις -τουλάχιστον περίεργες- πρακτικές που δείχνει να υιοθετεί η κυβέρνηση αναφορικά με την ένταξη νέων σχολών Φυσικοθεραπείας σε σχολές άσχετες με τις επιστήμες υγείας και, κατά δεύτερον, την αδιαφορία που επιδεικνύεται στο πάγιο αίτημα του ΠΦΣ για την εξίσωση των πτυχίων των φυσικοθεραπευτών με τα πτυχία των Α.Ε.Ι.

Αναλυτικά, τα θέματα που θα εξεταστούν στην έκτακτη Γ.Σ.Α. του ΠΦΣ αφορούν:

– Την ενιαία προπτυχιακή εκπαίδευση των τμημάτων Φυσικοθεραπείας και τα στάνταρ που θέτει η Ευρωπαϊκή και η Παγκόσμια Ομοσπονδία Φυσικοθεραπείας, και αφορούν την ομοιογένεια στα προγράμματα σπουδών, τα προσόντα των διδασκόντων, τη θέσπιση της ελάχιστης κλινικής εκπαίδευσης.

– Τη μεταρρύθμιση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την προώθηση της συγχώνευσης Ανωτάτων Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

– Την επαγγελματική εκπαίδευση βοηθών φυσικοθεραπευτών – φυσικοθεραπείας (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, διετή προγράμματα), ο θεσμός της Μαθητείας.

– Τη συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση, με τη νομοθέτηση του Ινστιτούτου Επιστημονικών Θεμάτων του ΠΣΦ, όπου θα εξεταστεί ο ρόλος των Επιστημονικών Τμημάτων του ΠΣΦ στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, η νομοθετημένη δια βίου εκπαίδευση (Ν. 3879/2010) και η σύνδεση με την συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση των φυσικοθεραπευτών, η μοριοδότηση ημερίδων και συνεδρίων Π.Σ.Φ. καθώς και τα κριτήρια για την πιστοποίηση των ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης.

– Τα επαγγελματικά δικαιώματα, όπου θα οριστούν τα ελάχιστα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για την ποιοτική άσκηση του επαγγέλματος, όπως τίθενται από την Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ομοσπονδία Φυσικοθεραπείας, ο στόχος για την αυτονομία του επαγγέλματος και την άμεση πρόσβαση στον φυσικοθεραπευτή.

– Το ζήτημα της οργάνωσης μεταπτυχιακών προγραμμάτων και προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης από διάφορα τμήματα Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (χωρίς προπτυχιακή συνάφεια), με κατεύθυνση Φυσικοθεραπεία.

«Με τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στην οργάνωση της προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης οι προκλήσεις είναι τεράστιες, όπως και οι ευθύνες όλων των φυσικοθεραπευτών, αλλά κυρίως της ακαδημαϊκής κοινότητας και των εκπροσώπων του ΠΣΦ. Αντιλαμβανόμαστε άπαντες ότι η προπτυχιακή εκπαίδευση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα επαγγελματικά δικαιώματα και η συνεχιζόμενη εκπαίδευση με το επιστημονικό επίπεδο του Φυσικοθεραπευτή, αλλά και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας στο κοινωνικό σύνολο. Τα θέματα της εκπαίδευσης θα αποτελέσουν αντικείμενο της έκτακτης ΓΣΑ του ΠΣΦ, όπου το ανώτατο όργανο και η διοίκηση του Συλλόγου, μαζί με τους ακαδημαϊκούς, πρέπει να θέσουμε τους άξονες και τους στόχους για τις επόμενες δεκαετίες», δήλωσε σχετικά ο Πρόεδρος του ΠΣΦ, κ. Πέτρος Λυμπερίδης.

Check Also

Συγγενείς Καρδιοπάθειες: Ο ρόλος της Φυσικοθεραπείας στην εξασφάλιση μιας φυσιολογικής ζωής

Ως Παγκόσμια Ημέρα Συγγενών Καρδιοπαθειών έχει οριστεί η 14η Φεβρουαρίου. Οι συγγενείς καρδιοπάθειες εμφανίζονται σε …